fbpx

BIJEN EN HOMMELS

Bijen, wespen of hoornaars kunnen een bedreiging worden, wanneer ze dicht bij u thuis gehuisvest zijn. Snel gaan kolonies duizenden individu’s vormen. 

Bijen zijn in het algemeen beschermd. De verdelging van bijen is dus compleet verboden. De bestuiving die ze uitvoeren, is de voornaamste reden.  Honing is een gevolg van deze bestuiving en daarom zijn deze insecten van groot belang. Maar onlangs de honingproductie uit de nectar van bloemen, hebben enkel de honingbijen de mogelijkheid om honing aan te maken. De andere 2 soorten bijen zijn hommels en solitaire bijen en maken spijtig genoeg geen honing.

De bestuiving

De bestuiving draagt tot de voortplanting van bloeiende planten en brengt ook productie van fruit met zich mee. factoren die de bestuiving kunnen beïnvloeden zijn divers : wind, water maar ook andere dieren zoals vogels of insecten zoals bijen. Door zich te voeden met nectar van de bloemen, gaan ze onbedoeld de stuifmeel vervoeren tot een andere bloem. Dit maakt bemesting mogelijk.

Op de foto hierboven, kunt u een bijenkolonie observeren. Deze werd door een van onze experts in een gebouw onder constructie gevonden.  

Onze experts bij Wespenvernietiging zijn opgeleid voor het redden van bijennesten en -zwermen. Ze worden meegenomen en in een bijeenkorf geplaatst om volledig vrij en in alle rust te mogen leven. Vooraleer u ons contacteert, is het van primordiaal om bijen en wespen te differentiëren. Daarvoor kunt u onze artikels raadplegen.