fbpx

Vernietiging van wespennesten in Mechelen

Heeft u een wespen- of hoornaarnest vastgesteld in uw tuin ?

Vermoedt u de aanwezigheid van ongewenste insecten in uw schoorsteen of onder uw dakpannen ?

Zodra een nest vastgesteld wordt, is een snelle verdelging meestal aangeraden. Een nest groeit snel en de veroorzaakte narigheid neemt toe in dezelfde richting. Ontdek op welke manier u onmiddellijk iets kunt ondernemen met als doel deze invasie stop te zetten en over te gaan tot de vernietiging van het wespen- of hoornaarnest.

face un nid de guêpes

Wat te doen als u een wespennest ontdekt?

De ontdekking van een wespennest bij u thuis is hoe dan ook een reden tot ongerustheid.

VRAAG EEN INTERVENTIE AAN


Wees u er eerst en vooral bewust van dat het in de meeste gevallen verplicht is om een beroep te doen op erkende verdelgers om een wespennest te vernietigen. Het heft in eigen handen nemen wat betreft de verdelging van een nest is mogelijk gevaarlijk!
Het is meestal makkelijk om een beroep te doen op de brandweer om de behandeling van uw wespennest uit te voeren. De laatste tijd worden de brandweerlieden van Mechelen bedolven onder dit type noodoproepen. Hoewel dit betalend is, blijft men onophoudelijk contact opnemen met de brandweermannen en -vrouwen. Hierdoor hebben ze problemen om alle noodoproepen te behandelen. Om deze reden hebben vele brandweerzones beslist om de vergoeding voor dit soort noodoproepen te vermeerderen. Zo doet men een poging burgers te ontraden om zich rechtstreeks te wenden tot de brandweer, ten voordele van private verdelgingsbedrijven. Zo kunnen de brandweerlieden zich hoofdzakelijk concentreren op de meest urgente verdelgingen die een een reëel gevaar voor de bewoners vormen. Dit betekent niet dat u de behandeling van een wespennest moet afblazen. Weet alleen dat een wespennest laten vernietigen door de brandweer niet altijd de goede reactie is. Momenteel kunt u best een beroep doen op een gespecialiseerd bedrijf, waarvan de medewerkers een speciale opleiding gevolgd hebben, vergelijkbaar met Wespenvernietiging, dat een beroep doet op specialisten in de buurt van Mechelen.

Onze interventiedomeinen

In functie van de vliesvleugeligen waarmee u geconfronteerd wordt, stellen we u een specifieke interventie voor. Wij vernietigen in het bijzonder:

Guêpes

Wespen

Frelons asiatiques

Aziatische hoornaars

Frelons européens

Europese hoornaars

Wij zijn actief in heel België, zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel.

Aarzel dus niet om ons op te bellen om data voor een interventie te bekomen met een van onze professionals die werkzaam is in de regio rond Mechelen.

Onze tarieven voor de vernietiging van wespen- en hoornaarnesten

Weet dat de prijs voor de verwijdering van een wespen- of hoornaarnest doorgaans varieert van 60 tot 170 €. Dit hiaat geldt ook als u een beroep doet op de brandweermannen en -vrouwen of op een private onderneming. Wij stellen u de verwijdering van een wespen- of hoornaarnest voor aan een op voorhand afgesproken tarief van 70 € inclusief btw.
In tegenstelling tot andere ondernemingen in de branche, is het onze wil om u een op voorhand afgesproken prijs aan te bieden. Deze prijs om een wespennest te vernietigen, is zelfs toepasbaar op de meest gecompliceerde nesten, zoals in de schoorsteen of ondergronds. Stel dat het niet mogelijk zou zijn om het nest te vernietigen (< 1% van de gevallen), zullen de verplaatsingskosten u niet gefactureerd worden en zullen wij u helpen om een alternatief te zoeken.

Onze garantie tegen wespen en hoornaars

Een beroep doen op de diensten van de verdelgers van Wespenvernietiging, is de belofte om te profiteren van:

De expertise van professionnals

Onze verdelgers hebben allemaal een training gevolgd tijdens dewelke ze alle speciale eigenschappen, die te maken hebben met de verwijdering van nesten van ongewenste insecten, geleerd hebben. Ze zijn geschoold, performant en verzekeren u een verzorgd resultaat.

Een direct resultaat

Ons succes is gegarandeerd. Na onze interventie bent u op uw eigendom bevrijd van alle sporen van vliesvleugeligen. Is het nest resistent en vereist het een tweede behandeling? Wij komen gratis opnieuw bij u langs!

Een snelle interventie

Wij stellen u snel de diensten van een professionnal voor en dit dicht bij uw woonplaats. Wenst u dringend een verdelging? Spendeer 30 euro meer en wij zorgen voor een verplaatsing die met spoed behandeld wordt ten opzichte van andere interventies.

De beste tarieven op de markt

Een duidelijke en vooraf afgesproken prijs. Bij ons zullen er geen onaangename verrassingen zijn bij de facturatie.

Aarzel niet langer om
contact met ons op te nemen
zodat een van onze verdelgers kan overgaan tot de verdelging van uw wespennest in Mechelen.

Slachtoffer van een wespen- of hoornaarnest?

Wacht niet langer om een interventie van een van onze experten aan te vragen