fbpx

Wat is een zwerm bijen?

Wat is een zwerm bijen?

Komen er duizenden insecten in je tuin aan? Dan is het waarschijnlijk een zwerm bijen! Wanneer de kolonie een vergevorderd stadium van ontwikkeling bereikt, verlaat een deel het nest om een nieuwe kolonie te vormen. Dit wordt zwermen genoemd. Zwermen hebben alleen maar betrekking op bijen, dus niet op wespen en hoornaars. Daarom is het essentieel om succesvol een onderscheid te kunnen maken tussen deze insecten.

Hoe ziet een zwerm bijen eruit?

In tegenstelling tot wespen die al vanaf één enkel individu een kolonie vormen, verplaatsen bijen zich met duizenden tegelijkertijd om zich uiteindelijk te nestelen op een of andere vorm van ondersteuning, zoals een tak, een dak of een raam. Dit is het beste moment om in te grijpen.

De zwermperiode in België loopt van mei tot juni, dus het is interessant om in deze periode een oogje in het zeil te houden.

Hoe verloopt een uitzwerming?

Zelfs als het mechanisme van zwermen verre van een exacte wetenschap is, is het mogelijk om het klassieke patroon te beschrijven. Bijen beginnen met het creëren van de eerste vruchten van koninklijke cellen in de bestaande kolonie. Het is in deze cellen dat de larven koninginnengelei krijgen. Vervolgens verlaat de voormalige koningin het nest met een groep werksters, terwijl de moederkolonie de eieren, larven en reserves houdt.

Er zijn veel redenen voor een uitzwerming, maar experts zijn het erover eens dat het vaker voorkomt in een kolonie met een grote populatie. De koningin is zelfs in staat om de creatie van een koninklijke cel tijdens de uitzwerming te remmen. Maar als ze niet langer de tijd heeft om alle raten van de kolonie te bedekken, neemt deze remmende capaciteit af en begint de creatie van koninklijke cellen.

Een zwerm vangen

Het vangen van een zwerm is vooral eenvoudig wanneer het snel wordt gedaan. Zwermen staan namelijk bekend om hun zachtmoedigheid.

Er zijn verschillende manieren om een zwerm te vangen:

  • De bijen naar een korf leiden;
  • De kolonie direct in een geschikte recipiënt ‘droppen’.

Het succes van zulk een manipulatie is gemakkelijk meetbaar. Wanneer de koningin zich in haar nieuwe onderkomen bevindt, geven de werksters de andere bijen het signaal om zich bij hen aan te sluiten. Als de koningin niet aanwezig is, is de kans klein dat de zwerm de nieuwe habitat zal betreden.

De zwerm is een overgangsstadium. Tijdens het zwermen zoeken sommige van de zogenaamde ‘verkenningsbijen’ een geschikte plaats om zich permanent te vestigen. Deze plaats kan een holte zijn in een boom of een rots, maar ook een zolder, een plafond of een vloer.

Het is tijdens deze verplaatsing dat complicaties kunnen beginnen. Hoewel een zwerm makkelijk te vangen is in de overgangsfase, wordt dit een pak moeilijker, zo niet onmogelijk, wanneer deze zich ergens permanent vestigt.

Het kan erg problematisch worden als bijen besluiten om zich in je huis te vestigen. Daarom is het essentieel om een zwerm te melden zodra deze wordt gedetecteerd. De technici van Wespenvernietiging zijn getraind om een zwerm op een veilige manier weg te halen. Vervolgens kunnen de bijen hun leven voortzetten in onze reddingskasten en zullen ze worden verzorgd door onze imkers.

Wil je dat er een specialist bij je langskomt om een zwerm bijen te vangen? Aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen!

Tags: