fbpx

Hoe herken en onderscheid je een nest van Aziatische hoornaars?

Nest van Aziatische hoornaars

Aziatische hoornaars zijn sociale hoornaars die al een paar jaar Europa teisteren. Hoewel ze vaak verward worden met Europese hoornaars, is het toch essentieel om ze van elkaar te onderscheiden, omdat de in België veroorzaakte problemen en overlast helemaal niet hetzelfde zijn.

Waarom is het belangrijk om het begin van de bouw van een nest van Aziatische hoornaars te herkennen?

Het belang van het herkennen van het begin van een nest Aziatische hoornaars ligt in het gemak waarmee een nest in dit stadium kan worden vernietigd. Hoe groter de kolonie, hoe moeilijker en gevaarlijker het zal zijn om deze uit te roeien. Wanneer het nest nog primair is, is het zeer makkelijk te vernietigen. Bovendien voorkomt de vernietiging ervan de vorming van veel grotere secundaire nesten.

Aan de andere kant moeten we deze hoornaarsoort dringend uitroeien vanwege de gevaren die het vormt voor het ecosysteem in Europa.

Er zijn meldingen van verschillende bijennesten die door Aziatische hoornaars zijn vernietigd, maar bijen zijn niet de enige prooi van deze insecten. Dit ongedierte voedt zich met verschillende soorten insecten en brengt dode prooien, hoofdzakelijk bestuivende insecten, mee terug naar het nest om hun jongen te voeden. Terwijl de meeste Aziatische bijen en andere insecten zich tegen deze hoornaars kunnen beschermen, worden onze Europese soorten door deze soort gedecimeerd.

Ook mensen en huisdieren lopen risico. De steken van Aziatische hoornaars zijn best heftig en moet je koste wat kost vermijden, vooral als je in het verleden allergisch hebt gereageerd op steken van vliesvleugeligen.

Om al deze redenen is het belangrijk een onderscheid te maken tussen een nest van Europese hoornaars, van Aziatische hoornaars en zelfs van een eenvoudig wespennest.

De stadia van de bouw van een nest van Aziatische hoornaars

Net als andere hoornaars en wespen kunnen ook Aziatische hoornaars hout omtoveren tot stevige papieren huisjes.

Een Aziatische hoornaarkoningin gebruikt haar onderkaken om stukjes houtvezel van hekken, boomstammen of zelfs karton te schrapen. Vervolgens breekt ze de houtvezels in haar mond af met water en speeksel om ze zachter te maken.

De bouw begint met het vinden van een geschikte nestplaats, meestal in boomtakken en soms ondergronds. Zodra ze zich op een geschikte plaats heeft gevestigd, voegt de koningin haar pulp toe aan het oppervlak van de drager. Wanneer de vochtige cellulosevezels drogen, worden ze een sterke papieren drager waaraan ze haar nest ophangt.

Het nest zelf bestaat uit zeshoekige cellen waarin de jonge hoornaars zich ontwikkelen. De koningin beschermt de broedcellen door er een papieren omhulsel of afdekking omheen te maken. Het nest breidt zich uit naarmate de kolonie groeit, waarbij nieuwe generaties werksters indien nodig nieuwe cellen bijbouwen.

Oude hoornaarnesten vergaan van nature tijdens de wintermaanden, waardoor ze elk jaar nieuwe nesten moeten bouwen. Alleen gedekte koninginnen van Aziatische hoornaars overwinteren tijdens de koude maanden. In de lente kiezen deze koninginnen geschikte plaatsen om een nest te beginnen bouwen.

De meest voorkomende plaatsen om een nest van Aziatische hoornaars te vinden

Nesten van Aziatische hoornaars zijn niet altijd makkelijk te vinden. Hoewel ze de meeste nesten in bomen bouwen, kun je ze ook opmerken in gebouwen, heggen of ondergrondse holen. Hoe lager ze zitten, hoe gevaarlijker ze zijn, omdat je er per ongeluk langs kunt lopen, ze met een heggenschaar kunt raken of erop kunt trappen.

Je kunt hun nesten tot op 30 meter hoogte in bomen vinden, zonder dat je ook maar enig vermoeden hebt. Een nest wordt meestal in de herfst ontdekt, wanneer alle bladeren van de boom zijn gevallen en het zichtbaar is.

Onderscheid een nest Aziatische hoornaars van een nest Europese hoornaars

Een nest van Aziatische hoornaars ziet er niet uit als een exemplaar van Europese hoornaars.

De locatie van het nest

De nesten van Europese hoornaars bevinden zich meestal op donkere plaatsen, zoals in boomholtes, op een zolder of in een garage. Volledig ontwikkelde nesten van Aziatische hoornaars daarentegen kunnen in het volle zicht hangen, zoals aan de top van een boom.

De meeste Aziatische hoornaars beginnen een primair nest te maken op een beschutte plaats op mensenhoogte, voordat ze naar een secundair nest gaan wanneer de kolonie verder uitbreidt.

Toch zijn nesten van Aziatische hoornaars, net zoals die van hun Europese tegenhangers, ook te vinden op rustige en beschutte plaatsen, zoals tuinhuisjes of daken. Het omgekeerde is echter veel zeldzamer: zo is de kans erg klein dat je ooit een nest van Europese hoornaars hoog in de bomen vindt.

De vorm en opening van het nest

Behalve de locatie zijn er nog andere verschillen tussen de nesten van Aziatische en Europese hoornaars.

Het nest van Aziatische hoornaars lijkt op een bal, waarvan de ingang smal is. Bij primaire nesten is deze ingang naar beneden gericht, en bij secundaire nesten naar de zijkant.

Nesten van Europese hoornaars lijken meer op een bel, met een brede opening van ongeveer 10 cm aan de onderkant van het nest.

Onderscheid een nest Aziatische hoornaars van een gewoon wespennest

De makkelijkste manier om een nest van Aziatische hoornaars van een wespennest te onderscheiden, is het identificeren van de insecten die het bewonen.

Aziatische hoornaars zijn veel groter dan de wespen die je waarschijnlijk gewoon bent te zien.

Nesten van gewone wespen kunnen soms op een hoornaarnest lijken als ze zich in openlucht bevinden. De meeste wespennesten bevinden zich echter op donkere, beschermde plaatsen, vergelijkbaar met de nesten van Europese hoornaars. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat je een wespennest vindt in direct zonlicht in een boomtop.

Het andere grote verschil tussen een wespennest en een nest van Aziatische hoornaars zit ‘m in de openingen. Bij ontwikkelde nesten van Aziatische hoornaars is de opening smal en aan de zijkant, terwijl wespennesten een opening hebben aan de basis van het nest.

Wanneer is de beste tijd om een nest van Aziatische hoornaars te vernietigen?

De lente is de beste tijd om een nest Aziatische hoornaars te vernietigen, zodra de temperaturen zachter worden en de koningin op haar eentje begint met de bouw van haar nest.

In dit stadium van ontwikkeling wordt het nest ‘primair’ genoemd en kun je het probleem waarschijnlijk zelf oplossen. Het nest is nog klein, vaak niet groter dan een pingpongbal. Vanaf dit moment heb je enkele weken de tijd voordat de kolonie echt groeit.

Later in het seizoen is de kolonie waarschijnlijk al te ver ontwikkeld om het probleem zelf op te lossen, ongeacht de locatie van het nest.

Wat te doen als je thuis een nest van Aziatische hoornaars in opbouw hebt gevonden?

Als het nest nog klein en dunbevolkt is, kun je het over het algemeen zelf bestrijden met in de handel verkrijgbare anti-hoornaarsprays.

Het is echter van essentieel belang dat je geschikte kleding draagt om niet gestoken te worden. Als je allergisch bent voor hoornaarsteken, onderneem je best niets op eigen houtje en dien je professionals in te schakelen, zelfs als het nest nog klein is.

Als de kolonie echter al groot is, is het raadzaam om niet in te grijpen. Ga weg van de nestplaats en roep de hulp van een professioneel team in.

Het is een erg slecht idee om een nest van Aziatische hoornaars zelf te proberen vernietigen als je niet weet waar je mee bezig bent.

Wacht niet langer en schakel in heel België onze professionals in om je te helpen bij de vernietiging van een nest Aziatische hoornaars!

Read more

Alles over wespen!

Alles over wespen

De anatomie van de wesp

De morfologie van de wesp hangt af van haar zogenaamde ‘kaste’. Koninginnen zijn meestal ongeveer 18 mm groot, wat groter is dan werksters (12 mm) en mannetjes (15 mm). Het verschil in grootte tussen de koningin en de werksters is des te groter aan het begin van het seizoen, omdat de eerste werksters relatief klein zijn.

Het lichaam van de wesp is opgedeeld in drie zichtbare segmenten: het hoofd, de thorax en de buik. De buik is gescheiden van de thorax door een zeer dun gebied, de ‘petiolus’ (vandaar de term ‘wespentaille’).

De angel

In tegenstelling tot bijen, kan een wesp meerdere keren steken dankzij een gladde angel die makkelijk te verwijderen is en het feit dat de hoeveelheid gif vrij klein is (2 tot 3 μg ten opzichte van 50 μg van een bij). Een wesp injecteert een gif dat bestaat uit amines, eiwitten en peptiden. Toxiciteit is het resultaat van een gecombineerde werking van twee componenten, peptide (mastoparan) en fosfolipase A1.

De gevolgen voor mensen zijn pijn, roodheid, lokale zwelling en mogelijke anafylactische shock. Het is belangrijk om toxische reacties van allergische reacties te onderscheiden; de eerste kan een niet-allergisch individu treffen vanwege een groot aantal steken, terwijl de laatste alleen betrekking hebben op allergische personen.

Voor mensen die allergisch zijn voor insectengif, zijn de belangrijkste allergenen antigeen 5, fosfolipase A1 en hyaluronidase. Zoals bij alle allergische reacties activeren deze antigenen mestcellen via immunoglobuline e. coli. Grote aantallen steken kunnen bij mensen, overgevoelig of niet, leiden tot de dood.

Een feromonale eigenaardigheid van dit gif zou ook andere individuen die tot de kolonie behoren, aanmoedigen om het doelwit te steken. Onder gecontroleerde omstandigheden kan het alerte gedrag van een kolonie worden veroorzaakt door de injectie van een luchtstroom met het equivalent van ongeveer vier gifklieren van soortgenoten.

De agressiviteit van wespen is een reactie op verschillende componenten, zoals de bescherming van hulpbronnen, concurrentie en zelfverdediging.

Bereik

In België komt vespula vulgaris bijzonder veel voor; het verspreidingsgebied vult bijna het hele land. Pogingen om de wesp te reguleren, hebben aangetoond dat de jaarlijkse populatie meer afhankelijk is van de overlevingskans van koninginnen in de winter dan van het aantal nieuwe koninginnen dat aan het einde van de zomer wordt geproduceerd.

De variatie tussen jaren met hoge wespenpopulaties en jaren met lage populaties zou daarom liggen in de temperaturen ten tijde van nestvorming (april, mei, juni) in plaats van in de productie van seksuele individuen. In Europa is vespula vulgaris samen met vespula germanica een van de meest vertegenwoordigde wespen. In sommige delen van de wereld, waaronder Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland, worden beide soorten als invasief beschouwd.

Levenscyclus

Net als bij monogynische mieren wordt de levenscyclus van sociale wespen bepaald door een hiërarchische structuur bestaande uit een koningin en werksters. Deze structuren, die kolonies worden genoemd, zijn jaarlijks. Dit wil zeggen dat de volledige cyclus meer dan een jaar plaatsvindt (vanaf de geboorte van seksuele individuen tot de dood van de kolonie).

Deze methode van stichting wordt ‘haplometrosis’ genoemd. Net als andere vliesvleugeligen zijn wespen ‘holometaboles’, wat wil zeggen dat de evolutie van een individu drie verschillende stadia heeft: larve, nimf en volwassene.

De gemiddelde levensduur van vrouwelijke werknemers is 30 dagen, een duur die gelijk is aan hun transformatie. Met andere woorden duurt de volledige ontwikkeling van ei tot volwassene 30 dagen, net als de gemiddelde levensduur. Deze duur kan variëren afhankelijk van de temperatuur en van de leeftijd van het nest.

De taken die aan hen worden toegewezen, zijn voornamelijk afhankelijk van de grootte van het nest, evenals de leeftijd van de werkster. Zo zijn de oudste werksters vaak de bewakers van de nestingang.

Op zijn hoogtepunt kan een kolonie tussen de 7000 en 30.000 individuen bevatten!

De rol van wespen

Wespen zijn echte roofdieren. Ze voeden zich met een groot aantal larven van insecten, tot het punt dat ze zelfs concurreren met gewervelde dieren, vooral vogels. In slechts 24 uur kan een wespennest tot 80.000 insecten doden!

In sommige gevallen kunnen ze echter ook deelnemen aan bestuiving, omdat ze nectar consumeren. Zo zijn ze vaak de belangrijkste bestuivers van bepaalde soorten, zoals hedera helix, beter bekend als klimop. De diensten op het vlak van het ecosysteem die door deze insecten worden geleverd, zijn daarom belangrijk. Hun eliminatie moet dus uiterst spaarzaam worden uitgevoerd.

De bouw van het nest

Wespen zijn ongelooflijke ingenieurs en de complexiteit van een wespennest blijft wetenschappers tot op de dag van vandaag intrigeren. Een klassiek nest heeft de vorm van een bal en omvat verschillende verdiepingen. Nesten kunnen echter ook in de grond of in een holte zitten.

Elk nest is uniek. Zo kan een werkster haar nest onderscheiden van een ander, zelfs bij afwezigheid van andere werksters of de koningin. Dit zou ook kunnen verklaren waarom een nest nooit twee opeenvolgende jaren door verschillende kolonies wordt gebruikt.

De zeshoekige structuur van de cellen blijkt de meest kosteneffectieve structuur te zijn in termen van de verhouding tussen celhoeveelheid en papiereconomie. De grootte van de cellen zou worden geschat in relatie tot de grootte van de volwassenen. Zo zouden ze de cellen rond hun eigen lichaam bouwen. Wanneer de jonge wesp na zijn transformatie zijn cel verlaat, wordt de cel schoongemaakt en misschien hergebruikt voor een ander ei.

Ervaar je hinder van een wespennest in de omgeving van je huis? Neem dan zo snel mogelijk contact op met onze ervaren professionals!

Read more

Wat is het verschil tussen een wespensteek en een bijensteek?

Verschil tussen wespen en bijensteek

Je bent net gestoken, maar hebt niet gezien of de deugniet in kwestie een bij, een wesp of zelfs een hoornaar was? Geen paniek, we geven je alle nodige informatie zodat je zelf op onderzoek kunt gaan.

Het verschil tussen een bijensteek en een wespensteek

Om te beginnen moet je weten dat een bij zoveel mogelijk zal vermijden je te steken. Jou steken is namelijk dodelijk voor dit soort insect. Het moet zich dus erg bedreigd voelen om je aan te vallen.

Een van de verschillen tussen wespen en bijen is de angel. De bij heeft een weerhaak, dus een angel die korter is dan die van zijn neef, maar die de bijzonderheid heeft dat hij er niet uit kan komen zodra hij in je opperhuid zit. Dus als een bij je steekt, kan hij niet meer terug en zal altijd sterven.

Hieruit kun je concluderen dat als de angel nog in je huid steekt, het hoogstwaarschijnlijk een bijensteek is. Als de angel niet meer aanwezig is, is de kans groot dat het een wesp of hoornaar was. Lijkt de steek diep te zijn? Dan is dit een extra aanwijzing dat je waarschijnlijk te maken hebt gehad met een wesp of hoornaar.

En als het insect dat verantwoordelijk is voor jouw ongeluk je meer dan eens heeft gestoken, mag je er zeker van zijn dat het géén bij was!

Symptomen van bijen- en wespensteken

De effecten van een wespen- of bijensteek op je lichaam lijken sterk op elkaar. Ze worden gekenmerkt door pijn, jeuk en zwelling in de door de steek getroffen zone.

We moeten ook vermelden dat aanvallen door dit soort insecten ernstig kunnen zijn. Dit is met name het geval als je door meerdere insecten tegelijk wordt aangevallen, of als je vele malen wordt gestoken.

Ook het risico op een allergische reactie op wespen- en bijengif mag nooit over het hoofd worden gezien. Een anafylactische shock is de sterkst mogelijke reactie en kan fataal zijn als deze niet binnen enkele minuten na de steek wordt behandeld.

Tenslotte heeft de bij een van de meest allergene giffen in het dierenrijk. Hoewel bijen dus minder agressief zijn dan wespen en de steken niet altijd even pijnlijk zijn, kunnen de symptomen zeer gevaarlijk zijn.

Wat te doen om een wespen- of bijensteek te verlichten

Het eerste wat je moet doen om een bijensteek te voorkomen, is ervoor zorgen dat je deze vliesvleugeligen niet irriteert. Bijen steken je alleen maar als hun leven of korf in gevaar is.

Als je toch gestoken zou zijn, moet je een eventueel aanwezige angel verwijderen om verspreiding van het gif te voorkomen. Houd er wel rekening mee dat er net meer gif vrijkomt wanneer je in de angel ‘knijpt’.

Doe ringen en juwelen uit, evenals alle kleding of accessoires die in de weg kunnen zitten bij een eventuele zwelling. Zo voorkom je dat je ledematen worden afgekneld. Vergeet ook niet om de wond te ontsmetten met antiseptica. Als de pijn bijzonder hevig zou zijn, mag je natuurlijk ook een pijnstiller nemen ter verlichting.

Tot slot kun je best een warmtebron aanbrengen. Het is soms sterker dan jezelf om een steek met koude te willen behandelen, maar dit is een slechte reflex. In tegenstelling tot koude, neutraliseerd warmte de werking van het gif. Je kunt een haardroger gebruiken of de getroffen zone onderdompelen in warm water. Wees echter voorzichtig om brandwonden te voorkomen!

Als je meer wilt weten over andere natuurlijke oplossingen om je bijen- of wespensteken te behandelen, kan dit artikel iets voor jou zijn.

Als je een abnormale reactie of steek op een gevaarlijke plaats detecteert, zoals je keel of mond, raak dan zeker niet in paniek. Neem wel contact op met een arts of ga naar de dichtstbijzijnde afdeling spoedeisende hulp.

Je kunt ook het gratis nummer van het antigifcentrum bereiken: 070 245 245.

Conclusie

Het is moeilijk om een wespensteek van een bijensteek te onderscheiden. De aanwezigheid van de angel (of het ontbreken daarvan) en de diepte van de wond zijn echter twee aanwijzingen om in de gaten te houden. Het is natuurlijk het makkelijkst om je ogen open te houden in plaats van achteraf te proberen te raden welk beest je heeft gestoken.

Als je gestoken bent door wespen en je de nesten in kwestie wilt verwijderen, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze teams.

Read more

Een hoornaarnest in je schoorsteen: wat te doen?

Een hoornaarnest in je schoorsteen: wat te doen?

Een hoornaar is een vervelend en potentieel gevaarlijk insect om in de buurt van je huis te hebben. Een schoorsteen kan de oorzaak zijn van een groot probleem. Als je hoornaars in de buurt van je schoorsteen of open haard ziet, moet je er alles aan doen om er zo snel mogelijk van af te komen.

De informatie in dit artikel zal je helpen om de schade te beperken.

Waarom zijn hoornaars dol op schoorstenen?

Schoorstenen zijn een directe toegangspoort naar een huis. Als ze niet regelmatig worden gebruikt, worden ze binnen de kortste keren een broedplaats voor een breed scala aan schadelijke insecten.

Een rustige en beschermde plek

Over het algemeen worden de meeste insecten nooit opgemerkt, omdat ze de ruimtes in kwestie gebruiken om te rusten en te broeden, waarbij ze af en toe naar buiten gaan om voedsel te zoeken. Maar sommige vervelende exemplaren, zoals hoornaars, vliegen onophoudelijk rond. Hierdoor is de kans groot dat je ze vroeg of laat wel zult opmerken.

Als er al een hoornaarnest in je schoorsteen is, is het veiliger om niets te ondernemen en onmiddellijk de hulp in te schakelen van professionals, zoals onze ervaren teams die in dit soort situaties tussenbeide komen.

Hoornaars broeden in de lente, wat als vanzelfsprekend samenvalt met het einde van de winter. Zodra de koude maanden voorbij zijn, is de schoorsteen niet meer nodig of wordt deze in ieder geval niet meer gebruikt. Dit geeft ongedierte vrij spel om ongestoord een kolonie te vestigen en stelselmatig verder uit te breiden.

Afwezigheid van activiteit

Het gebrek aan schoorsteenonderhoud tijdens de warmere zomermaanden maakt van deze locatie een ideale nestplaats. Hoornaarkolonies hebben rust en kalmte nodig om veilig te groeien, weg van alle externe bedreigingen, inclusief menselijke interventies.

Opening naar de buitenwereld

De open haard is ook een ruimte die zeer begeerd is door hoornaars vanwege de permanente opening. Dit garandeert in de meeste gevallen een vrije doorgang tussen hun beschermde nest en de buitenwereld.

Hoe voorkom je dat hoornaars zich in je schoorsteen vestigen?

Voorkomen is beter dan genezen! Gelukkig zijn er verschillende manieren om een hoornaarplaag te voorkomen.

Installeer een filter

Je kunt de ventilatieopeningen van je schoorsteen volledig blokkeren om te voorkomen dat hoornaars binnenkomen. Natuurlijk zou dit je open haard niet-functioneel maken, wat dus niet bepaald een optie is voor mensen die hun schoorsteen nog willen gebruiken.

Een betere oplossing is om een dun gaas te installeren. Dit voorkomt dat insecten binnenkomen, maar laat tegelijkertijd eventuele rook ontsnappen. Als alternatief kun je een klep laten installeren. Deze kan worden bevestigd aan het uiteinde van je schoorsteenkanaal en kan worden geopend wanneer je schoorsteen in gebruik is om rook af te voeren.

Wanneer je schoorsteen niet in gebruik is, kan de klep worden gesloten om te voorkomen dat hoornaars en andere insecten binnendringen. Tegelijkertijd kan het de isolatie van je woning verbeteren. Twee vliegen in één klap dus!

Dicht eventuele gaatjes

Hoornaars kunnen je schoorsteen ook via kleine scheuren en openingen binnendringen. Je kunt toekomstige plagen voorkomen door op zoek te gaan naar deze gaten en ze vervolgens dicht te maken met mortel. Er zijn ook verschillende soorten lijm voor dit doel, die zowel makkelijk te bereiden als te gebruiken zijn.

Hou er wel rekening mee dat een hoornaar slechts een opening met een diameter van vier millimeter nodig heeft om ergens binnen te raken!

Spuit insecticide

Een andere manier om hoornaarplagen rond je huis te voorkomen, is door een insecticide op de dakrand van je huis te spuiten. Dit doodt alle hoornaars die zich in je schoorsteen of in de nabije omgeving verbergen en weerhoudt andere exemplaren ervan om nesten in je schoorsteen te maken.

De beste tijd van het jaar om je huis tegen hoornaars te besproeien, is het vroege voorjaar. Dit is namelijk de periode dat hoornaars hun zomernesten beginnen te bouwen en uit te breiden.

Wat moet je doen als je een hoornaarnest in je schoorsteen hebt?

Als je te maken hebt met een hoornaarnest in je schoorsteen, is het vooral belangrijk dat je gepast reageert. De volgende lijst bevat verschillende tips om risico’s te vermijden.

Steek zeker je open haard niet aan

Het gebruik van je schoorsteen om hoornaars te lijf te gaan, is erg gevaarlijk. De insecten in kwestie beschouwen vuur namelijk als een bedreiging. Dit zal hen ertoe aanzetten om het vuur te ontvluchten … mogelijk in beide richtingen!

Sommigen gaan in een erg agressieve toestand naar buiten, en kunnen jou en andere mensen en dieren in de buurt ernstig letsel toebrengen. Andere hoornaars zullen hun toevlucht zoeken in je huis en eventuele gezinsleden steken.

Om dit soort situaties te voorkomen, is het raadzaam om je schoorsteen elk najaar voor gebruik te inspecteren. Naast hoornaars die in alle richtingen kunnen ontsnappen, kan een nest ook de rook belemmeren en terugsturen naar je huis. Het spreekt voor zich dat niet niet bepaald goed voor jou of je huis is.

Grijp zelf niet in

Het is erg belangrijk dat je zelf geen poging doet om een hoornaast uit je schoorsteen te verwijderen en dat je niet alleen op hoornaars gaat jagen. Dit is om verschillende redenen een riskante en gevaarlijke taak.

Zo vereist de vernietiging van hoornaars in een schoorsteen specifieke en geavanceerde kennis, hulpmiddelen en vaardigheiden. Zonder deze tools riskeer je te vallen of jezelf op een andere manier te verwonden.

Tot slot bestaat de kans dat je tijdens de interventie door hoornaars wordt aangevallen. Een groot aantal insecten die pijnlijk kunnen steken in een kleine ruimte, biedt namelijk niet veel mogelijkheden om te improviseren!

Neem contact op met professionals

Als je een hoornaarnest in je schoorsteen hebt, kun je best een beroep doen op professionals om het nest in kwestie te verwijderen. Deze mannen en vrouwen kregen een uitgebreide technische training, kunnen terugvallen op jarenlange ervaring en hebben talrijke technologische en andere hulpmiddelen ter beschikking.

Conclusie

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom hoornaars zich in je schoorsteen hebben gevestigd. Zoals in veel situaties bieden preventieve maatregelen de beste resultaten.

Verblijft er toch een kolonie hoornaars in je schoorsteen? Dan is het veiliger om zelf niets te ondernemen en zo snel mogelijk een beroep te doen op professionals. Wacht niet langer en neem vandaag nog contact op met onze ervaren teams!

Read more

Hoe herken je een wespenkoningin?

Hoe herken je een wespenkoningin

De meeste mensen weten wel wat een wespenkoningin is, maar zouden er geen kunnen herkennen. Een wespenkoningin wordt soms verward met een hoornaar of zelfs met een bijenkoningin, die beiden echter een heel ander gedrag en uiterlijk hebben.

In dit artikel ontdek je hoe je een wespenkoningin kunt herkennen, begrijpen en lokaliseren.

Wat is de taak van een wespenkoningin?

De winter overleven en in de lente een nest beginnen bouwen

Koninginnen zijn een van de weinige wespen die de winter overleven. Met de komst van het koude winterseizoen begint de activiteit in een wespennest te vertragen, om uiteindelijk helemaal tot stilstand te komen. Hoewel de meeste wespen in deze tijd van het jaar sterven, slagen enkelen erin om hun papieren verblijfplaats te ontvluchten.

Ze vertrekken, helemaal alleen, op zoek naar een geschikte schuilplaats om de barre winter door te brengen. Over het algemeen kiezen ze ervoor om te overwinteren in een spleet, een deuropening van een schuur of een nauwe holte waar het winterse leven goed en aangenaam is.

Ze zullen niet bewegen totdat het in de lente van het daaropvolgende jaar weer milder wordt. Op dat moment wordt de cyclus nieuw leven ingeblazen en zullen de koninginnen die zijn ontsnapt aan de koude weersomstandigheden en vraatzuchtige roofdieren, nieuwe nesten beginnen bouwen.

De eerste en belangrijke taak van een wespenkoningin is om een geschikte plek voor een nieuw nest te vinden. Ze brengt de vroege lentedagen door met heen en weer vliegen tussen het nest en op zoek gaan naar droog hout waaruit ze kleine hoeveelheden materiaal haalt die ze omzet in cellulose. Dit is de naam van het materiaal waaruit het nest van wespen is opgebouwd, maar ook van het papier dat je hoogstwaarschijnlijk dagelijks voor verschillende doeleinden gebruikt.

Eieren leggen om het leven te geven aan werksters die het nest in de zomer verder zullen uitbouwen

Wanneer de eerste cellen zijn gebouwd, legt de koningin de eitjes die haar eerste larven en vervolgens de eerste werksters van het nest zullen worden.

Wanneer de werksters uitkomen, nemen ze de taken van de koningin onmiddellijk over en beginnen ze in haar plaats de larven te voeren. Zo kan de koningin zich volledig wijden aan het leggen van nieuwe eitjes.

Als je wespennesten in je tuin wilt vermijden, kun je omwille van deze levenscyclus best in het voorjaar al vallen plaatsen. Zo vergroot je je kansen om wespenkoninginnen te vangen en de bouw van een nest te stoppen voordat het groter wordt. Zodra er veel werksters aanwezig zijn, kan een nest namelijk ontzettend snel groeien.

Hoe kun je een wespenkoningin onderscheiden van andere wespen en hoornaars?

Koninginnen zijn groter dan werksters. Gemiddeld kunnen ze 20 mm lang worden, in vergelijking met 10 tot 15 mm voor werksters! Als je in het vroege voorjaar een abnormaal grote wesp ziet, is de kans groot dat het een koningin is op zoek naar de ideale plek om haar nest te bouwen.

Vanwege hun indrukwekkende afmetingen worden wespenkoningin vaak verward met de Europese hoornaar, die veel groter is dan een gewone wesp.

Om een wespenkoningin van een hoornaar te onderscheiden, volstaat het om naar het hoofd en het bovenlichaam van het insect te kijken. Bij een Europese hoornaar is dat eerder oranje en bij een Aziatische hoornaar vrij donker, terwijl een wespenkoningin net zoals haar werkvolk felgeel is.

Hoe oud kan een wespenkoningin worden?

Een wespenkoningin heeft een veel hogere levensverwachting dan haar werksters. Ze kan gemiddeld 1 jaar oud worden, terwijl een werkster slechts 12 tot 22 dagen in leven blijft.

Hoeveel koninginnen heeft een wespennest?

Aan de oorsprong van elk nest staat er één enkele koningin. Toch kunnen er in een wespennest meerdere koninginnen geboren worden.

Ons advies als je in het voorjaar een wespenkoningin ziet

Als je in het voorjaar een wespenkoningin tegenkomt, is het duidelijk dat het geluk aan jouw kant staat. Het is namelijk beter om in de lente een nest in opbouw te spotten dat gemakkelijk te vernietigen is, in plaats van het midden in de zomer op te merken wanneer het dichtbevolkt is en uit zijn voegen barst.

Nesten in opbouw kun je dus maar best serieus nemen, want deze zullen tijdens de zomer- en herfstmaanden hoe dan ook in omvang toenemen.

Heb je in het voorjaar één of meerdere wespenkoninginnen in je tuin gespot? Dan is het een goed idee om wespenvallen uit te zetten. Werksters vangen is ook goed, maar eerder onbeduidend gezien de grote aantallen. Een wespenkoningin vangen garandeert echter onmiddellijk resultaat.

Conclusie

De grootte en kleur van de wesp maken het mogelijk om te weten of je al dan niet met een koningin te maken hebt, en om het exemplaar in kwestie te onderscheiden van hoornaars die vergelijkbare afmetingen kunnen hebben.

Als je van je wespennesten af wilt, is de gemakkelijkste manier vaak om deze koninginnen te vangen. Zo kun je voorkomen dat ze nesten gaan bouwen. Hiervoor kunnen tijdens de lentemaanden strategisch geplaatste wespenvallen bijzonder effectief zijn.

Als een nest al groter is, is dat omdat de koningin haar missie als oprichtster al heeft volbracht. In dit geval kun je een beroep doen op onze diensten, zodat je definitief vaarwel kunt zeggen tegen steken en overlast.

Twijfel niet langer en neem vandaag nog contact op met onze teams om een interventie in te plannen!

Read more

Evolutie van een wespennest: zal jouw nest groter worden?

Hoe groot kan een wespennest worden?

De evolutie van een wespennest is een onderwerp dat belangrijk kan zijn als het nest zich in de buurt van een woning bevindt. Wat zijn de maximale afmetingen van een wespennest? En kan het oneindig groeien? Het antwoord is ja. Nu ja, min of meer.

In dit artikel ontdek je wat je mag verwachten van de evolutie van een wespennest.

De stadia van de bouw van een wespennest

Zoals de meeste levende wezens weerspiegelen wespennesten de levenscyclus van hun bewoners. Om te begrijpen hoe wespen hun nesten bouwen, is het belangrijk om meer te weten over de manier waarop ze hun activiteitsperiode beleven.

De koningin begint een nest te bouwen

Tijdens de winter sterven alle wespen, met uitzondering van vruchtbare vrouwelijke wespen die voorbestemd zijn om koningin te worden. Deze exemplaren verstoppen zich op discrete plaatsen, zoals onder de schors van bomen of in de spleten van gebouwen. Wanneer de lente aanbreekt, komen deze koninginnen opnieuw tevoorschijn en gaan ze op zoek naar geschikte nestplaatsen.

De meeste sociale wespen zijn niet bijzonder kieskeurig als het gaat om het vinden van een plek om zich te vestigen en hun nieuwe huis te bouwen. Het enige wat ze nodig hebben, is een droge, veilige en stevige plek die een nest kan ondersteunen. Wespen kunnen zich zo goed als overal vestigen; sommige soorten geven de voorkeur aan holle bomen, rotsspleten of door de mens gemaakte structuren, terwijl anderen liever ondergrondse nesten bouwen.

Het bouwproces begint zodra een wespenkoningin uit haar winterslaap komt en op zoek gaat naar een plek waar ze zich thuis kan voelen. Vervolgens begint ze een nest te bouwen met een mix van hout en speeksel, een kneedbare pasta die makkelijk in vorm gebracht kan worden. In het nest legt de koningin eitjes in holle ruimtes, zogenaamde cellen, die ze zelf creëert.

Werksters bouwen de rest van het nest

De eitjes komen uit en groeien uit tot de eerste werkwespen. Wanneer ze volwassen zijn, nemen de nieuwe werksters de verantwoordelijkheid op zich om de nodige materialen te zoeken en het nest te bouwen. Zodra de werksters geboren zijn, legt de koningin zich erbij neer om voor de rest van haar leven eitjes te leggen.

Het zijn de werksters en hun werk die een belangrijk deel van de evolutie van een wespennest zullen bepalen, hoewel de koningin verantwoordelijk blijft voor het leggen van eitjes.

De evolutie van de grootte van een nest doorheen de tijd

Zodra de koningin klaar is met de bouw van haar nest, legt ze voor de rest van haar leven eitjes. In één enkel seizoen kan ze tot 3000 eitjes leggen die uitgroeien tot werksters.

Er is meestal maar één koningin per nest. Hoewel het zeer zeldzaam is, kan een kolonie ook meer dan twee koninginnen hebben, die dan tweemaal zo veel deelnemen aan het eilegproces. Dit resulteert natuurlijk in een veel groter aantal werksters.

Redenen voor de uitbreiding van een wespennest

Of er nu één of meerdere wespen in een nest zitten, het aantal eitjes dat door de koningin wordt gelegd, is erg belangrijk. Eenmaal uit het ei, hebben de werksters natuurlijk voldoende ruimte nodig om op te groeien en te leven.

Aangezien wespen architecten zijn die hun nesten voortdurend verbeteren om plaats te bieden aan het toenemende aantal insecten in de kolonie, zal het nest de neiging hebben steeds groter te worden.

Er bestaat echter niet slechts één soort wespennest. De nesten van sommige soorten zijn groot en gedetailleerd, terwijl andere klein en compact zijn. Maar elke soort bouwt nesten die perfect zijn aangepast aan de behoeften en de grootte van de kolonie, en zal altijd proberen het geheel verder uit te breiden.

De rol van werksters bij de evolutie van het wespennest

Werkwespen zijn meestal verdeeld in verschillende groepen. Sommige van deze groepen zorgen voor de bescherming van de kolonie tegen externe vijanden, terwijl anderen eropuit trekken om voedsel te halen voor de leden van de kolonie.

De groep die ons het meest interesseert, is degene die zorgt voor de bouw en uitbreiding van het nest. Gedurende de lente en de zomer blijven zij het wespennest uitbreiden in verhouding tot het aantal eitjes dat door de koningin is gelegd, totdat het bepaalde limieten bereikt.

Het einde van de evolutie van een wespennest

Deze limieten resulteren meestal in de vermindering van het aantal werkwespen dat het nest moet uitbouwen. De groei van het nest komt dus ten einde.

De redenen achter deze vermindering van de bouw zijn meestal klimatologisch, inclusief de komst van de herfst. Een andere reden is de mogelijkheid dat de koningin niet langer in staat is om eitjes te leggen, en dus ook niet om werksters te produceren die het nest verder kunnen uitbreiden.

Tot slot kan het gebeuren dat de werksters, ondanks hun aantal, niet voldoende geschikt materiaal vinden om het nest verder uit te breiden.

Gigantische wespennesten

Er bestaan ook reusachtige wespennesten die groter kunnen worden dan een volwassen persoon. Deze zijn echter uiterst zeldzaam. Een dergelijk nest is alleen mogelijk onder bepaalde omstandigheden: een geschikt klimaat, een ruime beschikbaarheid van grondstoffen, één of meer zeer gezonde koninginnen die voortdurend eitjes leggen en/of geen ongediertebestrijding in de omgeving.

Volgens het Guiness Book of Records werd het grootste wespennest ooit geregistreerd in april 1963 gevonden op een boerderij in Waimaukau, Nieuw-Zeeland. Het was maar liefst 3,7 m lang, 1,75 m in diameter en ongeveer 5,5 m in omtrek! Het werd waarschijnlijk gebouwd door Duitse wespen (vespula germanica.)

Het spreekt voor zich dat gigantische wespennesten uiterst gevaarlijk zijn. Een nest van deze omvang kan honderdduizenden wespen huisvesten, klaar om elke mogelijke vijand aan te vallen. Als je het alleen te lijf zou gaan, zonder de juiste uitrusting en voorzorgsmaatregelen, zou dat waarschijnlijk je dood betekenen.

Als je ooit een reuzenest tegenkomt, of zelfs een van ongewone grootte, probeer het dan zeker niet alleen te behandelen. Je kunt je ontdekking echter melden aan de relevante autoriteiten, zoals boswachters, die op hun beurt ongediertebestrijders zullen inschakelen om de nodige maatregelen te nemen.

Conclusie

Wespennesten groeien totdat een hulpbron die nodig is voor hun bouw opraakt, of totdat de herfst het einde van het seizoen inluidt.

Gigantische wespennesten komen niet vaak voor, maar het is natuurlijk wel mogelijk dat een wespennest tegen het einde van de zomer een indrukwekkende omvang bereikt. Als je thuis of in de natuur een groot nest tegenkomt, blijf dan op afstand en meld het onmiddellijk aan mensen of bedrijven met de nodige ervaring.

Neem vandaag nog contact op met onze teams om je overal in België te helpen bij het verwijderen van je wespennesten!

Read more

Elektrisch racket: effectief voor het doden van wespen?

Elektrisch racket: effectief om wespen te bestrijden?

Een elektrisch racket wordt vaak gebruikt om vliegende insecten zoals vliegen of muggen te bestrijden, maar niet zozeer voor wespen of hoornaars. Is het ook voor dit soort insecten effectief? En hoe kun je een elektrisch racket veilig gebruiken? In dit artikel lees je er alles over!

Wat is een elektrisch racket?

Een elektrisch racket is een gemoderniseerde versie van een vliegenmepper. Het is groter dan een vliegenmepper en lijkt meer op een racket voor tennis of badminton.

In plaats van een eenvoudig plastic rooster, zoals de meeste gewone vliegenmeppers, is het oppervlak van een elektrisch racket geëlektrificeerd. Wanneer een vliegend insect er mee in contact komt, wordt het geëlektrocuteerd en sterft het meestal onmiddellijk.

Sommige elektrische rackets worden aangedreven door batterijen die je kunt vervangen wanneer ze leeg zijn, terwijl andere op het lichtnet moeten worden aangesloten en op de batterij van het toestel werken.

Hoe jaag je op vliegende insecten met een elektrisch racket?

Jagen op vliegende insecten met een elektrisch racket is niet hetzelfde als jagen met een vliegenmepper.

Met een vliegenmepper wil je meestal dat het insect op een plat oppervlak landt, waarna je het kunt verpletteren met behulp van een vloeiende beweging op dit vlakke oppervlak.

Met een elektrisch racket wil je het vliegende insect niet verpletteren, maar juist naar je racket leiden. Wanneer het insect de geëlektrificeerde oppervlakte van het racket raakt, sterft het onmiddellijk. Je hoeft dus niet verwoed op vliegende insecten te jagen totdat je de kans hebt om ze te verpletteren. De jacht is langzamer, strategischer en zonder plotselinge gebaren.

Zijn elektrische rackets ontworpen om op wespen te jagen?

Hoewel elektrische rackets theoretisch op alle vliegende insecten kunnen jagen, zijn ze voornamelijk ontworpen voor soorten zoals vliegen of muggen die niet terugvechten wanneer je achter ze aangaat.

Een elektrisch racket kan zonder problemen een verloren wesp of hoornaar in je huis doden. Omwille van de langzame gebaren van een jacht met een elektrisch racket is het een veel geschikter hulpmiddel dan een manuele vliegenmepper om op wespen te jagen. Je loopt ook minder risico om gestoken te worden.

Een elektrisch racket alleen is echter absoluut niet genoeg om een nest wespen of hoornaars te bestrijden.

Wat zijn de gevaren van het jagen op wespen met een elektrisch racket?

Een elektrisch racket is niet alleen veilig voor mensen, inclusief kinderen, maar ook voor huisdieren. Je loopt dus geen risico om jezelf te elektrocuteren of een gelijkaardig ongeluk te krijgen.

Aan de andere kant creëert een elektrisch racket wel een elektrische boog. Als je een gaslek hebt of je in de buurt van brandbare producten bevindt, moet je het gebruik van een elektrisch racket hoe dan ook vermijden.

Het grootste gevaar van het proberen om wespen te doden met een elektrisch racket, is natuurlijk om aangevallen te worden door wespen of hoornaars.

Ga in ieder geval nooit een nest te lijf met een elektrisch racket, want in dat geval loop je het risico om in het ziekenhuis te belanden. Benader ook geen nesten of wespen als je allergisch bent voor steken van vliesvleugeligen, maar doe in dat geval een beroep op de hulp van professionals.

Hoe dood je veilig een wesp met een elektrisch racket?

Wanneer je last hebt van een wesp of hoornaar en je bent niet allergisch, kun je proberen je elektrisch racket te gebruiken om ervan af te komen.

Hieronder lees je hoe je je kansen om het te vangen kunt maximaliseren zonder jezelf in gevaar te brengen.

Kies voor gepaste kleding

Houd er allereerst rekening mee dat een wespen- of hoornaarsteek, zelfs als deze maar alleen is, nog steeds mogelijk is.

Draag dus geen korte broek, T-shirt of slippers wanneer je op wespenjact gaat. Kies op zijn minst voor een stevige broek, schoenen en een dikke jas. Ook robuuste handschoenen en iets om je gezicht te beschermen zijn een echte aanrader.

Trek de wesp aan met suiker of vlees

Wespen zijn dol op suiker en vlees. Als je een wesp of hoornaar in je huis niet onder controle kunt houden, kun je een val opzetten door zoet of vlezig voedsel op de bodem van een diepe container, zoals een kom, te leggen.

Wanneer de wesp zich in de container bevindt, plaats je het elektrisch racket erboven en activeer je het. Op weg naar boven wordt de wesp geëlektrocuteerd.

Tip: Leid de wesp met je elektrisch racket naar een glazen oppervlak

Een goede techniek voor het jagen op wespen en andere vliegende insecten met een elektrisch racket is om ze naar een glazen oppervlak te leiden, of te wachten tot ze daar zijn. Wanneer ze op het glas zitten, hoef je alleen maar het elektrisch racket erop te zetten om ervan af te raken.

Conclusie

Hoewel een elektrisch racket niet specifiek is ontworpen om wespen of hoornaars te bestrijden, kan het wel effectief zijn om verloren exemplaren in je keuken of slaapkamer te doden. Houd er echter rekening mee dat een elektrisch racket niet geschikt is om volledige nesten vliesvleugeligen uit te roeien.

Zoals met alle hulpmiddelen zijn voorzorgsmaatregelen noodzakelijk, liever te veel dan niet voldoende. Als je thuis een wesp- of hoornaarprobleem hebt, kun je best professionals inschakelen om veilig van het nest af te komen. Dit is bovendien veel effectiever dan op afzonderlijke individuen te jagen.

Neem vandaag nog contact op met onze teams om thuis een anti-wesp of anti-hoornaar interventie in te plannen!

Read more

Een wespensteek bij katten: wat te doen?

Wespensteek bij katten

Een wespensteek bij katten kan bijzonder pijnlijk zijn. Dit is wat je moet doen als je kat is gestoken door een wesp.

Waarom worden katten gebeten door wespen?

Het sterke jachtinstinct en de nieuwsgierige aard van katten maken hen vatbaar voor wespensteken. De grootte en beweging van deze insecten maken ze onweerstaanbaar speelgoed dat katten kunnen verkennen, jagen en vangen. Dit gedrag zorgt er echter ook voor dat de wespen in kwestie eerder steken uit zelfverdediging. Steken komen vooral voor bij jonge katten en tijdens warmere periodes.

Ze zijn meestal het gevolg van het spelen met een wesp in huis of tuin, maar komen ook voor wanneer een kat op een slapende wesp trapt. In dit soort scenario is een steek waarschijnlijker tijdens plotselinge golven van koeler weer in het vroege voorjaar of de late herfst, waardoor wespen langzamer zijn dan normaal en gemakkelijker te vangen zijn voor katten.

Lokaliseer de wespensteek op je kat

In de meeste gevallen van een wespensteek bij een kat ondergaat de kat slechts een gelokaliseerde reactie, wat resulteert in een lichte zwelling en verhoogde gevoeligheid op de plaats van de steek. De wespensteek bevindt zich vaak op het gezicht, meestal in de buurt van de snuit, in de mond of op een poot.

Op zich is het logisch om te zoeken naar een gezwollen plaats op het lichaam van de kat. Aan de andere kant is het soms niet gemakkelijk om de omvang van de steek visueel te bepalen, vooral als de steek erg recent is. Het is echter mogelijk om de kat te aaien totdat je een abnormale reactie ziet. Dit kan betekenen dat je hem meer pijn hebt gedaan door de plaats van de steek aan te raken. Je kunt ook merken dat je kat een bepaalde zone lang en herhaaldelijk likt of krabt. Dit is waarschijnlijk de plek waar hij is gestoken.

Het is ook de moeite waard om te controleren of er nog steeds een angel in de wonde zit. Wespen houden hun angels intact, waardoor ze hun slachtoffers meerdere keren kunnen steken. Als er een angel aanwezig is, betekent dit dat de kat is gestoken door een bij en niet door een wesp. De behandeling van de steek blijft echter hetzelfde.

Hoe verzorg je je kat na een wespensteek?

Voordat je je kat rechtstreeks naar de dierenarts brengt, is het raadzaam om te proberen hem na een wespensteek te verlichten om hem een minimum aan comfort te bieden. Dit kun je doen door onderstaande stappen te volgen:

 • Kalmeer de plek van de steek: Maak een dikke pasta van zuiveringszout en water en breng het aan op de plaats van de steek. Als je kat meerdere steken heeft, is een rustgevend havermoutbad een goede oplossing.
 • Minimaliseer de zwelling: Breng gedurende tien minuten ijs aan op het getroffen gebied om de zwelling te verminderen. Een zak bevroren erwten kan een handig ijspak zijn voor enkelvoudige steken, terwijl een gekoelde handdoek het beste werkt voor grote oppervlakken.
 • Voorkom allergische reacties: Geef een dosis oraal antihistaminicum, zoals difenhydramine, om de reactie te minimaliseren en jeuk te verminderen. Raadpleeg eerst je dierenarts voor de juiste dosering.
 • Verminder krabben: Gebruik een beschermkraag als je kat de steek blijft likken of krabben. Constant krabben zal de genezing vertragen en kan een infectie veroorzaken.
 • Zorg voor hydratatie en voedselinname: Geef je kat vers water om te drinken. Katten die in de buurt van de mond worden gestoken, kunnen moeite hebben met eten. Droog voedsel verzacht met water heeft minder kans om het maagdarmkanaal te verstoren dan ingeblikt voedsel.

Ernstige symptomen van een wespensteek bij katten

Zwelling, roodheid en pijn kunnen de eerste tekenen zijn  van een ernstige reactie. Je kat kan ook tekenen van pijn vertonen, zoals kreupelheid, voortdurend janken of dwangmatig likken op de plaats van de steek.

Volgende symptomen kunnen erop wijzen dat je kat een anafylactische shock heeft:

 • Een te lage of te snelle hartslag;
 • Lage lichaamstemperatuur en koude ledematen;
 • Desoriëntatie of struikelen;
 • Braken of diarree;
 • Bleek tandvlees.

Andere symptomen om op te letten zijn een oppervlakkige of snelle ademhaling, kwijlen, veranderingen in gedrag, stemming of mentale functie, en plotselinge ineenstorting. Elk van deze tekenen is een signaal om je kat zo snel mogelijk naar een dierenarts te brengen.

Een wespensteek kan soms erg schadelijke gevolgen hebben voor een kat. In geval van twijfel is het aan te raden om je kat zo snel mogelijk naar een dierenarts te brengen voor een spoedconsult.

Als je kat binnen enkele dagen meer dan twee keer wordt gestoken door wespen, kan het verstandig zijn om te overwegen om professionele wespenvernietigaars in te schakelen. In dit geval is de kans namelijk groot dat er zich een of meerdere wespennesten in je omgeving bevinden die de gezondheid van de mensen en huisdieren om je heen op het spel zetten.

Als je je wespennesten wilt laten vernietigen, neem dan contact op met onze teams om een interventie in te plannen.

Read more

Leemwespen: wat te doen als je ze in huis hebt?

Leemwesp of metselwesp

Leemwespen, ook bekend als metselwespen, zijn een soort solitaire wespen die soms hun weg naar je huis kunnen vinden en zich daar kunnen vestigen.

Dit is wat je moet weten en wat je moet doen als je een nest van een leemwesp in huis hebt.

Wat is een leemwesp of een metselwesp?

Een leemwesp of mestelwesp is een solitaire wesp die de bijzonderheid heeft om zijn nesten met modder te maken.

Er zijn tientallen soorten leemwespen. Hun belangrijkste gemeenschappelijke kenmerk zijn kleine nesten gemaakt met gedroogde modder of plantenresten die de indruk wekken dat wespen een container hebben gemaakt, net als een aardewerk amfora (vandaar hun naam “leemwesp” of “metselwesp”).

Wat zijn de verschillen tussen een leemwesp en een gewone wesp?

Het is belangrijk om een leemwesp te onderscheiden van een gewone of Germaanse wesp, omdat de overlast die ze veroorzaken en de te gebruiken remedies niet hetzelfde zijn.

Kleur en grootte: leemwespen zijn vaak groter en zwarter dan gewone wespen

Gewone wespen of Germaanse wespen zijn vaak felgeel, wat gemakkelijk te herkennen is.

Solitaire wespen, waaronder leemwespen of metselwespen, hebben echter veel discretere kleuren. Er zijn zelfs bijna volledig zwarte leemwespen die simpelweg “zwarte wespen” worden genoemd.

Ook de grootte van leemwespen verschilt van gewone wespen. Leemwespen zijn vaak groter en slanker dan gewone of Germaanse wespen. Als je een grote, dunne zwarte wesp in je huis ziet, heb je waarschijnlijk te maken met een leemwesp.

Leemwespen zijn solitaire wespen: vrouwtjes zijn allemaal koninginnen

Een van de belangrijkste verschillen tussen leemwespen en gewone wespen ligt in het solitaire karakter van leemwespen, dat heel anders is dan het sociale karakter van gewone wespen.

Solitaire wespen, waaronder leem- en metselwespen, vormen geen gigantische nesten zoals gewone wespen dat kunnen. De reden is simpel: bij solitaire wespen zijn er geen werksters, dus alle vrouwtjes zijn koninginnenwespen. Vrouwtjes zijn daarom niet alleen reproductief, maar ze doen ook het grootste deel van het werk, zoals het bouwen van het nest, het leggen van eieren en het voeden van de larven.

Dit kenmerk heeft verschillende gevolgen:

 • Er zijn geen werksters om de larven van leemwespen te voeren, dus ze kunnen alleen door de koningin worden gevoerd.
 • Als het vrouwtje sterft, verhongeren alle larven van het nest, waardoor ze veel voorzichtiger en terughoudender is voor confrontatie.
 • Er staan geen agressieve (steriele) werksters klaar om de koningin en de larven te verdedigen.
 • De nesten van leemwespen zijn vaak klein omdat de koningin al het werk doet en een leger werksters niet kan vervangen.

Voedsel: leemwespen zijn dol op spinnen

Ook het dieet van leemwespen en metselwespen is heel anders dan dat van gewone wespen. Als gewone wespen van alles houden wat zoet en vlezig is, hebben leemwespen een voorkeur voor insecten. De vrouwelijke leemwesp vangt meestal spinnen die ze verlamt met haar gif en naar haar nest brengt. Vervolgens legt ze er haar eieren in, zodat de larven zich ermee kunnen voeden zodra ze uitkomen.

Leemwespen zullen daarom minder snel je barbecue of picknick verstoren. Aan de andere kant hebben ze een essentiële ecologische rol en reguleren ze spinnenpopulaties.

Nesten: de leemwesp maakt zijn nest met modder en niet met papier

Een van de andere essentiële verschillen tussen leem- of metselwespen en gewone wespen is natuurlijk hun nest. De exemplaren van leemwespen zijn vaak gemaakt van gedroogde modder of soortgelijk plantenafval. Ze zijn vaak klein, voldoende om het vrouwtje en haar jongen te huisvesten.

Omgekeerd zijn de nesten van gewone of Germaanse wespen papieren nesten. Ze groeien alleen tot het einde van het seizoen dankzij het harde werk van tientallen werksters die de larven van de koningin komen voeden en het nest stelselmatig vergroten.

Kunnen leemwespen steken?

Leemwespen behoren tot de vliesvleugeligen en kunnen je daarom steken. Een steek is echter zeer zeldzaam, want de leemwesp heeft weinig interesse om de confrontatie aan te gaan. Als ze sterft, zullen er geen werksters zijn om haar jongen te komen voeden, wat het einde van haar kolonie betekent.

Leem- of metselwespen steken daarom alleen als er werkelijk gevaar dreigt. Aan de andere kant, omdat leemwespen vaak groter zijn dan gewone wespen, kan de hoeveelheid geïnjecteerd gif aanzienlijk zijn en hun steek erg pijnlijk.

Waar worden leemwespen gevonden?

Nesten van leemwespen zijn bijna overal te vinden. Meestal worden nesten echter gevonden op plaatsen zoals gaten en scheuren in muren, achter luiken of in een boom of plant.

Leemwespen vermijden plaatsen die worden blootgesteld aan hun roofdieren, maar ook regenachtige of te zonnige plaatsen. Je kunt daarom heel goed leemwespen in je huis en buiten hebben, afhankelijk van de opstelling en het soort leemwesp waar je mee te maken hebt.

Moeten nesten van leemwespen worden vernietigd?

In de meeste gevallen hoeven nesten van leemwespen of metselwespen niet vernietigd te worden. Deze wespen zijn zeer nuttig voor het ecosysteem en veroorzaken bijna geen schade aan mensen in de buurt.

Bovendien zullen, in tegenstelling tot de nesten van sociale wespen, de nesten van leemwespen waarschijnlijk geen problematische proporties aannemen.

Aan de andere kant, als je allergisch bent voor steken van vliesvleugeligen, kan een nest van een leemwesp nog steeds een gevaar voor je vormen. Het nest in kwestie laten verwijderen is dan de meest verstandige optie.

Conclusie

Leemwespen of metselwespen zijn een soort solitaire wespen waarvan het leven en gedrag sterk verschillen van solitaire wespen.

In de overgrote meerderheid van de gevallen vereisen nesten van leemwespen geen interventie van jouw kant: ze zullen waarschijnlijk geen overlast veroorzaken of verder groeien. In het geval van allergie voor steken van vliesvleugeligen is het risico echter groter, want hoewel de leemwesp niet agressief is, kan het gif in grote hoeveelheden worden afgescheiden.

Neem vandaag nog contact op met onze teams om je te helpen bij het verwijderen van al je wespen- en hoornaarnesten.

Read more

Hoe maak je een wespenval met een fles?

Hoe maak je een wespenval met een fles

Een wespenval gemaakt van een fles is ongetwijfeld een van de meest klassieke technieken om vervelende wespen te vangen. Je hebt waarschijnlijk al alle benodigdheden die je nodig hebt om de val thuis te maken. Bovendien kost het je slechts een paar minuten van je tijd om dit soort val in elkaar te steken.

De val met een plastic fles is erg makkelijk om te maken. Zolang je te maken hebt met slechts een beperkt aantal wespen, is het ook een erg doeltreffende val.

Hieronder lees je hoe je zelf zo’n val kunt maken.

Benodigdheden

Om je val te maken, heb je het volgende nodig:

 1. Een plastic fles;
 2. Een zoete vloeistof;
 3. Een schaar, een breekmes of een scherp mes.

Het spreekt voor zich dat hoe groter de fles, hoe meer wespen je kunt vangen.

Gebruik voor de zoete vloeistof gewoon wat je bij de hand hebt: grenadinesiroop, fruitig bier, witte wijn of gewoon water en suiker. Wespen zijn dol op suiker, waardoor eender welke zoete vloeistof volstaat.

Professionele tip: Je kunt ook een klein stukje rauw vlees of vis toevoegen om de effectiviteit van je val nog te vergroten.

De wespenval maken

De verschillende stappen voor het in elkaar steken van je wespenval zijn erg eenvoudig:

 1. Knip de bovenkant van je plastic fles (ongeveer 15 cm van de hals) met je schaar of (breek)mes.
 2. Giet je vloeibare aas in de onderkant van de fles.
 3. Plaats de bovenkant van de fles op de onderkant. Vergeet niet om in dit stadium de dop van je fles te verwijderen, als je dat nog niet gedaan zou hebben.

Ziezo, je wespenval is nu volledig operationeel!

Waar plaats je je wespenval?

Het doel van de wespenval is natuurlijk om deze insecten te vangen, maar ook om ze uit je leefruimtes te lokken zodat ze er wegblijven.

De wespenval zal logischerwijze wespen aantrekken. Het is dus belangrijk om hem niet te dicht bij veelgebruikte plekken te plaatsen, zoals onder je tuintafel. Voor deze plaatsen in de directe omgeving van jou en je gezin is het logischer om insectenwerende middelen te gebruiken.

Een wespenval kun je best aan de buitenrand van je dagelijkse leefruimtes plaatsen, op een plek die vaak door wespen wordt bezocht.

Je kunt de val ook ergens ophangen, zoals bijvoorbeeld in een boom. Hiervoor maak je eenvoudig twee gaten aan de bovenkant van je val en haal je er een touw, draad of hanger doorheen die je vervolgens ergens aan kunt bevestigen. Als je deze vallen in de lente plaatst, kunnen ze koninginnen vangen nog voordat deze hun nesten beginnen te maken!

Effectiviteit en limieten van een zelfgemaakte wespenval

Dit soort wespenval kan uiterst effectief zijn als je snel rust wilt vinden wanneer wespen worden aangetrokken door het vlees op je barbecue, je zwembad of je bloemperken. Als je echter een nest in je tuin hebt, volstaat het niet om enkele wespen met een zelfgemaakte val te vangen. In de nesten zullen er namelijk voldoende wespen overblijven om de kolonie te laten gedijen.

Als je een wespennest in de buurt van je huis hebt, schakel je best de hulp in van onze gespecialiseerde experts!

Read more