fbpx

Waar gaan wespen heen in de winter?

Wespen in de winter

Volgens de getuigenissen van sommige klanten is het niet zo zeldzaam om wespen te zien in het midden van de winter. Waar gaan wespen heen tijdens deze periode? Hoe valt hun bijna totale afwezigheid tijdens de “koude seizoenen” te verklaren? In dit artikel gaan we hier dieper op in!

Wespen in de winter: een “natuurlijk” verklaarde afwezigheid

Het zal niemand verbazen dat het zo goed als onmogelijk is om in de winter wespen tegen te komen (vooral buiten). Deze insecten hebben namelijk een levenscyclus die wordt gekenmerkt door de seizoenen.

In de lente is de leg van een vrouwelijke wesp (bevrucht in het voorgaande jaar) een cruciale gebeurtenis. Dit is het begin van een nieuwe wespengemeenschap. Nadat de eerste eieren zijn uitgekomen, gaat de koningin van deze toekomstige kolonie op jacht om haar larven te voeden. De eerste volledig ontwikkelde insecten worden dan werkwespen. Deze zullen op hun beurt de koningin vervangen door in haar plaats op zoek te gaan naar voedsel.

Tijdens de zomer en de herfst neemt het aantal wespen gestaag toe. Daarna leidt voedselschaarste langzaam maar zeker tot de dood van de kolonie. Het is niet verrassend dat de temperatuurdaling een moeilijke factor is voor deze vliesvleugeligen, die in feite bijzonder belangrijk zijn voor ons ecosysteem.

De winterperiode markeert het einde van de levenscyclus van de wespen. Maar om het voortbestaan van de soort te verzekeren, wordt op natuurlijke wijze een nieuwe koningin aangewezen. Deze wordt bevrucht voor ze haar kolonie verlaat om vervolgens als enige overlevende te overwinteren.

De wespenkoningin en haar winterslaap

Het is dus perfect mogelijk om de koningin van een toekomstige wespenkolonie in de winter tegen te komen, in het bijzonder wanneer zij vertrekt om een plaats te zoeken om een nest te bouwen.

Hoe herken je een wespenkoningin?

Een wespenkoningin is herkenbaar aan haar grootte, want zij kan tot 20 mm groot worden (andere wespen zijn “slechts” 10 tot 15 mm). Het is niet ongewoon om een bevrucht vrouwtje te verwarren met een hoornaar, omdat hun afmetingen zo op elkaar lijken. Evenals andere exemplaren van deze soort heeft ook dit vrouwtje gele en zwarte strepen op haar lichaam. Het onderscheid tussen een wesp en een hoornaar kan ingewikkeld zijn. In dit artikel lees je meer over de vele gelijkenissen tussen deze twee soorten.

Een nieuw nest bouwen

Zodra ze een geschikte plaats heeft gevonden, zal de wespenkoningin snel beginnen met de gedeeltelijke bouw van een nieuw nest om haar winterslaap te verzekeren en de temperatuurdaling op te vangen. Door deze schuilplaats zo snel mogelijk op te sporen, kun je latere vervelende situaties vermijden. Het vrouwtje zal er haar eieren leggen en geduldig wachten op de komst van de lente. Onderstaande plaatsen genieten de voorkeur van een wespenkoningin:

  • Op een zolder
  • Binnen de muren van een huis
  • Onder dakpannen
  • Aan de voet van een boom

Tijdens haar uitjes op zoek naar prooien en zoet voedsel zal de wespenkoningin een zekere discretie in acht nemen om zich niet bloot te stellen aan roofdieren. Geleidelijk aan zullen de eerste eitjes uitkomen en een nieuwe kolonie vormen.

Conclusie

De dood van wespen tijdens de wintermaanden is een volledig natuurlijk verschijnsel. Om haar soort in stand te houden, zal een bevrucht vrouwtje haar nest tijdens het koude seizoen verlaten. Ze vindt een nieuwe plek om te overwinteren, legt haar eieren en wordt op die manier de koningin van een nieuwe kolonie.

Tags: