fbpx

Hoe reageer je op een zwerm wespen?

Een zwerm wespen

In sommige situaties kun je plots te maken krijgen met niet één, maar duizenden wespen. Deze zwermen zijn even indrukwekkend als gevaarlijk. Hoe ga je best om met zoveel vliesvleugeligen? In dit artikel lees je wat je op zo’n cruciaal moment moet doen.

Waar kan een zwerm wespen vandaan komen?

Zoals zoveel andere insectensoorten, leven wespen in groepsverband. Tijdens hun zoektocht naar voedsel kunnen ze echter ook solitair zijn. Het is dus relatief zeldzaam om in aanraking te komen met een hele zwerm wespen. In de meeste gevallen wordt zo’n situatie veroorzaakt door de recente gedeeltelijke vernietiging van een nest. Zonder hun habitat zal deze soort vliesvleugeligen zich hergroeperen en bijzonder agressief uit de hoek komen tegen mogelijke aanvallers.

In de meeste gevallen gaat het in zulke situaties om handelingen die zijn uitgevoerd door personen die niet zijn opgeleid om nesten te vernietigen. Zonder gespecialiseerde kennis of aangepast materiaal zal de vernietiging van een wespennest vaak onvolledig zijn en leiden tot een plotse aanval van een strijdlustige zwerm.

Wat zijn de risico’s van een wespenzwerm?

Elk jaar opnieuw ervaren duizenden mensen de pijnlijke gevolgen van een wespensteek. Om het leed te verlichten, kun je je best wenden tot een natuurlijke remedie. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de aanval van enkele honderden (en soms wel duizenden!) wespen tot een kritieke situatie kan leiden. Helaas bezwijken sommige slachtoffers al vlak na de eerste steek aan een hartaanval. Hoewel mensen met bepaalde allergieën vanzelfsprekend een groter risico lopen, kan ook een zogenaamd “niet-allergisch” persoon een ernstige ontstekingsreactie of anafylactische shock ontwikkelen. In ernstige gevallen kan dit zelfs dodelijk zijn.

Ook honden of katten kunnen in een gelijkaardige situatie terechtkomen. Zoals je intussen waarschijnlijk al hebt begrepen, zijn wespenzwermen ronduit gevaarlijk. Maar hoe kun je best reageren als je wordt geconfronteerd met een agressieve zwerm wespen?

Hoe moet je omgaan met een zwerm wespen?

Schat snel je veiligheidsafstand in

Om de aanval van een zwerm wespen te kunnen vermijden, heb je ongeveer tien meter afstand nodig. In geval van twijfel kun je best met voorzichtige, langzame gebaren weggaan. Paniek zal namelijk leiden tot agitatie en een agressieve wespenzwerm die je maar al te graag wil aanvallen.

De dreigende aanval van een zwerm wespen

Als de zwerm nadert, moet je onmiddellijk in je huis of op een voor het publiek toegankelijke plaats schuilen. Zorg ervoor dat alle deuren en ramen goed gesloten zijn en waarschuw eventueel andere aanwezige mensen voor het dreigende gevaar.

Ben je gestoken door verschillende wespen?

Als je door meerdere wespen bent gestoken, is het van essentieel belang de hulp van een ouder, vriend of buur in te roepen. Als je over een toestel van het Aspivenin-type beschikt, aarzel dan niet om dit zo snel mogelijk te gebruiken. Als de situatie verergert en je tekenen van shock vertoont of ademhalingsmoeilijkheden ervaart, moet je onmiddellijk contact opnemen met je arts of de hulpdiensten.

Tags: