fbpx

Vernietiging van wespennesten in Zwijndrecht

Heeft u een wespen- of hoornaarnest gelokaliseerd op uw zolder ?

Constateert u de aanwezigheid van ongedierte dicht bij uw schoorsteen of onder uw dakpannen ?

Eenmaal een nest ontdekt wordt, is een snelle verwijdering meestal aangeraden. Een nest groeit zeer snel en de ontstane narigheid vergroot volgens dezelfde proporties. Zie op welke manier u nu kunt reageren met als doel deze invasie een halt toe te roepen afslaan en overgaan tot de verdelging van het wespen- of hoornaarnest.

face un nid de guêpes

Wat te doen als u een wespennest ontdekt?

De aanwezigheid van een wespennest in huis is uiteraard een bron van onrust.

VRAAG EEN INTERVENTIE AAN


Voorafgaand aan, wees u ervan bewust dat het regelmatig essentieel is om een beroep te doen op erkende verdelgers om een wespennest te vernielen. Zelf actie ondernemen wat betreft de verdelging van een nest kan mogelijk gevaarlijk !
Het is meestal haalbaar om contact op te nemen met de brandweer om de verdelging van het wespennest te voltrekken. Momenteel, worden de brandweermannen van Zwijndrecht overstelpt met dit type noodoproepen. Ondanks de tarieven, blijft men voortdurend een beroep doen op de brandweermannen . Hierdoor hebben ze moeite om alle noodoproepen te behandelen. Bijgevolg hebben vele brandweerzones bepaalt om de prijs voor dit soort interventies op te trekken. Zo tracht men de ‘slachtoffers’ te ontraden om rechtstreeks contact op te nemen met de brandweermannen, ten voordele van onafhankelijke vernietigingsbedrijven. Zo kunnen de noodhulpdiensten zich in de eerste plaats focussen op de meest dringende verdelgingen die een een reëel gevaar voor de bewoners vormen.Dit wil niet zeggen dat dat u de behandeling van een wespennest moet vergeten. Houd in het achterhoofd dat een wespennest laten behandelen door de brandweerlieden niet altijd een goede oplossing is.Het beste is vandaag de dag om contact op te nemen met experten, waarvan de medewerkers een speciale vorming gevolgd hebben, zoals Wespenvernietiging, dat een beroep doet op specialisten in de regio rond Zwijndrecht.

Onze interventiedomeinen

Op basis van de insecten waarmee u te maken heeft, stellen we u een specifieke oplossing voor. Wij behandelen in het bijzonder:

Guêpes

Wespen

Frelons asiatiques

Aziatische hoornaars

Frelons européens

Europese hoornaars

Wij verplaatsen ons in heel België, zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel.

Aarzel dus niet langer om ons te een beroep te doen op ons om voorstellen voor een interventie vast te leggen met een van onze experten die actief is in de regio rond Zwijndrecht.

Onze tarieven voor de vernieting van wespen- en hoornaarnesten

U moet weten het tarief voor de vernietiging verdelging van een wespen- of hoornaarnest normaal gezien varieert van 60 tot 170 €. Dit hiaat geldt ook als u een beroep doet op de brandweermannen of op een verdelgingsbedrijf. Wespenvernietiging beantwoordt uw oproep voor de verwijdering van een wespen- of hoornaarnest voor een vast som van 70 € inclusief belastingen.
In tegenstelling tot firma’s in de branche, willen wij u een op voorhand afgesproken prijs aan te bieden . Deze prijs om een wespennest te verdelgen, is zelfs van toepassing op de meest moeilijke nesten, zoals in de schoorsteen of onder de grond. Als het niet haalbaar zou zijn om het nest te vernietigen (< 1% van de gevallen), zal onze verplaatsing u niet gefactureerd worden en zullen wij u helpen om een oplossing zoeken.

Onze garantie tegen wespen en hoornaars

Zich wenden tot de diensten van het bedrijf van Wespenvernietiging, is de belofte om te profiteren van:

De expertise van professionnals

Onze dienstverleners hebben allemaal een training bijgewoond tijdens dewelke ze alle bijzondere kenmerken, gelinkt aan de vernietiging van nesten van hoornaars, geleerd hebben. Ze zijn gekwalificeerd, deskundig en verzekeren u een verzorgd resultaat.

Een onmiddellijk resultaat

Ons succes is verzekerd. U bent thuis ontdaan van alle sporen van ongewenste insecten aansluitend op ons bezoek . Is het nest bestand en vraagt het een nieuwe verstuiving? Wij komen zonder supplement terug bij u langs!

Een snelle interventie

Wij stellen u snel de diensten van een professionnal voor en dit {dicht bij|in de buurt van uw woonplaats. Wenst u dringend een interventie? Betaal 30 euro extra en wij zorgen voor een behandeling die met spoed behandeld wordt ten opzichte van andere interventies.

De beste tarieven op de markt

Een duidelijk en vooraf afgesproken tarief. Via ons, zullen er geen nare verrassingen zijn bij de facturatie.

Wacht niet langer om
contact met ons op te nemen
zodat een van onze professionnals kan overgaan tot de verdelging van uw wespennest in Zwijndrecht.

Slachtoffer van een wespen- of hoornaarnest?

Wacht niet langer om een interventie van een van onze experten aan te vragen