fbpx

Vernietiging van wespennesten in Zelzate

Heeft u een wespen- of hoornaarnest geconstateerd in de grond ?

Vermoedt u het bestaan van wespen dicht bij uw schoorsteen of op uw dak ?

Wanneer een nest ontdekt wordt, is een onmiddellijke vernietiging vaak aanbevolen. Een nest wordt snel groter en de gecreërde problemen zwelt aan op dezelfde manier. Ontdek op welke wijze u snel kunt handelen om deze aanval een halt toe te roepen afslaan en overgaan tot de verdelging van het wespen- of hoornaarnest.

face un nid de guêpes

Wat te doen als u een wespennest ontdekt?

De ontdekking van een wespennest thuis is nog de oorzaak van ongerustheid.

VRAAG EEN INTERVENTIE AAN


Eerst en vooral, weet dat het dikwijls onmisbaar is contact op te nemen met specialisten om een wespennest te decimeren. Alleen actie ondernemen wat betreft de uitroeiing van een nest is mogelijk gevaarlijk !
Het is doorgaans aangeraden om zich te wenden tot brandweerlieden om de vernietiging van uw wespennest te realiseren. Momenteel, worden de brandweerlieden van Zelzate overdonderd met dit type interventies. Ondanks hun tarieven, blijft men continu een beroep doen op de brandweer. Hierdoor hebben ze moeilijkheden om alle noodoproepen te behandelen. Daarom hebben vele kazernes beslist om het bedrag voor dit type noodoproepen op te trekken. Op deze manier poogt men de aanvragers te ontmoedigen om rechtstreeks contact op te nemen met de brandweer, ten voordele van private verdelgingsbedrijven. Zo kunnen de hulpdiensten zich in de eerste plaats concentreren op de meest problematische vernietigingen die een gevaar voor de bewoners vormen.Dit impliceert niet dat u de verdelging van het wespennest moet aan de kant zetten. Houd in gedachten dat een wespennest laten behandelen door de brandweer niet altijd een goede oplossing is.Het beste blijft op dit moment om contact op te nemen met experten, waarvan de medewerkers een speciale opleiding gevolgd hebben, zoals Wespenvernietiging, dat een beroep doet op specialisten in de stad Zelzate.

Onze interventiedomeinen

Naargelang de insecten waarmee u te maken heeft, stellen we u een specifieke interventie voor. Wij vernietigen voornamelijk:

Guêpes

Wespen

Frelons asiatiques

Aziatische hoornaars

Frelons européens

Europese hoornaars

Wij zijn actief in heel België, zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel.

Aarzel dus niet om ons te contacteren om suggesties voor een interventie vast te leggen met een van onze professionals die actief is in de regio rond Zelzate.

Onze tarieven voor de vernieting van wespen- en hoornaarnesten

Weet dat de kostprijs voor de verwijdering van een wespen- of hoornaarnest doorgaans varieert van 60 tot 170 €. Deze prijsafwijking geldt ook als u een beroep doet op de brandweermannen of op een private onderneming. Wespenvernietiging stelt u de vernietiging van een wespen- of hoornaarnest voor een vast vaste prijs van 70 euro inclusief btw.
In tegenstelling tot ondernemingen in de sector, hebben wij ervoor gekozen om u een unieke vast tarief te beloven . Dit tarief om een wespennest te verdelgen, is zelfs toepasbaar op de meest lastige gevallen, zoals in de muur of in de grond. Als het niet haalbaar zou zijn om het nest te weg te nemen (< 1% van de gevallen), zullen de verplaatsingskosten u niet aangerekend worden en zullen wij samen met u een alternatief zoeken.

Onze garantie tegen wespen en hoornaars

Een beroep doen op de diensten van de verdelgers van Wespenvernietiging, is de belofte om profijt te hebben van:

De expertise van professionnals

Onze techniekers hebben allemaal een training bijgewoond tijdens dewelke ze alle bijzondere kenmerken, die te maken hebben met de verdelging van nesten van hoornaars, geleerd hebben. Ze zijn ervaren, performant en garanderen u kwalitatief werk.

Een onmiddellijk resultaat

Ons resultaat is gegarandeerd. U bent thuis ontdaan van alle sporen van ongewenste insecten na onze interventie. Is het nest immuun en vereist het een volgend bezoek? Wij komen zonder extra kosten terug!

Een snelle interventie

Wij stellen u snel de diensten van een professionnal voor en dit {dicht bij|in de buurt van uw woonplaats. Heeft u dringend nood aan een uitroeiing? Spendeer 30 euro meer en wij zorgen voor een interventie die voorrang krijgt ten opzichte van andere interventies.

De beste tarieven op de markt

Een duidelijk en vooraf afgesproken tarief. Als u van onze diensten gebruik maakt, zullen er geen nare verrassingen zijn bij de facturatie.

Aarzel niet langer om
ons te contacteren
zodat een van onze experten kan overgaan tot de verwijdering van uw hoornaarnest in Zelzate.

Slachtoffer van een wespen- of hoornaarnest?

Wacht niet langer om een interventie van een van onze experten aan te vragen