fbpx

Vernietiging van wespennesten in Wervik

Heeft u een wespen- of hoornaarnest gelokaliseerd op uw zolder ?

Constateert u de aanwezigheid van wespen in uw pijpleiding of op uw dak ?

Op het moment dat een nest gevonden wordt, is een onmiddellijke verdelging vaak aangeraden. Een nest neemt zeer snel in omvang toe en de gecreërde narigheid zwelt aan in dezelfde richting. Zie op welke wijze u onmiddellijk te werk kunt gaan met als doel deze invasie een halt toe te roepen afslaan en overgaan tot de verdelging van het wespen- of hoornaarnest.

face un nid de guêpes

Wat te doen als u een wespennest ontdekt?

Het bestaan van een wespennest bij u thuis is nog een reden tot zorgen.

VRAAG EEN INTERVENTIE AAN


Eerst en vooral, wees u ervan bewust dat het regelmatig noodzakelijk is om een beroep te doen op specialisten om een wespennest te verdelgen. Zelf actie ondernemen wat betreft de verdelging van een nest is mogelijk gevaarlijk !
Het is meestal gebruikelijk om zich te wenden tot de brandweer om de verdelging van een wespennest te realiseren. Onlangs, worden de brandweermannen van Wervik overstelpt met dit soort interventies. Hoewel men hiervoor moet betalen, blijft men voortdurend contact opnemen met de brandweer. Hierdoor hebben ze problemen om alle noodoproepen te behandelen. Daarom hebben verschillende kazernes bepaalt om de vergoeding voor deze vorm van oproepen te vermeerderen. Zodoende tracht men de burgers te ontmoedigen om zich rechtstreeks te wenden tot de brandweer, ten voordele van onafhankelijke vernietigingsbedrijven. Zo kunnen de brandweermannen zich hoofdzakelijk focussen op de meest urgente interventies die een echt gevaar voor de bewoners vormen.Dit wil niet zeggen dat dat u de vernietiging van uw wespennest moet negeren. Houd in gedachten dat een wespennest laten behandelen door de brandweermannen niet altijd een goede oplossing is.Een van de beste oplossingen blijft momenteel om contact op te nemen met specialisten, waarvan de medewerkers een speciale vorming gevolgd hebben, vergelijkbaar met Wespenvernietiging, dat een beroep doet op specialisten in de regio rond Wervik.

Onze interventiedomeinen

Op basis van de het ongedierte die u het hoofd moet bieden, stellen we u een gespecialiseerde interventie voor. Wij vernietigen in het bijzonder:

Guêpes

Wespen

Frelons asiatiques

Aziatische hoornaars

Frelons européens

Europese hoornaars

Wij zijn actief in heel België, zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel.

Aarzel dus niet om ons te contacteren om suggesties voor een interventie vast te leggen met een van onze verdelgers die werkzaam is in de regio rond Wervik.

Onze tarieven voor de vernieting van wespen- en hoornaarnesten

Het is belangrijk om te weten de kostprijs voor de vernietiging verdelging van een wespen- of hoornaarnest normaal gezien varieert van 60 tot 170 euro. Deze prijsafwijking geldt ook als u een beroep doet op de brandweer of op een privaat bedrijf. Wij stellen u de vernietiging van een wespen- of hoornaarnest voor een vast bedrag van 70 € inclusief btw.
Anders dan andere ondernemingen in de branche, hebben wij ervoor gekozen om u een op voorhand afgesproken prijs aan te bieden . Deze prijs om een wespennest te verwijderen, is zelfs toepasbaar op de meest moeilijke nesten, zoals in de muur of onder de grond. Als het ons niet zou lukken om het nest te vernietigen (< 1% van de gevallen), zullen de verplaatsingskosten u niet aangerekend worden en zullen wij u helpen om een alternatief zoeken.

Onze garantie tegen wespen en hoornaars

Een beroep doen op de diensten van de verdelgers van Wespenvernietiging, is de garantie om te profiteren van:

De expertise van specialisten

Onze dienstverleners hebben allemaal een training gevolgd tijdens dewelke ze alle bijzondere kenmerken, die te maken hebben met de verdelging van nesten van hoornaars, geleerd hebben. Ze zijn geschoold, competent en verzekeren u kwalitatief werk.

Een direct resultaat

Ons resultaat is gegarandeerd. U bent thuis bevrijd van alle sporen van ongewenste insecten aansluitend op onze komst. Is het nest bestand en vereist het een tweede behandeling? Wij komen gratis terug bij u langs!

Een snelle interventie

Wij stellen u snel de diensten van een professionnal voor en dit {dicht bij|in de buurt van uw woning. Heeft u dringend nood aan een vernietiging? Betaal 30 euro extra en wij garanderen een behandeling die prioritair is ten opzichte van andere interventies.

De beste tarieven op de markt

Een duidelijk en vooraf afgesproken pakket. Via ons, zullen er geen nare verrassingen zijn bij de facturatie.

Twijfel niet langer om
ons te contacteren
zodat een van onze professionnals kan zorgen voor de vernietiging van uw hoornaarnest in Wervik.

Slachtoffer van een wespen- of hoornaarnest?

Wacht niet langer om een interventie van een van onze experten aan te vragen