fbpx

Vernietiging van wespennesten in Vleteren

Heeft u een wespen- of hoornaarnest gezien in uw slaapkamer ?

Constateert u het bestaan van ongedierte in uw schoorsteen of ter hoogte van uw dak ?

Eenmaal een nest vastgesteld wordt, is een snelle verdelging vaak aangeraden. Een nest neemt zeer snel in omvang toe en de ontstane problemen neemt toe volgens dezelfde proporties. Zie hoe u snel te werk kunt gaan om deze invasie stop te zetten en overgaan tot de vernietiging van het wespen- of hoornaarnest.

face un nid de guêpes

Wat te doen als u een wespennest ontdekt?

Het bestaan van een wespennest in eigen huis is altijd een reden tot zorgen.

VRAAG EEN INTERVENTIE AAN


Bovenal, weet dat het regelmatig essentieel is contact op te nemen met specialisten om een wespennest te verdelgen. Het heft in eigen handen nemen wat betreft de uitroeiing van een nest is mogelijk zeer gevaarlijk !
Het is veelal denkbaar om uw toevlucht te nemen tot brandweerlieden om de behandeling van het wespennest te voltrekken. Recentelijk, worden de brandweerlieden van Vleteren bedolven onder dit soort oproepen. Ondanks hun tarieven, blijft men onophoudelijk een beroep doen op de brandweer. Hierdoor hebben ze moeite om alle oproepen te beantwoorden. Hierdoor hebben een groot aantal brandweerzones beslist om de vergoeding voor deze vorm van oproepen te vermeerderen. Zodoende poogt men de aanvragers te ontmoedigen om zich rechtstreeks te wenden tot de brandweerlieden, ten voordele van private gespecialiseerde ondernemingen. Zo kunnen de brandweerlieden zich vooral concentreren op de meest problematische aanvragen die een echt gevaar voor de bewoners vormen.Dit betekent niet dat u de vernietiging van uw wespennest moet vergeten. Houd in gedachten dat een wespennest laten verdelgen door de brandweerlieden niet altijd de goede methode is.De beste oplossing blijft tegenwoordig om contact op te nemen met professionals, waarvan de medewerkers een speciale opleiding gevolgd hebben, vergelijkbaar met Wespenvernietiging, dat een beroep doet op professionals in de buurt van Vleteren.

Onze interventiedomeinen

In functie van de het ongedierte waarmee u geconfronteerd wordt, stellen we u een unieke interventie voor. Wij verdelgen voornamelijk:

Guêpes

Wespen

Frelons asiatiques

Aziatische hoornaars

Frelons européens

Europese hoornaars

Wij verplaatsen ons in heel België, zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel.

Aarzel dus niet langer om ons te een beroep te doen op ons om suggesties voor een interventie te bekomen met een van onze professionals die werkzaam is in de regio rond Vleteren.

Onze tarieven voor de vernieting van wespen- en hoornaarnesten

Het is belangrijk om te benadrukken de prijs voor de vernietiging verdelging van een wespen- of hoornaarnest normaal gezien varieert van 60 tot 170 €. Dit hiaat geldt ook als u een beroep doet op de brandweermannen of op een vernietigingsbedrijf. Wij beantwoorden uw oproep voor de verdelging van een wespen- of hoornaarnest voor een op voorhand afgesproken tarief van 70 euro inclusief btw.
Anders dan andere firma’s in de sector, willen wij u een vaste prijs voor te stellen . Dit tarief om een wespennest te verdelgen, is zelfs van toepassing op de meest lastige nesten, zoals in de muur of ondergronds. Indien het niet mogelijk zou zijn om het nest te vernietigen (< 1% van de gevallen), zullen de verplaatsingskosten u niet gefactureerd worden en zullen wij u helpen om een oplossing zoeken.

Onze garantie tegen wespen en hoornaars

Zich wenden tot de diensten van het bedrijf van Wespenvernietiging, is de belofte om profijt te hebben van:

De expertise van professionnals

Onze verdelgers hebben allemaal een opleiding bijgewoond tijdens dewelke ze alle speciale eigenschappen, die te maken hebben met de vernietiging van nesten van wespen, geleerd hebben. Ze zijn gekwalificeerd, performant en verzekeren u een kwalitatief resultaat.

Een onmiddellijk resultaat

Ons resultaat is gegarandeerd. U bent bij u thuis bevrijd van alle sporen van ongewenste insecten na onze interventie. Is het nest bestand en vraagt het een nieuwe behandeling? Wij komen gratis terug!

Een snelle interventie

Wij stellen u snel de diensten van een verdelger voor en dit {dicht bij|in de buurt van uw woning. Heeft u dringend nood aan een verdelging? Betaal 30 € extra en wij zorgen voor een verplaatsing die prioritair is ten opzichte van andere interventies.

De beste tarieven op de markt

Een duidelijk en vooraf afgesproken tarief. Via ons, zullen er geen onaangename verrassingen zijn bij de afrekening.

Twijfel niet langer om
op te bellen
zodat een van onze experten kan overgaan tot de verwijdering van uw hoornaarnest in Vleteren.

Slachtoffer van een wespen- of hoornaarnest?

Wacht niet langer om een interventie van een van onze experten aan te vragen