fbpx

Vernietiging van wespennesten in Turnhout

Heeft u een wespen- of hoornaarnest ontdekt in een muur ?

Bent u bang voor het bestaan van hoornaars in uw schoorsteen of ter hoogte van uw dak ?

Op het moment dat een nest gelokaliseerd wordt, is een onmiddellijke vernietiging meestal aangeraden. Een nest wordt snel groter en de gecreëerde drukte zwelt aan in dezelfde richting. Zie op welke wijze u onmiddellijk kunt reageren met als doel deze invasie af te weren en over te gaan tot de verdelging van het wespen- of hoornaarnest.

face un nid de guêpes

Wat te doen als u een wespennest ontdekt?

De verschijning van een wespennest bij u thuis is uiteraard een bron van onrust.

VRAAG EEN INTERVENTIE AAN


Wees u er vooral van bewust dat het in veel gevallen onmisbaar is om een beroep te doen op experten om een wespennest te verdelgen. Het heft zelf in handen nemen wat betreft de vernietiging van een nest is potentieel zeer gevaarlijk!
Het is doorgaans mogelijk om zich te wenden tot de brandweer om de behandeling van een wespennest te voltrekken. Tegenwoordig wordt de brandweer van Turnhout overdonderd met dit soort noodoproepen. Ondanks de prijzen blijft men onophoudelijk een beroep doen op de mannen en vrouwen van de brandweer. Hierdoor hebben ze moeite om alle oproepen te beantwoorden. Bijgevolg hebben vele brandweerzones bepaald om de prijs voor deze vorm van oproepen te verhogen. Zo doet men een poging aanvragers te ontmoedigen om rechtstreeks contact op te nemen met de brandweer, ten voordele van private gespecialiseerde ondernemingen. Zo kunnen brandweerlieden zich voornamelijk focussen op de meest urgente interventies die een reëel gevaar voor de bewoners vormen. Dit wil niet zeggen dat u de behandeling van een wespennest moet negeren. Houd echter in het achterhoofd dat een wespennest laten vernietigen door de brandweer niet altijd de goede methode is. Momenteel kunt u zich best richten tot experten, waarvan de medewerkers een speciale vorming gevolgd hebben, zoals Wespenvernietiging, dat een beroep doet op specialisten in de nabijheid van Turnhout.

Onze interventiedomeinen

Naargelang de insecten waarmee u geconfronteerd wordt, stellen we u een aangepaste interventie voor. Wij vernietigen in het bijzonder:

Guêpes

Wespen

Frelons asiatiques

Aziatische hoornaars

Frelons européens

Europese hoornaars

Wij verplaatsen ons in heel België, zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel.

Aarzel dus niet langer om contact met ons op te nemen om suggesties voor een afspraak vast te leggen met een van onze experten die werkzaam is in de regio rond Turnhout.

Onze tarieven voor de vernietiging van wespen- en hoornaarnesten

Het is belangrijk om te weten dat de kostprijs voor de verwijdering van een wespen- of hoornaarnest normaal gezien varieert van 60 tot 170 €. Dit verschil in prijs geldt ook als u een beroep doet op de brandweer of op een privaat bedrijf. Wij beantwoorden uw oproep voor de verdelging van een wespen- of hoornaarnest voor een op voorhand afgesproken vaste prijs van 70 € inclusief btw.
In tegenstelling tot andere bedrijven in de branche, is het onze wil om u een op voorhand afgesproken vast tarief te beloven. Dit tarief om een wespennest te verdelgen, is zelfs van toepassing op de meest gecompliceerde nesten, zoals in de schoorsteen of ondergronds. Wanneer het ons niet haalbaar zou lijken om het nest te verdelgen (< 1% van de gevallen), zal onze verplaatsing u niet verrekend worden en zullen wij samen met u een oplossing zoeken.

Onze garantie tegen wespen en hoornaars

Zich wenden tot de diensten van de verdelgers van Wespenvernietiging, is de garantie om te profiteren van:

De expertise van experten

Onze dienstverleners hebben allemaal een training bijgewoond tijdens dewelke ze alle speciale eigenschappen, die te maken hebben met de verwijdering van nesten van wespen, geleerd hebben. Ze zijn ervaren, competent en garanderen u kwalitatief werk.

Een snel resultaat

Ons resultaat is verzekerd. Aansluitend op onze interventie bent u op uw eigendom bevrijd van alle sporen van ongewenste insecten. Is het nest bestand en vraagt het een nieuwe verstuiving? Wij komen zonder meerkost opnieuw langs!

Een snelle interventie

Wij stellen u snel de diensten van een verdelger voor en dit dicht bij uw woning. Heeft u dringend nood aan een vernietiging? Betaal 30 euro extra en wij zorgen voor een verdelging die voorrang krijgt ten opzichte van andere interventies.

De beste tarieven op de markt

Een duidelijke en vooraf afgesproken prijs. Als u van onze diensten gebruik maakt, zullen er geen onaangename verrassingen zijn bij de facturatie.

Wacht niet langer om
ons te contacteren
zodat een van onze verdelgers kan zorgen voor de vernietiging van uw wespennest in Turnhout.

Slachtoffer van een wespen- of hoornaarnest?

Wacht niet langer om een interventie van een van onze experten aan te vragen