fbpx

Vernietiging van wespennesten in Sint-Gillis

Heeft u een wespen- of hoornaarnest geconstateerd in uw slaapkamer ?

Bent u bang voor de aanwezigheid van ongewenste insecten dicht bij uw schoorsteen of ter hoogte van uw dak ?

Eenmaal een nest gelokaliseerd wordt, is een onmiddellijke vernietiging in de meeste gevallen aangeraden. Een nest neemt zeer snel in omvang toe en de veroorzaakte narigheid zwelt aan in dezelfde richting. Ontdek op welke manier u nu kunt tussenkomen om deze invasie af te weren en overgaan tot de vernietiging van het wespen- of hoornaarnest.

face un nid de guêpes

Wat te doen als u een wespennest ontdekt?

Het bestaan van een wespennest in huis is altijd de oorzaak van zorgen.

VRAAG EEN INTERVENTIE AAN


Voorafgaand aan, wees u ervan bewust dat het vaak onmisbaar is om een beroep te doen op specialisten om een wespennest te uitroeien. Zelf actie ondernemen wat betreft de behandeling van een nest is mogelijk zeer riskant !
Het is veelal haalbaar om contact op te nemen met brandweerlieden om de verdelging van het wespennest te voltrekken. Vandaag, worden de brandweermannen van Sint-Gillis overstelpt met dit soort interventies. Ondanks de tarieven, blijft men continu een beroep doen op de brandweermannen . Hierdoor hebben ze moeilijkheden om alle oproepen te behandelen. Bijgevolg hebben meerdere kazernes bepaalt om de vergoeding voor deze vorm van oproepen te vermeerderen. Hiermee tracht men de burgers te ontraden om zich rechtstreeks te wenden tot de brandweer, ten voordele van onafhankelijke verdelgers. Zo kunnen de hulpdiensten zich in de eerste plaats richten op de meest dringende aanvragen die een gevaar voor de bewoners vormen.Dit wil niet zeggen dat dat u de vernietiging van uw wespennest moet negeren. Weet alleen dat een wespennest laten behandelen door de brandweermannen niet altijd de goede beslissing is.Het beste is tegenwoordig om een beroep te doen op specialisten, waarvan de medewerkers een speciale opleiding gevolgd hebben, zoals Wespenvernietiging, dat een beroep doet op specialisten in de buurt van Sint-Gillis.

Onze interventiedomeinen

Naargelang de het ongedierte waarmee u geconfronteerd wordt, stellen we u een specifieke interventie voor. Wij vernietigen in het bijzonder:

Guêpes

Wespen

Frelons asiatiques

Aziatische hoornaars

Frelons européens

Europese hoornaars

Wij verplaatsen ons in heel België, zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel.

Aarzel dus niet langer om ons te contacteren om voorstellen voor een afspraak vast te leggen met een van onze professionals die werkzaam is in de regio rond Sint-Gillis.

Onze tarieven voor de vernieting van wespen- en hoornaarnesten

Weet dat de kostprijs voor de vernietiging verdelging van een wespen- of hoornaarnest doorgaans varieert van 60 tot 170 euro. Dit hiaat geldt ook als u een beroep doet op de hulpdiensten of op een verdelgingsbedrijf. Wespenvernietiging beantwoordt uw oproep voor de verwijdering van een wespen- of hoornaarnest voor een op voorhand vastgesteld tarief van 70 euro inclusief belastingen.
In tegenstelling tot firma’s in de branche, hebben wij ervoor gekozen om u een unieke vast tarief voor te leggen . Deze prijs om een wespennest te verwijderen, is zelfs van toepassing op de meest gecompliceerde gevallen, zoals in de schoorsteen of onder de grond. Als het niet haalbaar zou zijn om het nest te verwijderen (< 1% van de gevallen), zal onze verplaatsing u niet verrekend worden en zullen wij u helpen om een alternatief zoeken.

Onze garantie tegen wespen en hoornaars

Een beroep doen op de diensten van de verdelgers van Wespenvernietiging, is de belofte om te profiteren van:

De expertise van specialisten

Onze techniekers hebben allemaal een opleiding bijgewoond tijdens dewelke ze alle speciale eigenschappen, gelinkt aan de verdelging van nesten van wespen, geleerd hebben. Ze zijn geschoold, performant en garanderen u kwalitatief werk.

Een snel resultaat

Ons succes is gegarandeerd. U bent bij u thuis ontdaan van alle sporen van ongewenste insecten aansluitend op ons bezoek . Is het nest bestand en vraagt het een tweede behandeling? Wij komen zonder extra kosten opnieuw langs!

Een snelle interventie

Wij stellen u snel de diensten van een verdelger voor en dit {dicht bij|in de buurt van uw woonplaats. Wenst u dringend een vernietiging? Spendeer 30 euro extra en wij zorgen voor een verplaatsing die met spoed behandeld wordt ten opzichte van andere interventies.

De beste tarieven op de markt

Een duidelijke en vooraf afgesproken prijs. Als u van onze diensten gebruik maakt, zullen er geen onaangename verrassingen zijn bij de afrekening.

Twijfel niet langer om
ons te contacteren
zodat een van onze verdelgers kan zorgen voor de verdelging van uw hoornaarnest in Sint-Gillis.

Slachtoffer van een wespen- of hoornaarnest?

Wacht niet langer om een interventie van een van onze experten aan te vragen