fbpx

Vernietiging van wespennesten in Schoten

Heeft u een wespen- of hoornaarnest gelokaliseerd in uw slaapkamer ?

Vermoedt u de aanwezigheid van hoornaars in uw pijpleiding of op uw zolder ?

Eenmaal een nest vastgesteld wordt, is een snelle behandeling ten zeerste aanbevolen. Een nest groeit snel en de gecreëerde narigheid zwelt aan op dezelfde manier. Ontdek hoe u nu te werk kunt gaan om deze aanval stop te zetten en over te gaan tot de vernietiging van het wespen- of hoornaarnest.

face un nid de guêpes

Wat te doen als u een wespennest ontdekt?

Het bestaan van een wespennest in eigen huis is uiteraard een oorzaak van problemen.

VRAAG EEN INTERVENTIE AAN


Wees u er in eerste instantie van bewust dat het in vele gevallen onmisbaar is om een beroep te doen op erkende verdelgers om een wespennest uit te roeien. Het heft zelf in handen nemen wat betreft de verdelging van een nest kan riskant zijn!
Het is over het algemeen mogelijk om een beroep te doen op brandweermannen en -vrouwen om de verdelging van het wespennest uit te voeren. De laatste tijd worden de brandweerlieden van Schoten overstelpt met dit soort interventies. Ondanks de tarieven, blijft men voortdurend een beroep doen op de brandweer. Hierdoor hebben ze moeilijkheden om alle oproepen te behandelen. Daarom hebben meerdere brandweerzones beslist om de vergoeding voor dit soort oproepen te verhogen. Hiermee poogt men aanvragers te ontmoedigen om zich rechtstreeks te wenden tot brandweerlieden, ten voordele van private verdelgers. Zo kunnen de hulpdiensten zich voornamelijk concentreren op de meest urgente verdelgingen die een gevaar voor de bewoners vormen. Dit wil niet zeggen dat u de behandeling van het wespennest aan de kant moet zetten. Wees u ervan bewust dat een wespennest laten vernietigen door de brandweerlieden niet altijd de goede oplossing is. De beste oplossing is op dit moment om contact op te nemen met experten, waarvan de medewerkers een speciale vorming gevolgd hebben, vergelijkbaar met Wespenvernietiging, dat een beroep doet op specialisten in de buurt van Schoten.

Onze interventiedomeinen

Op basis van het ongedierte dat u het hoofd moet bieden, stellen we u een specifieke oplossing voor. Wij verdelgen hoofdzakelijk:

Guêpes

Wespen

Frelons asiatiques

Aziatische hoornaars

Frelons européens

Europese hoornaars

Wij opereren in heel België, zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel.

Aarzel dus niet langer om ons te ons op te bellen om voorstellen voor een interventie te bekomen met een van onze experten die werkzaam is in de regio rond Schoten.

Onze tarieven voor de vernietiging van wespen- en hoornaarnesten

Het is belangrijk om te benadrukken dat het tarief voor de verdelging van een wespen- of hoornaarnest normaal gezien varieert van 60 tot 170 €. Dit prijsverschil geldt ook als u een beroep doet op de brandweermannen of op een private onderneming. Wij beantwoorden uw oproep voor de vernietiging van een wespen- of hoornaarnest voor een vast tarief van 70 euro inclusief btw.
In tegenstelling tot andere bedrijven in de branche, hebben wij de keuze gemaakt om u een op voorhand afgesproken prijs voor te stellen. Deze prijs om een wespennest te vernietigen, is zelfs van toepassing op de meest lastige situaties, zoals in de muur of ondergronds. Indien het niet mogelijk zou zijn om het nest te vernietigen (< 1% van de gevallen), zullen de verplaatsingskosten u niet gefactureerd worden en zullen wij samen met u een oplossing zoeken.

Onze garantie tegen wespen en hoornaars

Zich wenden tot de diensten van het bedrijf van Wespenvernietiging, is de belofte om profijt te hebben van:

De expertise van professionnals

Onze techniekers hebben allemaal een training bijgewoond waarbij ze alle speciale eigenschappen, die te maken hebben met de verwijdering van nesten van wespen, geleerd hebben. Ze zijn geschoold, deskundig en staan garant voor een kwalitatief resultaat.

Een onmiddellijk resultaat

Ons succes is verzekerd. Aansluitend op onze interventie bent u thuis ontdaan van alle sporen van vliesvleugeligen. Is het nest resistent en vraagt het een volgende interventie? Wij komen zonder meerkost opnieuw bij u langs!

Een snelle interventie

Wij stellen u snel de diensten van een professional voor en dit in de buurt van uw woonplaats. Heeft u dringend nood aan een uitroeiing? Betaal 30 € meer en wij garanderen een verdelging die prioritair is ten opzichte van andere interventies.

De beste tarieven op de markt

Een duidelijk en vooraf afgesproken pakket. Via ons zullen er geen nare verrassingen zijn bij de facturatie.

Wacht niet langer om ons 
op te bellen
zodat een van onze verdelgers kan zorgen voor de verwijdering van uw wespennest in Schoten.

Slachtoffer van een wespen- of hoornaarnest?

Wacht niet langer om een interventie van een van onze experten aan te vragen