fbpx

Vernietiging van wespennesten in Roeselare

Heeft u een wespen- of hoornaarnest geconstateerd in een muur ?

Vreest u het bestaan van ongewenste insecten in uw pijpleiding of op uw dak ?

Eenmaal een nest vastgesteld wordt, is een snelle vernietiging in de meeste gevallen aanbevolen. Een nest breidt zich zeer snel uit en de ontstane narigheid zwelt aan in dezelfde richting. Ontdek op welke wijze u snel te werk kunt gaan met als doel deze aanval een halt toe te roepen afslaan en overgaan tot de vernietiging van het wespen- of hoornaarnest.

face un nid de guêpes

Wat te doen als u een wespennest ontdekt?

De ontdekking van een wespennest bij u thuis is altijd een bron van onrust.

VRAAG EEN INTERVENTIE AAN


Eerst en vooral, wees u ervan bewust dat het regelmatig noodzakelijk is contact op te nemen met specialisten om een wespennest te verdelgen. Het heft in eigen handen nemen wat betreft de behandeling van een nest kan riskant !
Het is veelal mogelijk om uw toevlucht te nemen tot brandweerlieden om de vernietiging van uw wespennest te realiseren. Momenteel, wordt de brandweer van Roeselare overdonderd met dit soort interventies. Ondanks de prijs, blijft men overmatig contact opnemen met de brandweer. Hierdoor hebben ze problemen om alle aanvragen te behandelen. Daarom hebben verschillende brandweerzones bepaalt om de prijs voor dit soort noodoproepen op te trekken. Zo doet men een poging de de aanvragers te ontmoedigen om zich rechtstreeks te wenden tot de brandweer, ten voordele van private gespecialiseerde bedrijven. Zo kunnen de brandweerlieden zich vooral richten op de meest dringende interventies die een een reëel gevaar voor de bewoners vormen.Dit betekent niet dat u de verdelging van een wespennest moet negeren. Wees u ervan bewust dat een wespennest laten behandelen door de brandweerlieden niet altijd de goede beslissing is.Een van de beste oplossingen is vandaag de dag om een beroep te doen op experten, waarvan de medewerkers een speciale vorming gevolgd hebben, vergelijkbaar met Wespenvernietiging, dat een beroep doet op specialisten in de stad Roeselare.

Onze interventiedomeinen

Naargelang de insecten die u het hoofd moet bieden, stellen we u een specifieke oplossing voor. Wij vernietigen in het bijzonder:

Guêpes

Wespen

Frelons asiatiques

Aziatische hoornaars

Frelons européens

Europese hoornaars

Wij opereren in heel België, zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel.

Twijfel dus niet langer om ons te contacteren om data voor een afspraak te bekomen met een van onze verdelgers die werkzaam is in de regio rond Roeselare.

Onze tarieven voor de vernieting van wespen- en hoornaarnesten

Wees u ervan bewust de prijs voor de verwijdering van een wespen- of hoornaarnest normaal gezien varieert van 60 tot 170 €. Dit verschil in prijs geldt ook als u een beroep doet op de hulpdiensten of op een privébedrijf. Wij beantwoorden uw oproep voor de verwijdering van een wespen- of hoornaarnest voor een vast som van 70 euro inclusief belastingen.
In tegenstelling tot ondernemingen in de sector, hebben wij ervoor gekozen om u een vaste vast tarief te beloven . Deze prijs om een wespennest te weg te nemen, is zelfs geldig voor de meest gecompliceerde gevallen, zoals in de muur of in de grond. Wanneer het ons niet haalbaar zou lijken om het nest te weg te nemen (< 1% van de gevallen), zullen de verplaatsingskosten u niet aangerekend worden en zullen wij u helpen om een alternatief zoeken.

Onze garantie tegen wespen en hoornaars

Een beroep doen op de diensten van het bedrijf van Wespenvernietiging, is de zekerheid om te profiteren van:

De expertise van professionnals

Onze dienstverleners hebben allemaal een training gevolgd tijdens dewelke ze alle speciale eigenschappen, die te maken hebben met de verwijdering van nesten van hoornaars, geleerd hebben. Ze zijn gekwalificeerd, deskundig en verzekeren u een kwalitatief resultaat.

Een direct resultaat

Ons werk is gegarandeerd. U bent bij u thuis bevrijd van alle sporen van ongewenste insecten na onze interventie. Is het nest immuun en vraagt het een volgende behandeling? Wij komen zonder meerkost terug bij u langs!

Een snelle interventie

Wij stellen u snel de diensten van een professionnal ter beschikking en dit {dicht bij|in de buurt van uw woonplaats. Heeft u dringend nood aan een vernietiging? Spendeer 30 euro meer en wij garanderen een verplaatsing die met spoed behandeld wordt ten opzichte van andere interventies.

De beste prijzen op de markt

Een duidelijk en vooraf afgesproken pakket. Bij ons, zullen er geen onaangename verrassingen zijn bij de facturatie.

Twijfel niet langer om
contact met ons op te nemen
zodat een van onze verdelgers kan overgaan tot de verwijdering van uw hoornaarnest in Roeselare.

Slachtoffer van een wespen- of hoornaarnest?

Wacht niet langer om een interventie van een van onze experten aan te vragen