fbpx

Vernietiging van wespennesten in Ravels

Heeft u een wespen- of hoornaarnest geconstateerd in een kamer ?

Bent u bang voor de aanwezigheid van ongedierte in uw schoorsteen of ter hoogte van uw dak ?

Eenmaal een nest vastgesteld wordt, is een snelle interventie gewoonlijk aangeraden. Een nest breidt zich zeer snel uit en de gecreëerde problemen zwellen aan volgens dezelfde proporties. Ontdek hoe u onmiddellijk kunt tussenkomen met als doel deze invasie stop te zetten en over te gaan tot de vernietiging van het wespen- of hoornaarnest.

face un nid de guêpes

Wat te doen als u een wespennest ontdekt?

De verschijning van een wespennest in eigen huis is altijd een oorzaak van onrust.

VRAAG EEN INTERVENTIE AAN


Wees u er vooral van bewust dat het in vele gevallen verplicht is om een beroep te doen op specialisten om een wespennest te decimeren. Zelf actie ondernemen wat betreft de verdelging van een nest is mogelijk zeer riskant!
Het is over het algemeen makkelijk om contact op te nemen met de mannen en vrouwen van de brandweer om de verdelging van het wespennest uit te voeren. De laatste tijd wordt de brandweer van Ravels bedolven onder dit type oproepen. Ondanks de prijs blijft men non-stop gebruik maken van de diensten van de brandweer. Hierdoor hebben ze moeite om alle noodoproepen te behandelen. Daarom hebben verschillende kazernes bepaald om de vergoeding voor deze vorm van noodoproepen te verhogen. Op deze manier tracht men de aanvragers te ontmoedigen om zich rechtstreeks te wenden tot de brandweerlieden, ten voordele van private verdelgingsbedrijven. Zo kunnen brandweerlieden zich in de eerste plaats richten op de meest urgente verdelgingen die een reëel gevaar voor de bewoners vormen. Dit wil niet zeggen dat dat u de behandeling van uw wespennest moet afblazen. Houd wel in gedachten dat een wespennest laten behandelen door de brandweer niet altijd de goede reactie is. Momenteel kunt u best een beroep doen op specialisten, waarvan de medewerkers een speciale opleiding gevolgd hebben, vergelijkbaar met Wespenvernietiging, dat een beroep doet op professionals rond Ravels.

Onze interventiedomeinen

Op basis van de insecten waarmee u te maken heeft, stellen we u een unieke interventie voor. Wij behandelen hoofdzakelijk:

Guêpes

Wespen

Frelons asiatiques

Aziatische hoornaars

Frelons européens

Europese hoornaars

Wij opereren in heel België, zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel.

Aarzel dus niet om ons te contacteren om data voor een interventie vast te leggen met een van onze verdelgers die werkzaam is in de regio rond Ravels.

Onze tarieven voor de vernietiging van wespen- en hoornaarnesten

Het is belangrijk om te weten dat de kostprijs voor de verwijdering van een wespen- of hoornaarnest doorgaans varieert van 60 tot 170 euro. Dit hiaat geldt ook als u een beroep doet op de hulpdiensten of op een verdelgingsbedrijf. Wij stellen u de verdelging van een wespen- of hoornaarnest voor aan een op voorhand vastgesteld bedrag van 70 € inclusief btw.
Anders dan andere firma’s in de sector, is ons motto om u een op voorhand afgesproken prijs voor te stellen. Dit tarief om een wespennest te weg te nemen, is zelfs geldig voor de meest moeilijke gevallen, zoals in de muur of in de grond. Indien het niet mogelijk zou zijn om het nest te vernietigen (< 1% van de gevallen), zullen de verplaatsingskosten u niet aangerekend worden en zullen wij u helpen om een andere oplossing te zoeken.

Onze garantie tegen wespen en hoornaars

Zich wenden tot de diensten van het bedrijf van Wespenvernietiging, is de belofte om profijt te hebben van:

De expertise van experten

Onze techniekers hebben allemaal een opleiding bijgewoond tijdens dewelke ze alle bijzondere kenmerken, gelinkt aan de vernietiging van nesten van wespen, geleerd hebben. Ze zijn geschoold, deskundig en verzekeren u kwalitatief werk.

Een snel resultaat

Ons succes is gegarandeerd. Aansluitend op onze komst bent u op uw eigendom bevrijd van alle sporen van ongewenste insecten. Is het nest bestand en vereist het een tweede verstuiving? Wij komen zonder meerkost terug!

Een snelle interventie

Wij stellen u snel de diensten van een expert voor en dit in de buurt van uw woonplaats. Heeft u dringend nood aan een behandeling? Betaal 30 euro meer en wij zorgen voor een tussenkomst die prioritair is ten opzichte van andere interventies.

De beste prijzen op de markt

Een duidelijk en vooraf afgesproken tarief. Bij ons zullen er geen onaangename verrassingen zijn bij de facturatie.

Wacht niet langer om ons 
op te bellen
zodat een van onze verdelgers kan zorgen voor de verdelging van uw hoornaarnest in Ravels.

Slachtoffer van een wespen- of hoornaarnest?

Wacht niet langer om een interventie van een van onze experten aan te vragen