fbpx

Vernietiging van wespennesten in Putte

Heeft u een wespen- of hoornaarnest opgemerkt dicht bij uw woning ?

Vreest u het bestaan van hoornaars in uw schoorsteen of op uw zolder ?

Zodra een nest vastgesteld wordt, is een onmiddellijke interventie gewoonlijk aangeraden. Een nest wordt zeer snel groter en de veroorzaakte narigheid zwelt aan volgens dezelfde proporties. Zie op welke wijze u onmiddellijk kunt tussenkomen om deze invasie stop te zetten en over te gaan tot de verdelging van het wespen- of hoornaarnest.

face un nid de guêpes

Wat te doen als u een wespennest ontdekt?

De ontdekking van een wespennest in huis is uiteraard een oorzaak van talrijke problemen.

VRAAG EEN INTERVENTIE AAN


Eerst en vooral, weet dat het vaak verplicht is contact op te nemen met erkende verdelgers om een wespennest uit te roeien. Het heft zelf in handen nemen wat betreft de verdelging van een nest is potentieel zeer gevaarlijk!
Het is doorgaans makkelijk om uw toevlucht te nemen tot de brandweer om de verdelging van uw wespennest uit te voeren. Recentelijk worden de brandweerlieden van Putte bedolven onder dit soort oproepen. Ondanks de tarieven blijft men non-stop contact opnemen met de brandweer. Hierdoor hebben ze moeilijkheden om alle noodoproepen te beantwoorden. Bijgevolg hebben vele kazernes bepaald om de prijs voor dit soort noodoproepen te vermeerderen. Hiermee tracht men burgers te ontraden om rechtstreeks contact op te nemen met de brandweer, ten voordele van onafhankelijke verdelgingsbedrijven. Zo kunnen de brandweerlieden zich in de eerste plaats concentreren op de meest problematische vernietigingen die een een reëel gevaar voor de bewoners vormen. Dit betekent niet dat u de verdelging van uw wespennest moet laten vallen. Weet alleen dat een wespennest laten vernietigen door de brandweer niet altijd de goede beslissing is. Tegenwoordig kunt u best contact opnemen met specialisten, waarvan de medewerkers een speciale vorming gevolgd hebben, vergelijkbaar met Wespenvernietiging, dat een beroep doet op specialisten dicht bij Putte.

Onze interventiedomeinen

Op basis van de insecten waarmee u te maken heeft, stellen we u een aangepaste oplossing voor. Wij verdelgen over het algemeen:

Guêpes

Wespen

Frelons asiatiques

Aziatische hoornaars

Frelons européens

Europese hoornaars

Wij verplaatsen ons in heel België, zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel.

Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen om data voor een interventie te bekomen met een van onze professionals die werkzaam is in de regio rond Putte.

Onze tarieven voor de vernietiging van wespen- en hoornaarnesten

Het is belangrijk om te weten dat de kostprijs voor de verdelging van een wespen- of hoornaarnest normaal gezien varieert van 60 tot 170 €. Dit verschil in prijs geldt ook als u een beroep doet op de mannen en vrouwen van de brandweer of op een vernietigingsbedrijf. Wespenvernietiging stelt u de verwijdering van een wespen- of hoornaarnest voor aan een vast tarief van 70 euro inclusief belastingen.
In tegenstelling tot andere firma’s in de sector, hebben wij de keuze gemaakt om u een vast tarief voor te leggen. Deze prijs om een wespennest te verdelgen, is zelfs geldig voor de meest moeilijke nesten, zoals nesten onder het dak of onder de grond. Als het niet haalbaar zou zijn om het nest te vernietigen (< 1% van de gevallen), zullen de verplaatsingskosten u niet aangerekend worden en zullen wij samen met u een andere oplossing zoeken.

Onze garantie tegen wespen en hoornaars

Een beroep doen op de diensten van de verdelgers van Wespenvernietiging, is de belofte om profijt te hebben van:

De expertise van experten

Onze verdelgers hebben allemaal een training gevolgd tijdens dewelke ze alle speciale eigenschappen, die te maken hebben met de verdelging van nesten van ongewenste insecten, geleerd hebben. Ze zijn geschoold, deskundig en garanderen u kwalitatief werk.

Een direct resultaat

Ons resultaat is gegarandeerd. Na ons bezoek bent u thuis verlost van alle sporen van vliesvleugeligen. Is het nest bestand en vereist het een tweede interventie? Wij komen zonder supplement opnieuw bij u langs!

Een snelle interventie

Wij stellen u snel de diensten van een expert voor en dit in de buurt van uw woonplaats. Heeft u dringend nood aan een verdelging? Spendeer 30 euro meer en wij garanderen een verplaatsing die prioritair is ten opzichte van andere interventies.

De beste tarieven op de markt

Een duidelijk en vooraf afgesproken pakket. Bij ons zullen er geen onaangename verrassingen zijn bij de facturatie.

Wacht niet langer om
ons te contacteren
zodat een van onze professionnals kan zorgen voor de verdelging van uw hoornaarnest in Putte.

Slachtoffer van een wespen- of hoornaarnest?

Wacht niet langer om een interventie van een van onze experten aan te vragen