fbpx

Vernietiging van wespennesten in Oud-Turnhout

Heeft u een wespen- of hoornaarnest gelokaliseerd in de grond ?

Vermoedt u de aanwezigheid van ongewenste insecten in uw pijpleiding of ter hoogte van uw dak ?

Wanneer een nest vastgesteld wordt, is een snelle verdelging in de meeste gevallen aanbevolen. Een nest breidt zich snel uit en de ontstane narigheid vergroot volgens dezelfde proporties. Zie op welke wijze u snel kunt reageren met als doel deze aanval stop te zetten en over te gaan tot de verdelging van het wespen- of hoornaarnest.

face un nid de guêpes

Wat te doen als u een wespennest ontdekt?

De verschijning van een wespennest bij u thuis is uiteraard een oorzaak van vele zorgen.

VRAAG EEN INTERVENTIE AAN


Wees u er eerst en vooral van bewust dat het vaak noodzakelijk is om een beroep te doen op erkende verdelgers om een wespennest te decimeren. Alleen actie ondernemen wat betreft de uitroeiing van een nest kan gevaarlijk zijn!
Het is doorgaans gebruikelijk om contact op te nemen met brandweerlieden om de behandeling van uw wespennest uit te voeren. Tegenwoordig wordt de brandweer van Oud-Turnhout overstelpt met dit type interventies. Ondanks de prijs blijft men voortdurend gebruik maken van de brandweer. Hierdoor hebben ze problemen om alle oproepen te beantwoorden. Om deze reden hebben verschillende brandweerzones beslist om het tarief voor dit type noodoproepen op te trekken. Op deze manier poogt men particuliere mensen te ontmoedigen om rechtstreeks een beroep te doen op de brandweerlieden, ten voordele van onafhankelijke verdelgingsbedrijven. Zo kunnen de hulpdiensten zich voornamelijk concentreren op de meest dringende aanvragen die een een reëel gevaar voor de bewoners vormen. Dit impliceert niet dat u de verdelging van uw wespennest moet laten vallen. Houd in het achterhoofd dat een wespennest laten verdelgen door brandweerlieden niet altijd de goede reactie is. Vandaag de dag kunt u best contact opnemen met professionals, waarvan de medewerkers een speciale opleiding gevolgd hebben, vergelijkbaar met Wespenvernietiging, dat een beroep doet op professionals in de stad Oud-Turnhout.

Onze interventiedomeinen

In functie van de vliesvleugeligen waarmee u te maken heeft, stellen we u een aangepaste oplossing voor. Wij verdelgen hoofdzakelijk:

Guêpes

Wespen

Frelons asiatiques

Aziatische hoornaars

Frelons européens

Europese hoornaars

Wij zijn actief in heel België, zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel.

Twijfel dus niet om een beroep op ons te doen om data voor een afspraak te bekomen met een van onze verdelgers die actief is in de regio rond Oud-Turnhout.

Onze tarieven voor de vernietiging van wespen- en hoornaarnesten

Wees u ervan bewust dat de prijs voor de verdelging van een wespen- of hoornaarnest over het algemeen varieert van 60 tot 170 €. Dit hiaat geldt ook als u een beroep doet op de hulpdiensten of op een vernietigingsbedrijf. Wij stellen u de verdelging van een wespen- of hoornaarnest voor aan een op voorhand afgesproken bedrag van 70 euro inclusief btw.
Anders dan andere firma’s in de sector, willen wij u een op voorhand afgesproken prijs voorstellen. Deze prijs om een wespennest te verwijderen, is zelfs van toepassing op de meest moeilijke nesten, zoals in de schoorsteen of in de grond. Stel dat het niet mogelijk zou zijn om het nest te weg te nemen (< 1% van de gevallen), zal ons huisbezoek u niet aangerekend worden en zullen wij u helpen om een andere oplossing zoeken.

Onze garantie tegen wespen en hoornaars

Gebruik maken van de diensten van de verdelgers van Wespenvernietiging, is de belofte om profijt te hebben van:

De expertise van specialisten

Onze dienstverleners hebben allemaal een training gevolgd tijdens dewelke ze alle speciale eigenschappen, die te maken hebben met de verwijdering van nesten van wespen, geleerd hebben. Ze zijn geschoold, deskundig en garanderen u verzorgd werk.

Een onmiddellijk resultaat

Ons resultaat is verzekerd. Na ons bezoek bent u bij u thuis ontdaan van alle sporen van vliesvleugeligen. Is het nest immuun en vereist het een nieuwe verstuiving? Wij komen gratis terug!

Een snelle interventie

Wij stellen u snel de diensten van een expert voor en dit dicht bij uw woning. Heeft u dringend nood aan een behandeling? Spendeer 30 € extra en wij zorgen voor een tussenkomst die prioritair is ten opzichte van andere interventies.

De beste tarieven op de markt

Een duidelijke en vooraf afgesproken prijs. Bij ons zullen er geen nare verrassingen zijn bij de facturatie.

Twijfel niet langer om
contact met ons op te nemen
zodat een van onze experten kan zorgen voor de verwijdering van uw wespennest in Oud-Turnhout.

Slachtoffer van een wespen- of hoornaarnest?

Wacht niet langer om een interventie van een van onze experten aan te vragen