fbpx

Vernietiging van wespennesten in Merksplas

Heeft u een wespen- of hoornaarnest vastgesteld op uw zolder ?

Vreest u de aanwezigheid van wespen in uw schoorsteen of ter hoogte van uw dak ?

Wanneer een nest gelokaliseerd wordt, is een onmiddellijke behandeling in de meeste gevallen aanbevolen. Een nest neemt snel in omvang toe en de gecreëerde narigheid zwelt aan op dezelfde manier. Zie op welke manier u onmiddellijk kunt reageren om deze aanval stop te zetten en over te gaan tot de verdelging van het wespen- of hoornaarnest.

face un nid de guêpes

Wat te doen als u een wespennest ontdekt?

De aanwezigheid van een wespennest in huis is uiteraard een reden tot ongerustheid.

VRAAG EEN INTERVENTIE AAN


Wees u er in eerste instantie van bewust dat het dikwijls essentieel is om contact op te nemen met specialisten om een wespennest te verdelgen. Het heft in eigen handen nemen wat betreft de vernietiging van een nest kan mogelijk gevaarlijk zijn!
Het is veelal aangeraden om zich te wenden tot de brandweer om de behandeling van het wespennest te voltrekken. Momenteel worden de brandweermannen van Merksplas overstelpt met dit soort noodoproepen. Ondanks de prijs blijft men continu een beroep doen op de diensten van de brandweerlieden. Hierdoor hebben ze moeite om alle aanvragen te beantwoorden. Bijgevolg hebben meerdere brandweerzones beslist om het bedrag voor dit soort noodoproepen te vermeerderen. Hiermee tracht men aanvragers te ontmoedigen om rechtstreeks contact op te nemen met de brandweermannen en -vrouwen, ten voordele van onafhankelijke gespecialiseerde verdelgers. Zo kunnen de hulpdiensten zich hoofdzakelijk focussen op de meest urgente interventies die een echt gevaar voor de bewoners vormen. Dit impliceert niet dat u de vernietiging van een wespennest moet laten vallen. Houd gewoon in gedachten dat een wespennest laten weghalen door de brandweer niet altijd de goede methode is. Tegenwoordig kunt u best contact opnemen met specialisten, waarvan de medewerkers een speciale vorming gevolgd hebben, zoals Wespenvernietiging, dat een beroep doet op specialisten rond Merksplas.

Onze interventiedomeinen

Naargelang het ongedierte waarmee u geconfronteerd wordt, stellen we u een specifieke oplossing voor. Wij behandelen in het bijzonder:

Guêpes

Wespen

Frelons asiatiques

Aziatische hoornaars

Frelons européens

Europese hoornaars

Wij zijn actief in heel België, zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel.

Aarzel dus niet langer om ons te contacteren om voorstellen voor een interventie te bekomen met een van onze experten die actief is in de regio rond Merksplas.

Onze tarieven voor de vernietiging van wespen- en hoornaarnesten

Het is belangrijk om te weten dat het tarief voor de verwijdering van een wespen- of hoornaarnest normaliter varieert van 60 tot 170 €. Dit prijsverschil geldt ook als u een beroep doet op de brandweer of op een privébedrijf. Wespenvernietiging stelt u de verdelging van een wespen- of hoornaarnest voor aan een op voorhand vastgesteld tarief van 70 euro inclusief btw.
Anders dan andere ondernemingen in de sector, is het onze wil om u een uniek vast tarief voor te leggen. Deze prijs om een wespennest te vernietigen, is zelfs geldig voor de meest gecompliceerde nesten, zoals in de muur of onder de grond. Wanneer het ons niet haalbaar zou lijken om het nest te vernietigen (< 1% van de gevallen), zal onze verplaatsing u niet aangerekend worden en zullen wij u helpen om een andere oplossing te zoeken.

Onze garantie tegen wespen en hoornaars

Gebruik maken van de diensten van de verdelgers van Wespenvernietiging, is de garantie om te profiteren van:

De expertise van specialisten

Onze techniekers hebben allemaal een training gevolgd tijdens dewelke ze alle bijzondere kenmerken, die te maken hebben met de verwijdering van nesten van hoornaars, geleerd hebben. Ze zijn geschoold, deskundig en staan garant voor een kwalitatief resultaat.

Een snel resultaat

Ons succes is verzekerd. Aansluitend op onze interventie bent u op uw eigendom bevrijd van alle sporen van ongewenste insecten. Is het nest resistent en vereist het een nieuwe verstuiving? Wij komen zonder extra kosten terug!

Een snelle interventie

Wij stellen u snel de diensten van een expert ter beschikking en dit dicht bij uw woning. Wenst u dringend een behandeling? Betaal 30 euro extra en wij garanderen een uitroeiing die met spoed behandeld wordt ten opzichte van andere interventies.

De beste prijzen op de markt

Een duidelijke en vooraf afgesproken prijs. Als u van onze diensten gebruik maakt, zullen er geen nare verrassingen zijn bij de afrekening.

Aarzel niet langer om ons
op te bellen
zodat een van onze professionals kan zorgen voor de verwijdering van uw hoornaarnest in Merksplas.

Slachtoffer van een wespen- of hoornaarnest?

Wacht niet langer om een interventie van een van onze experten aan te vragen