fbpx

Vernietiging van wespennesten in Maldegem

Heeft u een wespen- of hoornaarnest geconstateerd in de grond ?

Vermoedt u het bestaan van hoornaars dicht bij uw schoorsteen of op uw zolder ?

Op het moment dat een nest vastgesteld wordt, is een snelle behandeling meestal aanbevolen. Een nest groeit zeer snel en de ontstane problemen neemt toe in dezelfde richting. Zie op welke wijze u onmiddellijk te werk kunt gaan met als doel deze aanval af te weren en overgaan tot de vernietiging van het wespen- of hoornaarnest.

face un nid de guêpes

Wat te doen als u een wespennest ontdekt?

De ontdekking van een wespennest thuis is uiteraard de oorzaak van ongerustheid.

VRAAG EEN INTERVENTIE AAN


Eerst en vooral, wees u ervan bewust dat het regelmatig onmisbaar is contact op te nemen met erkende verdelgers om een wespennest te decimeren. Het heft in eigen handen nemen wat betreft de behandeling van een nest kan mogelijk riskant !
Het is doorgaans haalbaar om uw toevlucht te nemen tot brandweermannen om de verwijdering van uw wespennest uit te voeren. Momenteel, worden de brandweerlieden van Maldegem overstelpt met dit soort interventies. Ondanks de prijs, blijft men onophoudelijk een beroep doen op de brandweerlieden. Hierdoor hebben ze moeilijkheden om alle aanvragen te behandelen. Om deze reden hebben een groot aantal kazernes beslist om de prijs voor deze vorm van interventies te vermeerderen. Zodoende tracht men de aanvragers te ontmoedigen om rechtstreeks een beroep te doen op de brandweerlieden, ten voordele van onafhankelijke gespecialiseerde bedrijven. Zo kunnen de brandweerlieden zich hoofdzakelijk concentreren op de meest urgente verdelgingen die een een reëel gevaar voor de bewoners vormen.Dit wil niet zeggen dat dat u de behandeling van het wespennest moet aan de kant zetten. Wees u ervan bewust dat een wespennest laten verdelgen door de brandweerlieden niet altijd de goede oplossing is.Een van de beste oplossingen blijft momenteel om een beroep te doen op een gespecialiseerd bedrijf, waarvan de medewerkers een speciale opleiding gevolgd hebben, zoals Wespenvernietiging, dat een beroep doet op professionals dicht bij Maldegem.

Onze interventiedomeinen

Naargelang de het ongedierte die u het hoofd moet bieden, stellen we u een aangepaste oplossing voor. Wij behandelen voornamelijk:

Guêpes

Wespen

Frelons asiatiques

Aziatische hoornaars

Frelons européens

Europese hoornaars

Wij opereren in heel België, zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel.

Aarzel dus niet om ons te contact met ons op te nemen om voorstellen voor een afspraak te bekomen met een van onze verdelgers die werkzaam is in de regio rond Maldegem.

Onze tarieven voor de vernieting van wespen- en hoornaarnesten

Het is belangrijk om te benadrukken de kostprijs voor de vernietiging verdelging van een wespen- of hoornaarnest normaal gezien varieert van 60 tot 170 €. Deze prijsafwijking geldt ook als u een beroep doet op de brandweermannen of op een vernietigingsbedrijf. Wespenvernietiging stelt u de vernietiging van een wespen- of hoornaarnest voor een vast som van 70 € inclusief belastingen.
Anders dan andere bedrijven in de sector, is het onze wil om u een unieke prijs te beloven . Deze prijs om een wespennest te verdelgen, is zelfs toepasbaar op de meest moeilijke gevallen, zoals nesten onder het dak of in de grond. Indien het niet mogelijk zou zijn om het nest te verdelgen (< 1% van de gevallen), zal ons huisbezoek u niet verrekend worden en zullen wij u helpen om een oplossing zoeken.

Onze garantie tegen wespen en hoornaars

Gebruik maken van de diensten van het bedrijf van Wespenvernietiging, is de zekerheid om te profiteren van:

De expertise van experten

Onze verdelgers hebben allemaal een opleiding bijgewoond tijdens dewelke ze alle speciale eigenschappen, die te maken hebben met de verdelging van nesten van wespen, geleerd hebben. Ze zijn gekwalificeerd, competent en staan garant voor kwalitatief werk.

Een snel resultaat

Ons succes is gegarandeerd. U bent bij u thuis ontdaan van alle sporen van vliesvleugeligen aansluitend op onze interventie. Is het nest resistent en vraagt het een nieuwe behandeling? Wij komen zonder supplement terug!

Een snelle interventie

Wij stellen u snel de diensten van een verdelger ter beschikking en dit {dicht bij|in de buurt van uw woning. Wenst u dringend een vernietiging? Spendeer 30 euro extra en wij zorgen voor een interventie die voorrang krijgt ten opzichte van andere interventies.

De beste tarieven op de markt

Een duidelijk en vooraf afgesproken tarief. Bij ons, zullen er geen nare verrassingen zijn bij de facturatie.

Wacht niet langer om
op te bellen
zodat een van onze professionnals kan overgaan tot de verdelging van uw hoornaarnest in Maldegem.

Slachtoffer van een wespen- of hoornaarnest?

Wacht niet langer om een interventie van een van onze experten aan te vragen