fbpx

Vernietiging van wespennesten in Maasmechelen

Heeft u een wespen- of hoornaarnest geconstateerd in een muur ?

Vermoedt u het bestaan van ongewenste insecten in uw pijpleiding of ter hoogte van uw dak ?

Eenmaal een nest ontdekt wordt, is een onmiddellijke verdelging meestal aangeraden. Een nest neemt zeer snel in omvang toe en de ontstane narigheid neemt toe volgens dezelfde proporties. Zie op welke wijze u snel iets kunt ondernemen met als doel deze invasie een halt toe te roepen afslaan en overgaan tot de vernietiging van het wespen- of hoornaarnest.

face un nid de guêpes

Wat te doen als u een wespennest ontdekt?

De verschijning van een wespennest in huis is altijd een reden tot onrust.

VRAAG EEN INTERVENTIE AAN


Bovenal, weet dat het regelmatig essentieel is om een beroep te doen op experten om een wespennest te doden. Alleen actie ondernemen wat betreft de behandeling van een nest kan mogelijk gevaarlijk !
Het is over het algemeen gebruikelijk om contact op te nemen met brandweerlieden om de vernietiging van een wespennest te realiseren. Recentelijk, worden de brandweerlieden van Maasmechelen overdonderd met dit soort interventies. Ondanks de tarieven, blijft men overmatig een beroep doen op de brandweermannen . Hierdoor hebben ze moeilijkheden om alle aanvragen te behandelen. Daarom hebben meerdere kazernes beslist om het bedrag voor dit soort oproepen te vermeerderen. Zodoende tracht men de ‘slachtoffers’ te ontmoedigen om rechtstreeks een beroep te doen op de brandweermannen, ten voordele van onafhankelijke vernietigingsbedrijven. Zo kunnen de noodhulpdiensten zich vooral richten op de meest urgente interventies die een een reëel gevaar voor de bewoners vormen.Dit betekent niet dat u de behandeling van uw wespennest moet vergeten. Weet alleen dat een wespennest laten vernietigen door de brandweerlieden niet altijd de goede reactie is.De beste oplossing blijft vandaag de dag om een beroep te doen op professionals, waarvan de medewerkers een speciale vorming gevolgd hebben, zoals Wespenvernietiging, dat een beroep doet op professionals dicht bij Maasmechelen.

Onze interventiedomeinen

In functie van de het ongedierte die u het hoofd moet bieden, stellen we u een specifieke interventie voor. Wij verdelgen over het algemeen:

Guêpes

Wespen

Frelons asiatiques

Aziatische hoornaars

Frelons européens

Europese hoornaars

Wij verplaatsen ons in heel België, zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel.

Twijfel dus niet langer om ons te contacteren om data voor een interventie vast te leggen met een van onze experten die actief is in de regio rond Maasmechelen.

Onze tarieven voor de vernieting van wespen- en hoornaarnesten

U moet weten de kostprijs voor de verwijdering van een wespen- of hoornaarnest normaliter varieert van 60 tot 170 euro. Dit verschil in prijs geldt ook als u een beroep doet op de brandweermannen of op een privaat bedrijf. Wespenvernietiging stelt u de verwijdering van een wespen- of hoornaarnest voor een op voorhand afgesproken tarief van 70 euro inclusief btw.
Anders dan andere firma’s in de sector, is het onze wil om u een unieke prijs voor te stellen . Deze prijs om een wespennest te weg te nemen, is zelfs van toepassing op de meest moeilijke situaties, zoals in de schoorsteen of ondergronds. Als het ons niet zou lukken om het nest te weg te nemen (< 1% van de gevallen), zullen de verplaatsingskosten u niet aangerekend worden en zullen wij u helpen om een oplossing zoeken.

Onze garantie tegen wespen en hoornaars

Zich wenden tot de diensten van de verdelgers van Wespenvernietiging, is de belofte om profijt te hebben van:

De expertise van professionnals

Onze dienstverleners hebben allemaal een opleiding gevolgd tijdens dewelke ze alle speciale eigenschappen, gelinkt aan de verdelging van nesten van ongewenste insecten, geleerd hebben. Ze zijn gekwalificeerd, performant en garanderen u een kwalitatief resultaat.

Een direct resultaat

Ons succes is gegarandeerd. U bent thuis verlost van alle sporen van ongewenste insecten na ons bezoek . Is het nest bestand en vraagt het een nieuwe behandeling? Wij komen zonder meerkost terug!

Een snelle interventie

Wij stellen u snel de diensten van een expert ter beschikking en dit {dicht bij|in de buurt van uw woning. Heeft u dringend nood aan een verdelging? Betaal 30 € meer en wij garanderen een verplaatsing die met spoed behandeld wordt ten opzichte van andere interventies.

De beste prijzen op de markt

Een duidelijke en vooraf afgesproken prijs. Via ons, zullen er geen onaangename verrassingen zijn bij de facturatie.

Twijfel niet om
ons te contacteren
zodat een van onze verdelgers kan overgaan tot de verwijdering van uw wespennest in Maasmechelen.

Slachtoffer van een wespen- of hoornaarnest?

Wacht niet langer om een interventie van een van onze experten aan te vragen