fbpx

Vernietiging van wespennesten in Maaseik

Heeft u een wespen- of hoornaarnest ontdekt in uw tuin ?

Bent u bang voor de aanwezigheid van hoornaars dicht bij uw schoorsteen of ter hoogte van uw dak ?

Zodra een nest ontdekt wordt, is een onmiddellijke verwijdering vaak aanbevolen. Een nest wordt snel groter en de veroorzaakte problemen zwelt aan in dezelfde richting. Ontdek op welke wijze u onmiddellijk iets kunt ondernemen om deze aanval stop te zetten en overgaan tot de verdelging van het wespen- of hoornaarnest.

face un nid de guêpes

Wat te doen als u een wespennest ontdekt?

Het bestaan van een wespennest in huis is uiteraard een bron van problemen.

VRAAG EEN INTERVENTIE AAN


Eerst en vooral, wees u ervan bewust dat het dikwijls verplicht is contact op te nemen met specialisten om een wespennest te vernielen. Het heft in eigen handen nemen wat betreft de uitroeiing van een nest is potentieel zeer gevaarlijk !
Het is meestal makkelijk om zich te wenden tot brandweerlieden om de behandeling van het wespennest te realiseren. Onlangs, worden de brandweermannen van Maaseik bedolven onder dit type oproepen. Ondanks de prijs, blijft men continu gebruik maken van de brandweermannen . Hierdoor hebben ze moeite om alle aanvragen te beantwoorden. Bijgevolg hebben verschillende brandweerzones beslist om het bedrag voor deze vorm van oproepen op te trekken. Zodoende poogt men de particulierde mensen te ontraden om zich rechtstreeks te wenden tot de brandweermannen, ten voordele van private gespecialiseerde ondernemingen. Zo kunnen de brandweermannen zich hoofdzakelijk focussen op de meest problematische interventies die een gevaar voor de bewoners vormen.Dit betekent niet dat u de vernietiging van het wespennest moet afblazen. Weet gewoon dat een wespennest laten weghalen door de brandweerlieden niet altijd de goede reactie is.De beste oplossing blijft momenteel om zich te richten tot een gespecialiseerd bedrijf, waarvan de medewerkers een speciale vorming gevolgd hebben, zoals Wespenvernietiging, dat een beroep doet op professionals in de stad Maaseik.

Onze interventiedomeinen

Naargelang de de vliesvleugeligen die u het hoofd moet bieden, stellen we u een specifieke interventie voor. Wij vernietigen voornamelijk:

Guêpes

Wespen

Frelons asiatiques

Aziatische hoornaars

Frelons européens

Europese hoornaars

Wij zijn actief in heel België, zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel.

Aarzel dus niet om ons te contact met ons op te nemen om suggesties voor een afspraak te bekomen met een van onze verdelgers die actief is in de regio rond Maaseik.

Onze tarieven voor de vernieting van wespen- en hoornaarnesten

Wees u ervan bewust de kostprijs voor de verwijdering van een wespen- of hoornaarnest doorgaans varieert van 60 tot 170 euro. Deze prijsafwijking geldt ook als u een beroep doet op de brandweermannen of op een private onderneming. Wij beantwoorden uw oproep voor de verwijdering van een wespen- of hoornaarnest voor een op voorhand vastgesteld som van 70 euro inclusief btw.
In tegenstelling tot ondernemingen in de sector, hebben wij de keuze gemaakt om u een vaste prijs aan te bieden . Deze prijs om een wespennest te verdelgen, is zelfs toepasbaar op de meest lastige situaties, zoals in de muur of in de grond. Als het ons niet zou lukken om het nest te verdelgen (< 1% van de gevallen), zal onze verplaatsing u niet aangerekend worden en zullen wij u helpen om een oplossing zoeken.

Onze garantie tegen wespen en hoornaars

Een beroep doen op de diensten van de verdelgers van Wespenvernietiging, is de garantie om te profiteren van:

De expertise van specialisten

Onze verdelgers hebben allemaal een training bijgewoond tijdens dewelke ze alle speciale eigenschappen, gelinkt aan de verwijdering van nesten van wespen, geleerd hebben. Ze zijn geschoold, performant en verzekeren u een verzorgd resultaat.

Een onmiddellijk resultaat

Ons resultaat is gegarandeerd. U bent bij u thuis verlost van alle sporen van ongewenste insecten na ons bezoek . Is het nest immuun en vraagt het een volgende interventie? Wij komen gratis terug bij u langs!

Een snelle interventie

Wij stellen u snel de diensten van een expert voor en dit {dicht bij|in de buurt van uw woning. Heeft u dringend nood aan een verdelging? Betaal 30 euro extra en wij zorgen voor een verplaatsing die voorrang krijgt ten opzichte van andere interventies.

De beste tarieven op de markt

Een duidelijk en vooraf afgesproken tarief. Bij ons, zullen er geen onaangename verrassingen zijn bij de facturatie.

Twijfel niet om
ons te contacteren
zodat een van onze experten kan overgaan tot de vernietiging van uw hoornaarnest in Maaseik.

Slachtoffer van een wespen- of hoornaarnest?

Wacht niet langer om een interventie van een van onze experten aan te vragen