fbpx

Vernietiging van wespennesten in Linter

Heeft u een wespen- of hoornaarnest gevonden in de grond ?

Vreest u de aanwezigheid van hoornaars in uw schoorsteen of op uw dak ?

Zodra een nest vastgesteld wordt, is een snelle vernietiging vaak aanbevolen. Een nest breidt zich zeer snel uit en de ontstane drukte vergroot volgens dezelfde proporties. Zie op welke manier u onmiddellijk kunt handelen om deze aanval een halt toe te roepen afslaan en overgaan tot de vernietiging van het wespen- of hoornaarnest.

face un nid de guêpes

Wat te doen als u een wespennest ontdekt?

Het bestaan van een wespennest thuis is nog een reden tot zorgen.

VRAAG EEN INTERVENTIE AAN


Voorafgaand aan, wees u ervan bewust dat het dikwijls onmisbaar is contact op te nemen met experten om een wespennest te vernielen. Zelf actie ondernemen wat betreft de behandeling van een nest is potentieel zeer gevaarlijk !
Het is doorgaans haalbaar om een beroep te doen op de brandweer om de verwijdering van een wespennest te voltrekken. Tegenwoordig, worden de brandweermannen van Linter overdonderd met dit type noodoproepen. Ondanks de prijs, blijft men onophoudelijk contact opnemen met de brandweerlieden. Hierdoor hebben ze problemen om alle aanvragen te beantwoorden. Om deze reden hebben vele kazernes beslist om het bedrag voor dit type oproepen te vermeerderen. Op deze manier tracht men de ‘slachtoffers’ te ontraden om zich rechtstreeks te wenden tot de brandweerlieden, ten voordele van onafhankelijke gespecialiseerde bedrijven. Zo kunnen de noodhulpdiensten zich hoofdzakelijk focussen op de meest problematische aanvragen die een echt gevaar voor de bewoners vormen.Dit wil niet zeggen dat dat u de vernietiging van uw wespennest moet afblazen. Houd in gedachten dat een wespennest laten verdelgen door de brandweerlieden niet altijd de goede oplossing is.Een van de beste oplossingen blijft op dit moment om contact op te nemen met een gespecialiseerd bedrijf, waarvan de medewerkers een speciale vorming gevolgd hebben, vergelijkbaar met Wespenvernietiging, dat een beroep doet op specialisten in de nabijheid van Linter.

Onze interventiedomeinen

Op basis van de de vliesvleugeligen waarmee u geconfronteerd wordt, stellen we u een unieke interventie voor. Wij verdelgen over het algemeen:

Guêpes

Wespen

Frelons asiatiques

Aziatische hoornaars

Frelons européens

Europese hoornaars

Wij verplaatsen ons in heel België, zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel.

Twijfel dus niet langer om ons te een beroep te doen op ons om suggesties voor een afspraak vast te leggen met een van onze experten die actief is in de regio rond Linter.

Onze tarieven voor de vernieting van wespen- en hoornaarnesten

Het is belangrijk om te weten de kostprijs voor de verwijdering van een wespen- of hoornaarnest doorgaans varieert van 60 tot 170 €. Dit prijsverschil geldt ook als u een beroep doet op de brandweer of op een private onderneming. Wespenvernietiging stelt u de verdelging van een wespen- of hoornaarnest voor een vast bedrag van 70 euro inclusief belastingen.
In tegenstelling tot ondernemingen in de branche, is het onze wil om u een vaste prijs aan te bieden . Deze prijs om een wespennest te verdelgen, is zelfs geldig voor de meest gecompliceerde gevallen, zoals nesten onder het dak of onder de grond. Indien het niet mogelijk zou zijn om het nest te verwijderen (< 1% van de gevallen), zullen de verplaatsingskosten u niet aangerekend worden en zullen wij u helpen om een andere oplossing zoeken.

Onze garantie tegen wespen en hoornaars

Een beroep doen op de diensten van de verdelgers van Wespenvernietiging, is de garantie om profijt te hebben van:

De expertise van professionnals

Onze verdelgers hebben allemaal een opleiding gevolgd waarbij ze alle bijzondere kenmerken, die te maken hebben met de vernietiging van nesten van wespen, geleerd hebben. Ze zijn ervaren, competent en staan garant voor verzorgd werk.

Een onmiddellijk resultaat

Ons werk is verzekerd. U bent bij u thuis ontdaan van alle sporen van ongewenste insecten na ons bezoek . Is het nest bestand en vraagt het een volgende behandeling? Wij komen zonder extra kosten opnieuw langs!

Een snelle interventie

Wij stellen u snel de diensten van een expert voor en dit {dicht bij|in de buurt van uw woning. Wenst u dringend een verdelging? Spendeer 30 € meer en wij garanderen een behandeling die prioritair is ten opzichte van andere interventies.

De beste tarieven op de markt

Een duidelijk en vooraf afgesproken tarief. Bij ons, zullen er geen onaangename verrassingen zijn bij de afrekening.

Twijfel niet om
op te bellen
zodat een van onze professionnals kan overgaan tot de vernietiging van uw hoornaarnest in Linter.

Slachtoffer van een wespen- of hoornaarnest?

Wacht niet langer om een interventie van een van onze experten aan te vragen