fbpx

Vernietiging van wespennesten in Lier

Heeft u een wespen- of hoornaarnest gevonden in uw tuin ?

Constateert u het bestaan van hoornaars in uw pijpleiding of onder uw dakpannen ?

Op het moment dat een nest gelokaliseerd wordt, is een snelle behandeling vaak aanbevolen. Een nest breidt zich zeer snel uit en de gecreëerde problemen nemen toe in dezelfde richting. Zie hoe u onmiddellijk kunt handelen met als doel deze aanval een halt toe te roepen en over te gaan tot de vernietiging van het wespen- of hoornaarnest.

face un nid de guêpes

Wat te doen als u een wespennest ontdekt?

De aanwezigheid van een wespennest in eigen huis is uiteraard een reden tot ongerustheid.

VRAAG EEN INTERVENTIE AAN


Wees u er vooral van bewust dat het in vele gevallen verplicht is om contact op te nemen met erkende verdelgers om een wespennest te vernielen. Het heft in eigen handen nemen wat betreft de behandeling van een nest is mogelijk zeer riskant!
Het is algemeen gangbaar om uw toevlucht te nemen tot de brandweer om de verwijdering van uw wespennest te realiseren. Recentelijk worden de brandweerlieden van Lier echter bedolven onder dit type noodoproepen. Ondanks de prijzen blijft men continu gebruik maken van de diensten van de brandweer. Hierdoor hebben ze moeilijkheden om alle noodoproepen te behandelen. Bijgevolg hebben vele brandweerzones beslist om het tarief voor dit soort interventies te verhogen. Op deze manier probeert men ‘slachtoffers’ te ontmoedigen om rechtstreeks een beroep te doen op de brandweermannen en -vrouwen, ten voordele van onafhankelijke gespecialiseerde verdelgers. Zo kan de brandweer zich hoofdzakelijk concentreren op de meest dringende vernietigingen die een reëel gevaar voor de bewoners vormen. Dit betekent niet dat u de vernietiging van een wespennest moet afblazen. Wees u er gewoon van bewust dat een wespennest laten vernietigen door de brandweer niet altijd de goede reactie is. Momenteel kunt u zich best richten tot experten, waarvan de medewerkers een speciale vorming gevolgd hebben, vergelijkbaar met Wespenvernietiging, dat een beroep doet op specialisten in de nabijheid van Lier.

Onze interventiedomeinen

Naargelang de de vliesvleugeligen waarmee u te maken heeft, stellen we u een aangepaste interventie voor. Wij vernietigen in het bijzonder:

Guêpes

Wespen

Frelons asiatiques

Aziatische hoornaars

Frelons européens

Europese hoornaars

Wij opereren in heel België, zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel.

Aarzel dus niet langer om ons te contacteren om data voor een afspraak te bekomen met een van onze professionals die werkzaam is in de regio rond Lier.

Onze tarieven voor de vernietiging van wespen- en hoornaarnesten

Het is belangrijk om te benadrukken dat de prijs voor de verwijdering van een wespen- of hoornaarnest over het algemeen varieert van 60 tot 170 €. Dit hiaat geldt ook als u een beroep doet op de brandweermannen en -vrouwen of op een verdelgingsbedrijf. Wespenvernietiging stelt u de vernietiging van een wespen- of hoornaarnest voor aan een op voorhand afgesproken vaste prijs van 70 € inclusief btw.
Anders dan andere firma’s in de sector, hebben wij de keuze gemaakt om u een op voorhand afgesproken vast tarief aan te bieden. Dit tarief om een wespennest weg te nemen, is zelfs van toepassing op de meest moeilijke nesten, zoals nesten onder het dak of ondergronds. Stel dat het niet mogelijk zou zijn om het nest te verdelgen (< 1% van de gevallen), zal ons huisbezoek u niet verrekend worden en zullen wij samen met u een oplossing zoeken.

Onze garantie tegen wespen en hoornaars

Zich wenden tot de diensten van het bedrijf van Wespenvernietiging, is de belofte om profijt te hebben van:

De expertise van specialisten

Onze verdelgers hebben allemaal een opleiding bijgewoond tijdens dewelke ze alle speciale eigenschappen, die te maken hebben met de verwijdering van nesten van hoornaars, geleerd hebben. Ze zijn gekwalificeerd, competent en staan garant voor een verzorgd resultaat.

Een direct resultaat

Ons succes is gegarandeerd. Aansluitend op ons bezoek bent u bij u thuis ontdaan van alle sporen van ongewenste insecten. Blijkt het nest hardnekkig en vereist het een volgende behandeling? Wij komen zonder extra kosten opnieuw bij u langs!

Een snelle interventie

Wij stellen u snel de diensten van een verdelger voor en dit dicht bij uw woning. Wenst u dringend een behandeling? Spendeer 30 € extra en wij garanderen een verdelging die met spoed behandeld wordt ten opzichte van andere interventies.

De beste prijzen op de markt

Een duidelijke en vooraf afgesproken prijs. Als u van onze diensten gebruik maakt, zullen er geen nare verrassingen zijn bij de facturatie.

Twijfel niet langer om
ons te contacteren
zodat een van onze experten kan zorgen voor de vernietiging van uw hoornaarnest in Lier.

Slachtoffer van een wespen- of hoornaarnest?

Wacht niet langer om een interventie van een van onze experten aan te vragen