fbpx

Vernietiging van wespennesten in Lede

Heeft u een wespen- of hoornaarnest vastgesteld in een muur ?

Bent u bang voor het bestaan van wespen in uw schoorsteen of op uw zolder ?

Zodra een nest gevonden wordt, is een snelle interventie in de meeste gevallen aangeraden. Een nest wordt zeer snel groter en de veroorzaakte narigheid vergroot op dezelfde manier. Zie hoe u nu kunt handelen met als doel deze invasie stop te zetten en overgaan tot de vernietiging van het wespen- of hoornaarnest.

face un nid de guêpes

Wat te doen als u een wespennest ontdekt?

Het bestaan van een wespennest in eigen huis is nog een reden tot onrust.

VRAAG EEN INTERVENTIE AAN


Bovenal, wees u ervan bewust dat het vaak essentieel is om een beroep te doen op professionelen om een wespennest te vernielen. Zelf actie ondernemen wat betreft de vernietiging van een nest is mogelijk zeer gevaarlijk !
Het is veelal haalbaar om uw toevlucht te nemen tot brandweerlieden om de verdelging van uw wespennest te realiseren. Recentelijk, worden de brandweermannen van Lede bedolven onder dit type noodoproepen. Ondanks de tarieven, blijft men continu contact opnemen met de brandweermannen . Hierdoor hebben ze problemen om alle noodoproepen te beantwoorden. Om deze reden hebben meerdere kazernes beslist om de vergoeding voor dit type interventies te verhogen. Hiermee probeert men de aanvragers te ontmoedigen om rechtstreeks een beroep te doen op de brandweer, ten voordele van private gespecialiseerde bedrijven. Zo kunnen de brandweerlieden zich in de eerste plaats richten op de meest dringende verdelgingen die een gevaar voor de bewoners vormen.Dit betekent niet dat u de vernietiging van het wespennest moet vergeten. Houd in gedachten dat een wespennest laten vernietigen door de brandweermannen niet altijd de goede methode is.Het beste is tegenwoordig om zich te richten tot experten, waarvan de medewerkers een speciale vorming gevolgd hebben, vergelijkbaar met Wespenvernietiging, dat een beroep doet op specialisten rond Lede.

Onze interventiedomeinen

Naargelang de het ongedierte die u het hoofd moet bieden, stellen we u een unieke oplossing voor. Wij behandelen in het bijzonder:

Guêpes

Wespen

Frelons asiatiques

Aziatische hoornaars

Frelons européens

Europese hoornaars

Wij zijn actief in heel België, zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel.

Aarzel dus niet om ons te een beroep te doen op ons om suggesties voor een interventie vast te leggen met een van onze experten die actief is in de regio rond Lede.

Onze tarieven voor de vernieting van wespen- en hoornaarnesten

Wees u ervan bewust de kostprijs voor de vernietiging verdelging van een wespen- of hoornaarnest normaliter varieert van 60 tot 170 euro. Deze prijsafwijking geldt ook als u een beroep doet op de brandweer of op een privaat bedrijf. Wespenvernietiging beantwoordt uw oproep voor de verdelging van een wespen- of hoornaarnest voor een op voorhand afgesproken tarief van 70 € inclusief btw.
In tegenstelling tot ondernemingen in de sector, willen wij u een unieke vast tarief te beloven . Deze prijs om een wespennest te vernietigen, is zelfs van toepassing op de meest gecompliceerde gevallen, zoals in de schoorsteen of in de grond. Indien het niet mogelijk zou zijn om het nest te verwijderen (< 1% van de gevallen), zal ons huisbezoek u niet aangerekend worden en zullen wij samen met u een andere oplossing zoeken.

Onze garantie tegen wespen en hoornaars

Gebruik maken van de diensten van het bedrijf van Wespenvernietiging, is de zekerheid om te profiteren van:

De expertise van specialisten

Onze verdelgers hebben allemaal een training bijgewoond tijdens dewelke ze alle bijzondere kenmerken, die te maken hebben met de verdelging van nesten van ongewenste insecten, geleerd hebben. Ze zijn gekwalificeerd, competent en verzekeren u kwalitatief werk.

Een onmiddellijk resultaat

Ons succes is verzekerd. U bent op uw eigendom ontdaan van alle sporen van vliesvleugeligen na onze interventie. Is het nest bestand en vraagt het een nieuwe interventie? Wij komen zonder meerkost terug bij u langs!

Een snelle interventie

Wij stellen u snel de diensten van een professionnal ter beschikking en dit {dicht bij|in de buurt van uw woonplaats. Heeft u dringend nood aan een vernietiging? Spendeer 30 euro meer en wij zorgen voor een verplaatsing die prioritair is ten opzichte van andere interventies.

De beste tarieven op de markt

Een duidelijke en vooraf afgesproken prijs. Via ons, zullen er geen nare verrassingen zijn bij de facturatie.

Wacht niet langer om
op te bellen
zodat een van onze verdelgers kan overgaan tot de vernietiging van uw wespennest in Lede.

Slachtoffer van een wespen- of hoornaarnest?

Wacht niet langer om een interventie van een van onze experten aan te vragen