fbpx

Vernietiging van wespennesten in Kortessem

Heeft u een wespen- of hoornaarnest opgemerkt in de grond ?

Vermoedt u de aanwezigheid van ongedierte in uw schoorsteen of ter hoogte van uw dak ?

Eenmaal een nest ontdekt wordt, is een onmiddellijke behandeling gewoonlijk aangeraden. Een nest groeit zeer snel en de veroorzaakte drukte vergroot op dezelfde manier. Zie op welke wijze u onmiddellijk kunt handelen met als doel deze invasie een halt toe te roepen afslaan en overgaan tot de vernietiging van het wespen- of hoornaarnest.

face un nid de guêpes

Wat te doen als u een wespennest ontdekt?

De aanwezigheid van een wespennest in huis is nog de oorzaak van problemen.

VRAAG EEN INTERVENTIE AAN


Voorafgaand aan, wees u ervan bewust dat het dikwijls onmisbaar is om een beroep te doen op professionelen om een wespennest te uitroeien. Zelf actie ondernemen wat betreft de vernietiging van een nest kan gevaarlijk !
Het is veelal makkelijk om een beroep te doen op brandweermannen om de vernietiging van een wespennest te realiseren. Recentelijk, worden de brandweerlieden van Kortessem overstelpt met dit type noodoproepen. Ondanks de tarieven, blijft men continu gebruik maken van de brandweermannen . Hierdoor hebben ze moeilijkheden om alle noodoproepen te beantwoorden. Om deze reden hebben vele brandweerzones beslist om de prijs voor deze vorm van noodoproepen te verhogen. Hiermee tracht men de ‘slachtoffers’ te ontraden om rechtstreeks een beroep te doen op de brandweerlieden, ten voordele van private verdelgingsbedrijven. Zo kunnen de hulpdiensten zich in de eerste plaats richten op de meest problematische verdelgingen die een een reëel gevaar voor de bewoners vormen.Dit wil niet zeggen dat dat u de behandeling van het wespennest moet afblazen. Weet gewoon dat een wespennest laten weghalen door de brandweerlieden niet altijd de goede reactie is.Een van de beste oplossingen blijft vandaag de dag om contact op te nemen met een gespecialiseerd bedrijf, waarvan de medewerkers een speciale opleiding gevolgd hebben, vergelijkbaar met Wespenvernietiging, dat een beroep doet op professionals in de nabijheid van Kortessem.

Onze interventiedomeinen

Op basis van de de vliesvleugeligen waarmee u geconfronteerd wordt, stellen we u een specifieke interventie voor. Wij verdelgen over het algemeen:

Guêpes

Wespen

Frelons asiatiques

Aziatische hoornaars

Frelons européens

Europese hoornaars

Wij opereren in heel België, zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel.

Twijfel dus niet langer om ons te contact met ons op te nemen om data voor een afspraak vast te leggen met een van onze verdelgers die actief is in de regio rond Kortessem.

Onze tarieven voor de vernieting van wespen- en hoornaarnesten

Wees u ervan bewust de kostprijs voor de verwijdering van een wespen- of hoornaarnest doorgaans varieert van 60 tot 170 euro. Deze prijsafwijking geldt ook als u een beroep doet op de hulpdiensten of op een verdelgingsbedrijf. Wij beantwoorden uw oproep voor de verwijdering van een wespen- of hoornaarnest voor een vast vaste prijs van 70 € inclusief btw.
Anders dan andere ondernemingen in de branche, hebben wij ervoor gekozen om u een unieke vast tarief te beloven . Dit tarief om een wespennest te vernietigen, is zelfs toepasbaar op de meest moeilijke nesten, zoals in de muur of in de grond. Als het niet haalbaar zou zijn om het nest te vernietigen (< 1% van de gevallen), zal ons huisbezoek u niet aangerekend worden en zullen wij samen met u een alternatief zoeken.

Onze garantie tegen wespen en hoornaars

Een beroep doen op de diensten van het bedrijf van Wespenvernietiging, is de zekerheid om te profiteren van:

De expertise van professionnals

Onze verdelgers hebben allemaal een opleiding gevolgd tijdens dewelke ze alle bijzondere kenmerken, die te maken hebben met de vernietiging van nesten van ongewenste insecten, geleerd hebben. Ze zijn gekwalificeerd, competent en staan garant voor kwalitatief werk.

Een onmiddellijk resultaat

Ons werk is gegarandeerd. U bent bij u thuis bevrijd van alle sporen van vliesvleugeligen na onze komst. Is het nest resistent en vereist het een tweede behandeling? Wij komen zonder meerkost terug!

Een snelle interventie

Wij stellen u snel de diensten van een verdelger voor en dit {dicht bij|in de buurt van uw woonplaats. Wenst u dringend een behandeling? Spendeer 30 euro extra en wij garanderen een behandeling die met spoed behandeld wordt ten opzichte van andere interventies.

De beste tarieven op de markt

Een duidelijk en vooraf afgesproken tarief. Bij ons, zullen er geen onaangename verrassingen zijn bij de facturatie.

Twijfel niet om
contact met ons op te nemen
zodat een van onze professionnals kan overgaan tot de vernietiging van uw wespennest in Kortessem.

Slachtoffer van een wespen- of hoornaarnest?

Wacht niet langer om een interventie van een van onze experten aan te vragen