fbpx

Vernietiging van wespennesten in Kontich

Heeft u een wespen- of hoornaarnest ontdekt dicht bij uw woning ?

Constateert u het bestaan van ongedierte dicht bij uw schoorsteen of op uw dak ?

Zodra een nest vastgesteld wordt, is een onmiddellijke verdelging vaak aanbevolen. Een nest wordt snel groter en de veroorzaakte narigheid vergroot volgens dezelfde proporties. Ontdek op welke wijze u nu kunt handelen om deze aanval stop te zetten en over te gaan tot de vernietiging van het wespen- of hoornaarnest.

face un nid de guêpes

Wat te doen als u een wespennest ontdekt?

Het bestaan van een wespennest in huis is meestal een bron van vele zorgen.

VRAAG EEN INTERVENTIE AAN


Wees u er bovenal van bewust dat het dikwijls onmisbaar is om contact op te nemen met erkende verdelgers om een wespennest te vernielen. Het heft zelf in handen nemen wat betreft de behandeling van een nest is mogelijk riskant!
Het is doorgaans een goed idee om contact op te nemen met brandweerlieden om de behandeling van een wespennest te voltrekken. Vandaag de dag worden de brandweerlieden van Kontich bedolven onder dit soort noodoproepen. Ondanks de tarieven blijft men onophoudelijk een beroep doen op de brandweerlieden. Hierdoor hebben ze problemen om alle noodoproepen te behandelen. Daarom hebben verschillende brandweerzones beslist om de prijs voor dit soort interventies op te trekken. Hiermee probeert men de bevolking te ontmoedigen om rechtstreeks een beroep te doen op de brandweermannen en -vrouwen, ten voordele van private gespecialiseerde verdelgers. Zo kunnen de brandweerlieden zich in de eerste plaats concentreren op de meest problematische interventies die een een reëel gevaar voor de bewoners vormen. Dit wil niet zeggen dat u de verdelging van een wespennest aan de kant moet zetten. Houd wel in gedachten dat een wespennest laten verdelgen door de brandweermannen en -vrouwen niet altijd de goede methode is. Momenteel kunt u zich best richten tot professionals, waarvan de medewerkers een speciale opleiding gevolgd hebben, vergelijkbaar met Wespenvernietiging, dat een beroep doet op specialisten in de nabijheid van Kontich.

Onze interventiedomeinen

In functie van de vliesvleugeligen die u het hoofd moet bieden, stellen we u een aangepaste interventie voor. Wij behandelen voornamelijk:

Guêpes

Wespen

Frelons asiatiques

Aziatische hoornaars

Frelons européens

Europese hoornaars

Wij zijn actief in heel België, zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel.

Aarzel dus niet om ons op te bellen om data voor een afspraak vast te leggen met een van onze verdelgers die actief is in de regio rond Kontich.

Onze tarieven voor de vernietiging van wespen- en hoornaarnesten

U moet weten dat de kostprijs voor de verdelging van een wespen- of hoornaarnest over het algemeen varieert van 60 tot 170 €. Dit hiaat geldt ook als u een beroep doet op de hulpdiensten of op een privébedrijf. Wij stellen u de verwijdering van een wespen- of hoornaarnest voor aan een op voorhand afgesproken tarief van 70 euro inclusief btw.
In tegenstelling tot andere bedrijven in de branche, is ons motto om u een unieke prijs aan te bieden. Dit tarief om een wespennest te verwijderen, is zelfs geldig voor de meest moeilijke gevallen, zoals nesten onder het dak of in de grond. Als het niet haalbaar zou zijn om het nest te verwijderen (< 1% van de gevallen), zal ons huisbezoek u niet aangerekend worden en zullen wij samen met u een alternatief zoeken.

Onze garantie tegen wespen en hoornaars

Gebruik maken van de diensten van de verdelgers van Wespenvernietiging, is de garantie om profijt te hebben van:

De expertise van professionnals

Onze dienstverleners hebben allemaal een opleiding bijgewoond tijdens dewelke ze alle bijzondere kenmerken, gelinkt aan de vernietiging van nesten van wespen, geleerd hebben. Ze zijn geschoold, competent en verzekeren u een verzorgd resultaat.

Een snel resultaat

Ons resultaat is verzekerd. Aansluitend op onze interventie bent u thuis ontdaan van alle sporen van ongewenste insecten. Is het nest resistent en vereist het een volgend bezoek? Wij komen zonder extra kosten opnieuw langs!

Een snelle interventie

Wij stellen u snel de diensten van een expert ter beschikking en dit in de buurt van uw woning. Heeft u dringend nood aan een behandeling? Spendeer 30 euro extra en wij garanderen een verplaatsing die prioritair is ten opzichte van andere interventies.

De beste tarieven op de markt

Een duidelijk en vooraf afgesproken tarief. Bij ons zullen er geen onaangename verrassingen zijn bij de afrekening.

Wacht niet langer om ons
op te bellen
zodat een van onze professionals kan zorgen voor de verdelging van uw wespennest in Kontich.

Slachtoffer van een wespen- of hoornaarnest?

Wacht niet langer om een interventie van een van onze experten aan te vragen