fbpx

Vernietiging van wespennesten in Kaprijke

Heeft u een wespen- of hoornaarnest ontdekt in de grond ?

Vermoedt u het bestaan van wespen in uw schoorsteen of onder uw dakpannen ?

Op het moment dat een nest gevonden wordt, is een onmiddellijke interventie in de meeste gevallen aanbevolen. Een nest wordt snel groter en de veroorzaakte narigheid zwelt aan in dezelfde richting. Ontdek hoe u nu kunt reageren om deze invasie een halt toe te roepen afslaan en overgaan tot de verdelging van het wespen- of hoornaarnest.

face un nid de guêpes

Wat te doen als u een wespennest ontdekt?

De verschijning van een wespennest in eigen huis is uiteraard de oorzaak van onrust.

VRAAG EEN INTERVENTIE AAN


Bovenal, wees u ervan bewust dat het regelmatig essentieel is contact op te nemen met experten om een wespennest te decimeren. Het heft in eigen handen nemen wat betreft de verdelging van een nest is potentieel zeer riskant !
Het is doorgaans mogelijk om uw toevlucht te nemen tot brandweerlieden om de behandeling van een wespennest uit te voeren. Momenteel, wordt de brandweer van Kaprijke overstelpt met dit type oproepen. Ondanks de prijzen, blijft men non-stop contact opnemen met de brandweerlieden. Hierdoor hebben ze problemen om alle noodoproepen te behandelen. Om deze reden hebben verschillende brandweerzones bepaalt om het tarief voor deze vorm van interventies te verhogen. Op deze manier poogt men de aanvragers te ontmoedigen om zich rechtstreeks te wenden tot de brandweer, ten voordele van onafhankelijke gespecialiseerde verdelgers. Zo kunnen de noodhulpdiensten zich vooral focussen op de meest dringende vernietigingen die een een reëel gevaar voor de bewoners vormen.Dit wil niet zeggen dat dat u de behandeling van het wespennest moet aan de kant zetten. Houd in gedachten dat een wespennest laten verdelgen door de brandweermannen niet altijd de goede methode is.Het beste is op dit moment om zich te richten tot professionals, waarvan de medewerkers een speciale opleiding gevolgd hebben, zoals Wespenvernietiging, dat een beroep doet op specialisten in de buurt van Kaprijke.

Onze interventiedomeinen

Naargelang de de vliesvleugeligen die u het hoofd moet bieden, stellen we u een aangepaste interventie voor. Wij behandelen over het algemeen:

Guêpes

Wespen

Frelons asiatiques

Aziatische hoornaars

Frelons européens

Europese hoornaars

Wij zijn actief in heel België, zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel.

Aarzel dus niet om ons te een beroep te doen op ons om suggesties voor een interventie vast te leggen met een van onze experten die actief is in de regio rond Kaprijke.

Onze tarieven voor de vernieting van wespen- en hoornaarnesten

Wees u ervan bewust de prijs voor de verwijdering van een wespen- of hoornaarnest doorgaans varieert van 60 tot 170 €. Dit prijsverschil geldt ook als u een beroep doet op de brandweermannen of op een privébedrijf. Wij beantwoorden uw oproep voor de verwijdering van een wespen- of hoornaarnest voor een op voorhand afgesproken bedrag van 70 € inclusief btw.
Anders dan andere ondernemingen in de branche, is het onze wil om u een op voorhand afgesproken vast tarief aan te bieden . Deze prijs om een wespennest te vernietigen, is zelfs geldig voor de meest moeilijke gevallen, zoals in de muur of in de grond. Als het ons niet zou lukken om het nest te weg te nemen (< 1% van de gevallen), zal ons huisbezoek u niet verrekend worden en zullen wij u helpen om een andere oplossing zoeken.

Onze garantie tegen wespen en hoornaars

Zich wenden tot de diensten van de verdelgers van Wespenvernietiging, is de garantie om profijt te hebben van:

De expertise van professionnals

Onze verdelgers hebben allemaal een training bijgewoond waarbij ze alle bijzondere kenmerken, die te maken hebben met de verdelging van nesten van ongewenste insecten, geleerd hebben. Ze zijn geschoold, performant en staan garant voor een kwalitatief resultaat.

Een onmiddellijk resultaat

Ons succes is gegarandeerd. U bent op uw eigendom ontdaan van alle sporen van ongewenste insecten aansluitend op onze interventie. Is het nest bestand en vraagt het een nieuwe verstuiving? Wij komen zonder meerkost terug!

Een snelle interventie

Wij stellen u snel de diensten van een verdelger ter beschikking en dit {dicht bij|in de buurt van uw woning. Wenst u dringend een uitroeiing? Betaal 30 € meer en wij zorgen voor een interventie die met spoed behandeld wordt ten opzichte van andere interventies.

De beste tarieven op de markt

Een duidelijk en vooraf afgesproken pakket. Bij ons, zullen er geen onaangename verrassingen zijn bij de facturatie.

Aarzel niet langer om
op te bellen
zodat een van onze professionnals kan zorgen voor de verwijdering van uw wespennest in Kaprijke.

Slachtoffer van een wespen- of hoornaarnest?

Wacht niet langer om een interventie van een van onze experten aan te vragen