fbpx

Vernietiging van wespennesten in Hoogstraten

Heeft u een wespen- of hoornaarnest gelokaliseerd in een kamer ?

Vermoedt u het bestaan van ongedierte in uw pijpleiding of op uw zolder ?

Wanneer een nest gevonden wordt, is een snelle verwijdering vaak aanbevolen. Een nest breidt zich snel uit en de ontstane problemen vergroten volgens dezelfde proporties. Zie op welke manier u onmiddellijk te werk kunt gaan om deze invasie af te weren en over te gaan tot de verdelging van het wespen- of hoornaarnest.

face un nid de guêpes

Wat te doen als u een wespennest ontdekt?

De verschijning van een wespennest bij u thuis is uiteraard een bron van problemen.

VRAAG EEN INTERVENTIE AAN


Weet eerst en vooral dat het vaak essentieel is om een beroep te doen op professionelen om een wespennest te decimeren. Alleen actie ondernemen wat betreft de verdelging van een nest is potentieel zeer riskant!
Het is doorgaans haalbaar om een beroep te doen op de brandweer om de vernietiging van het wespennest te voltrekken. Dit jaar worden de brandweermannen en -vrouwen van Hoogstraten bedolven onder dit type interventies. Hoewel dit betalend is, blijft men overmatig contact opnemen met de brandweer. Hierdoor hebben ze moeilijkheden om alle aanvragen te beantwoorden. Om deze reden hebben meerdere kazernes bepaald om het tarief voor deze vorm van noodoproepen te verhogen. Hiermee poogt men ‘slachtoffers’ te ontraden om rechtstreeks een beroep te doen op de brandweer, ten voordele van onafhankelijke verdelgers. Zo kunnen de brandweermannen en -vrouwen zich in de eerste plaats focussen op de meest dringende vernietigingen die een gevaar voor de bewoners vormen. Dit betekent niet dat u de verdelging van een wespennest moet negeren. Wees u er wel van bewust dat een wespennest laten verdelgen door de brandweer niet altijd de beste oplossing is. Tegenwoordig kunt u best een beroep doen op professionals, waarvan de medewerkers een speciale vorming gevolgd hebben, zoals Wespenvernietiging, dat een beroep doet op professionals in de nabijheid van Hoogstraten.

Onze interventiedomeinen

In functie van het ongedierte waarmee u te maken heeft, stellen we u een aangepaste oplossing voor. Wij behandelen in het bijzonder:

Guêpes

Wespen

Frelons asiatiques

Aziatische hoornaars

Frelons européens

Europese hoornaars

Wij opereren in heel België, zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel.

Twijfel dus niet om ons te een beroep te doen op ons om suggesties voor een afspraak te bekomen met een van onze verdelgers die actief is in de regio rond Hoogstraten.

Onze tarieven voor de vernietiging van wespen- en hoornaarnesten

Het is belangrijk om te benadrukken dat de kostprijs voor de verwijdering van een wespen- of hoornaarnest over het algemeen varieert van 60 tot 170 euro. Deze prijsafwijking geldt ook als u een beroep doet op de brandweermannen en -vrouwen of op een privaat bedrijf. Wij stellen u de vernietiging van een wespen- of hoornaarnest voor aan een op voorhand afgesproken vaste prijs van 70 € inclusief belastingen.
In tegenstelling tot andere bedrijven in de branche, willen wij u een op voorhand afgesproken prijs voorstellen. Dit tarief om een wespennest te vernietigen, is zelfs van toepassing op de meest gecompliceerde nesten, zoals in de schoorsteen of ondergronds. Stel dat het niet mogelijk zou zijn om het nest te weg te nemen (< 1% van de gevallen), zal onze verplaatsing u niet aangerekend worden en zullen wij u helpen om een oplossing zoeken.

Onze garantie tegen wespen en hoornaars

Gebruik maken van de diensten van de verdelgers van Wespenvernietiging, is de zekerheid om te profiteren van:

De expertise van professionnals

Onze dienstverleners hebben allemaal een opleiding bijgewoond waarbij ze alle bijzondere kenmerken, die te maken hebben met de verwijdering van nesten van hoornaars, geleerd hebben. Ze zijn geschoold, deskundig en staan garant voor een verzorgd resultaat.

Een snel resultaat

Ons succes is gegarandeerd. Aansluitend op onze interventie bent u op uw eigendom ontdaan van alle sporen van ongewenste insecten. Is het nest resistent en vraagt het een nieuwe verstuiving? Wij komen zonder extra kosten opnieuw bij u langs!

Een snelle interventie

Wij stellen u snel de diensten van een verdelger ter beschikking en dit in de buurt van uw woning. Wenst u dringend een vernietiging? Spendeer 30 euro extra en wij zorgen voor een interventie die met spoed behandeld wordt ten opzichte van andere interventies.

De beste tarieven op de markt

Een duidelijk en vooraf afgesproken tarief. Als u van onze diensten gebruik maakt, zullen er geen onaangename verrassingen zijn bij de facturatie.

Twijfel niet langer om
contact met ons op te nemen
zodat een van onze experten kan zorgen voor de vernietiging van uw hoornaarnest in Hoogstraten.

Slachtoffer van een wespen- of hoornaarnest?

Wacht niet langer om een interventie van een van onze experten aan te vragen