fbpx

Vernietiging van wespennesten in Herselt

Heeft u een wespen- of hoornaarnest gelokaliseerd in uw tuin ?

Vreest u de aanwezigheid van ongedierte in uw pijpleiding of onder uw dakpannen ?

Eenmaal een nest gelokaliseerd wordt, is een snelle vernietiging in de meeste gevallen aanbevolen. Een nest wordt snel groter en de veroorzaakte narigheid zwelt aan in dezelfde richting. Zie op welke wijze u onmiddellijk te werk kunt gaan om deze aanval af te slaan en over te gaan tot de vernietiging van het wespen- of hoornaarnest.

face un nid de guêpes

Wat te doen als u een wespennest ontdekt?

Het bestaan van een wespennest bij u thuis is altijd een bron van onrust.

VRAAG EEN INTERVENTIE AAN


Wees u er in eerste instantie van bewust dat het in vele gevallen noodzakelijk is om contact op te nemen met specialisten om een wespennest te doden. Zelf actie ondernemen wat betreft de vernietiging van een nest is mogelijk gevaarlijk!
Het is meestal makkelijk om contact op te nemen met brandweerlieden om de verwijdering van het wespennest te realiseren. Dit jaar worden de brandweerlieden van Herselt bedolven onder dit soort interventies. Ondanks de tarieven blijft men non-stop een beroep doen op de brandweer. Hierdoor hebben ze moeilijkheden om alle oproepen te behandelen. Om deze reden hebben verschillende kazernes beslist om de prijs voor dit soort interventies te verhogen. Op deze manier tracht men ‘slachtoffers’ te ontmoedigen om rechtstreeks contact op te nemen met de brandweermannen en -vrouwen, ten voordele van onafhankelijke verdelgingsbedrijven. Zo kan de brandweer zich vooral richten op de meest urgente vernietigingen die een gevaar voor de bewoners vormen. Dit impliceert niet dat u de vernietiging van het wespennest moet negeren. Weet alleen dat een wespennest laten weghalen door de brandweerlieden niet altijd de goede methode is. Momenteel kunt u best een beroep doen op een gespecialiseerd bedrijf, waarvan de medewerkers een speciale vorming gevolgd hebben, vergelijkbaar met Wespenvernietiging, dat een beroep doet op professionals rond Herselt.

Onze interventiedomeinen

In functie van de insecten waarmee u geconfronteerd wordt, stellen we u een specifieke interventie voor. Wij verdelgen in het bijzonder:

Guêpes

Wespen

Frelons asiatiques

Aziatische hoornaars

Frelons européens

Europese hoornaars

Wij verplaatsen ons in heel België, zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel.

Aarzel dus niet om op ons een beroep te doen om suggesties voor een interventie te bekomen met een van onze professionals die werkzaam is in de regio rond Herselt.

Onze tarieven voor de vernietiging van wespen- en hoornaarnesten

Houd er rekening mee dat de kostprijs voor de verdelging van een wespen- of hoornaarnest normaal gezien varieert van 60 tot 170 €. Deze prijsafwijking geldt ook als u een beroep doet op de brandweermannen en -vrouwen of op een privébedrijf. Wespenvernietiging beantwoordt uw oproep voor de vernietiging van een wespen- of hoornaarnest voor een op voorhand afgesproken vaste prijs van 70 € inclusief btw.
In tegenstelling tot andere firma’s in de sector, willen wij u een uniek vast tarief voorleggen. Dit tarief om een wespennest te vernietigen, is zelfs van toepassing op de meest moeilijke situaties, zoals nesten onder het dak of ondergronds. Als het niet haalbaar zou zijn om het nest te vernietigen (< 1% van de gevallen), zullen de verplaatsingskosten u niet gefactureerd worden en zullen wij u helpen om een oplossing zoeken.

Onze garantie tegen wespen en hoornaars

Een beroep doen op de diensten van het bedrijf van Wespenvernietiging, is de belofte om te profiteren van:

De expertise van experten

Onze techniekers hebben allemaal een training bijgewoond tijdens dewelke ze alle bijzondere kenmerken, die te maken hebben met de verwijdering van nesten van hoornaars, geleerd hebben. Ze zijn geschoold, deskundig en verzekeren u kwalitatief werk.

Een snel resultaat

Ons werk is gegarandeerd. Aansluitend op ons werk bent op uw eigendom bevrijd van alle sporen van vliesvleugeligen. Is het nest hardnekkig en vraagt het een volgende interventie? Wij komen zonder meerkost terug bij u langs!

Een snelle interventie

Wij stellen u snel de diensten van een verdelger ter beschikking en dit in de buurt van uw woning. Heeft u dringend nood aan een behandeling? Spendeer 30 euro extra en wij garanderen een interventie die voorrang krijgt ten opzichte van andere interventies.

De beste tarieven op de markt

Een duidelijke en vooraf afgesproken prijs. Bij ons zullen er geen nare verrassingen zijn bij de afrekening.

Aarzel niet langer om ons
op te bellen
zodat een van onze verdelgers kan overgaan tot de verwijdering van uw wespennest in Herselt.

Slachtoffer van een wespen- of hoornaarnest?

Wacht niet langer om een interventie van een van onze experten aan te vragen