fbpx

Vernietiging van wespennesten in Harelbeke

Heeft u een wespen- of hoornaarnest opgemerkt in uw slaapkamer ?

Vermoedt u de aanwezigheid van wespen in uw schoorsteen of ter hoogte van uw dak ?

Eenmaal een nest gevonden wordt, is een onmiddellijke behandeling gewoonlijk aangeraden. Een nest neemt snel in omvang toe en de veroorzaakte drukte neemt toe volgens dezelfde proporties. Ontdek op welke wijze u onmiddellijk kunt handelen met als doel deze aanval een halt toe te roepen afslaan en overgaan tot de vernietiging van het wespen- of hoornaarnest.

face un nid de guêpes

Wat te doen als u een wespennest ontdekt?

De ontdekking van een wespennest thuis is altijd een reden tot onrust.

VRAAG EEN INTERVENTIE AAN


Voorafgaand aan, weet dat het dikwijls essentieel is contact op te nemen met erkende verdelgers om een wespennest te vernietigen. Alleen actie ondernemen wat betreft de vernietiging van een nest is mogelijk gevaarlijk !
Het is over het algemeen haalbaar om een beroep te doen op brandweermannen om de vernietiging van het wespennest te voltrekken. Momenteel, worden de brandweermannen van Harelbeke overdonderd met dit type noodoproepen. Hoewel dit betalend is, blijft men voortdurend contact opnemen met de brandweermannen . Hierdoor hebben ze moeilijkheden om alle noodoproepen te behandelen. Daarom hebben vele kazernes bepaalt om het bedrag voor dit soort interventies op te trekken. Op deze manier poogt men de aanvragers te ontmoedigen om zich rechtstreeks te wenden tot de brandweermannen, ten voordele van onafhankelijke verdelgingsbedrijven. Zo kunnen de noodhulpdiensten zich vooral richten op de meest problematische interventies die een een reëel gevaar voor de bewoners vormen.Dit betekent niet dat u de behandeling van een wespennest moet afblazen. Weet gewoon dat een wespennest laten weghalen door de brandweerlieden niet altijd de goede oplossing is.Een van de beste oplossingen blijft op dit moment om een beroep te doen op experten, waarvan de medewerkers een speciale opleiding gevolgd hebben, zoals Wespenvernietiging, dat een beroep doet op specialisten in de buurt van Harelbeke.

Onze interventiedomeinen

Naargelang de het ongedierte waarmee u geconfronteerd wordt, stellen we u een specifieke oplossing voor. Wij behandelen voornamelijk:

Guêpes

Wespen

Frelons asiatiques

Aziatische hoornaars

Frelons européens

Europese hoornaars

Wij verplaatsen ons in heel België, zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel.

Aarzel dus niet langer om ons te ons op te bellen om data voor een afspraak vast te leggen met een van onze professionals die actief is in de regio rond Harelbeke.

Onze tarieven voor de vernieting van wespen- en hoornaarnesten

Het is belangrijk om te benadrukken de kostprijs voor de vernietiging verdelging van een wespen- of hoornaarnest doorgaans varieert van 60 tot 170 euro. Dit hiaat geldt ook als u een beroep doet op de brandweermannen of op een privaat bedrijf. Wespenvernietiging beantwoordt uw oproep voor de vernietiging van een wespen- of hoornaarnest voor een op voorhand vastgesteld bedrag van 70 € inclusief belastingen.
Anders dan andere firma’s in de sector, willen wij u een op voorhand afgesproken prijs voor te stellen . Dit tarief om een wespennest te vernietigen, is zelfs toepasbaar op de meest gecompliceerde situaties, zoals in de muur of ondergronds. Als het niet haalbaar zou zijn om het nest te weg te nemen (< 1% van de gevallen), zal ons huisbezoek u niet gefactureerd worden en zullen wij u helpen om een alternatief zoeken.

Onze garantie tegen wespen en hoornaars

Een beroep doen op de diensten van de verdelgers van Wespenvernietiging, is de zekerheid om profijt te hebben van:

De expertise van experten

Onze dienstverleners hebben allemaal een opleiding gevolgd tijdens dewelke ze alle bijzondere kenmerken, gelinkt aan de verwijdering van nesten van wespen, geleerd hebben. Ze zijn ervaren, performant en staan garant voor kwalitatief werk.

Een onmiddellijk resultaat

Ons resultaat is gegarandeerd. U bent op uw eigendom bevrijd van alle sporen van ongewenste insecten na ons werk. Is het nest immuun en vereist het een nieuwe behandeling? Wij komen zonder supplement terug!

Een snelle interventie

Wij stellen u snel de diensten van een professionnal ter beschikking en dit {dicht bij|in de buurt van uw woonplaats. Heeft u dringend nood aan een interventie? Spendeer 30 euro extra en wij zorgen voor een verplaatsing die voorrang krijgt ten opzichte van andere interventies.

De beste tarieven op de markt

Een duidelijk en vooraf afgesproken tarief. Via ons, zullen er geen nare verrassingen zijn bij de facturatie.

Twijfel niet om
op te bellen
zodat een van onze experten kan zorgen voor de verdelging van uw hoornaarnest in Harelbeke.

Slachtoffer van een wespen- of hoornaarnest?

Wacht niet langer om een interventie van een van onze experten aan te vragen