fbpx

Vernietiging van wespennesten in Edegem

Heeft u een wespen- of hoornaarnest opgemerkt in uw tuin ?

Vreest u de aanwezigheid van hoornaars in uw schoorsteen of op uw zolder ?

Wanneer een nest ontdekt wordt, is een onmiddellijke verwijdering gewoonlijk aangeraden. Een nest breidt zich snel uit en de veroorzaakte narigheid neemt toe volgens dezelfde proporties. Ontdek op welke manier u nu kunt handelen om deze invasie een halt toe te roepen en over te gaan tot de verdelging van het wespen- of hoornaarnest.

face un nid de guêpes

Wat te doen als u een wespennest ontdekt?

De verschijning van een wespennest in eigen huis is altijd een bron van problemen.

VRAAG EEN INTERVENTIE AAN


Wees u er om te beginnen bewust van dat het vaak onmisbaar is om een beroep te doen op specialisten om een wespennest te uitroeien. Alleen actie ondernemen wat betreft de verdelging van een nest is potentieel riskant!
Het is meestal aangeraden om uw toevlucht te nemen tot brandweerlieden om de verdelging van een wespennest te voltrekken. Recentelijk worden de brandweermannen van Edegem overstelpt met dit soort oproepen. Ondanks de prijs blijft men continu contact opnemen met de brandweerlieden. Hierdoor hebben ze moeilijkheden om alle oproepen te behandelen. Om deze reden hebben verschillende kazernes beslist om het bedrag voor dit soort oproepen te vermeerderen. Op deze manier probeert men de ‘slachtoffers’ te ontraden om rechtstreeks een beroep te doen op de brandweermannen en -vrouwen, ten voordele van onafhankelijke vernietigingsbedrijven. Zo kan de brandweer zich hoofdzakelijk concentreren op de meest urgente aanvragen die een gevaar voor de bewoners vormen. Dit impliceert niet dat u de verdelging van het wespennest moet negeren. Weet gewoon dat een wespennest laten behandelen door brandweerlieden niet altijd de goede methode is. Momenteel kunt u zich best richten tot specialisten, waarvan de medewerkers een speciale opleiding gevolgd hebben, vergelijkbaar met Wespenvernietiging, dat een beroep doet op specialisten rond Edegem.

Onze interventiedomeinen

Op basis van de de vliesvleugeligen waarmee u te maken heeft, stellen we u een unieke interventie voor. Wij verdelgen hoofdzakelijk:

Guêpes

Wespen

Frelons asiatiques

Aziatische hoornaars

Frelons européens

Europese hoornaars

Wij verplaatsen ons in heel België, zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel.

Twijfel dus niet langer om ons op te bellen om voorstellen voor een interventie vast te leggen met een van onze verdelgers die actief is in de regio rond Edegem.

Onze tarieven voor de vernieting van wespen- en hoornaarnesten

U moet weten dat het tarief voor de verwijdering van een wespen- of hoornaarnest normaliter varieert van 60 tot 170 €. Dit hiaat geldt ook als u een beroep doet op de brandweer of op een verdelgingsbedrijf. Wespenvernietiging stelt u de verdelging van een wespen- of hoornaarnest voor aan een op voorhand afgesproken vaste prijs van 70 € inclusief belastingen.
In tegenstelling tot andere ondernemingen in de branche, is ons motto om u een vast tarief te beloven. Deze prijs om een wespennest weg te nemen, is zelfs geldig voor de meest moeilijke gevallen, zoals in de schoorsteen of ondergronds. Stel dat het niet mogelijk zou zijn om het nest te verwijderen (< 1% van de gevallen), zal ons huisbezoek u niet aangerekend worden en zullen wij u helpen om een andere oplossing zoeken.

Onze garantie tegen wespen en hoornaars

Zich wenden tot de diensten van de verdelgers van Wespenvernietiging, is de garantie om te profiteren van:

De expertise van experten

Onze dienstverleners hebben allemaal een opleiding bijgewoond tijdens dewelke ze alle speciale eigenschappen, gelinkt aan de verdelging van nesten van wespen, geleerd hebben. Ze zijn gekwalificeerd, performant en verzekeren u een verzorgd resultaat.

Een onmiddellijk resultaat

Ons succes is verzekerd. Na onze komst bent u op uw eigendom verlost van alle sporen van ongewenste insecten. Is het nest immuun en vraagt het een tweede behandeling? Wij komen zonder supplement opnieuw langs!

Een snelle interventie

Wij stellen u snel de diensten van een expert ter beschikking en dit in de buurt van uw woonplaats. Heeft u dringend nood aan een verdelging? Spendeer 30 euro meer en wij garanderen een interventie die met spoed behandeld wordt ten opzichte van andere interventies.

De beste prijzen op de markt

Een duidelijke en vooraf afgesproken prijs. Als u van onze diensten gebruik maakt, zullen er geen nare verrassingen zijn bij de afrekening.

Aarzel niet langer om ons
op te bellen
zodat een van onze verdelgers kan overgaan tot de verdelging van uw wespennest in Edegem.

Slachtoffer van een wespen- of hoornaarnest?

Wacht niet langer om een interventie van een van onze experten aan te vragen