fbpx

Vernietiging van wespennesten in Dessel

Heeft u een wespen- of hoornaarnest gevonden in een kamer ?

Vermoedt u de aanwezigheid van ongedierte in uw pijpleiding of op uw zolder ?

Eenmaal een nest gevonden wordt, is een onmiddellijke vernietiging ten zeerste aanbevolen. Een nest wordt zeer snel groter en de gecreëerde drukte zwelt aan in dezelfde richting. Zie op welke manier u snel kunt handelen om deze invasie af te slaan en over te gaan tot de vernietiging van het wespen- of hoornaarnest.

face un nid de guêpes

Wat te doen als u een wespennest ontdekt?

De ontdekking van een wespennest thuis is uiteraard een bron van problemen.

VRAAG EEN INTERVENTIE AAN


Wees u er eerst en vooral van bewust dat het vaak noodzakelijk is om een beroep te doen op professionelen om een wespennest te uitroeien. Het heft zelf in handen nemen wat betreft de vernietiging van een nest kan riskant!
Het is over het algemeen mogelijk om zich te wenden tot de brandweermannen en -vrouwen om de vernietiging van het wespennest uit te voeren. Recentelijk wordt de brandweer van Dessel overstelpt met dit type noodoproepen. Ondanks de prijzen blijft men onophoudelijk gebruik maken van de brandweer. Hierdoor hebben ze problemen om alle noodoproepen te beantwoorden. Om deze reden hebben vele kazernes bepaald om de vergoeding voor dit type noodoproepen te verhogen. Zo doet men een poging de aanvragers te ontmoedigen om zich rechtstreeks te wenden tot de brandweerlieden, ten voordele van onafhankelijke gespecialiseerde bedrijven. Zo kunnen de noodhulpdiensten zich hoofdzakelijk focussen op de meest dringende verdelgingen die een reëel gevaar voor de bewoners vormen. Dit betekent niet dat u de verdelging van het wespennest moet laten vallen. Houd echter in het achterhoofd dat een wespennest laten behandelen door de brandweermannen en -vrouwen niet altijd de goede beslissing is. Op dit moment is de meest ideale oplossing om een beroep te doen op specialisten, waarvan de medewerkers een speciale opleiding gevolgd hebben, vergelijkbaar met Wespenvernietiging, dat een beroep doet op professionals rond Dessel.

Onze interventiedomeinen

In functie van de insecten die u het hoofd moet bieden, stellen we u een specifieke interventie voor. Wij vernietigen voornamelijk:

Guêpes

Wespen

Frelons asiatiques

Aziatische hoornaars

Frelons européens

Europese hoornaars

Wij verplaatsen ons in heel België, zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel.

Aarzel dus niet langer om ons op te bellen om data voor een interventie te bekomen met een van onze experten die actief is in de regio rond Dessel.

Onze tarieven voor de vernieting van wespen- en hoornaarnesten

Het is belangrijk om te benadrukken dat het tarief voor de verdelging van een wespen- of hoornaarnest normaliter varieert van 60 tot 170 euro. Dit verschil in prijs geldt ook als u een beroep doet op de hulpdiensten of op een privébedrijf. Wespenvernietiging beantwoordt uw oproep voor de verwijdering van een wespen- of hoornaarnest voor een op voorhand afgesproken som van 70 euro inclusief btw.
In tegenstelling tot andere firma’s in de branche, willen wij u een op voorhand afgesproken vast tarief beloven. Dit tarief om een wespennest te verdelgen is zelfs van toepassing op de meest gecompliceerde gevallen, zoals nesten onder het dak of onder de grond. Als het niet haalbaar zou zijn om het nest te weg te nemen (< 1% van de gevallen), zullen de verplaatsingskosten u niet gefactureerd worden en zullen wij samen met u een oplossing zoeken.

Onze garantie tegen wespen en hoornaars

Een beroep doen op de diensten van het bedrijf van Wespenvernietiging, is de garantie om te profiteren van:

De expertise van professionnals

Onze verdelgers hebben allemaal een training gevolgd tijdens dewelke ze alle bijzondere kenmerken, die te maken hebben met de verdelging van nesten van wespen, geleerd hebben. Ze zijn ervaren, deskundig en garanderen u kwalitatief werk.

Een snel resultaat

Ons succes is verzekerd. Na ons werk bent u bij u thuis ontdaan van alle sporen van vliesvleugeligen. Is het nest bestand en vraagt het een tweede interventie? Wij komen zonder extra kosten opnieuw bij u langs!

Een snelle interventie

Wij stellen u snel de diensten van een professionnal ter beschikking en in de buurt van uw woonplaats. Heeft u dringend nood aan een behandeling? Betaal 30 euro extra en wij zorgen voor een interventie die prioritair is ten opzichte van andere interventies.

De beste prijzen op de markt

Een duidelijk en vooraf afgesproken tarief. Bij ons zullen er geen nare verrassingen zijn bij de facturatie.

Twijfel niet om
ons te contacteren
zodat een van onze experten kan zorgen voor de verdelging van uw wespennest in Dessel.

Slachtoffer van een wespen- of hoornaarnest?

Wacht niet langer om een interventie van een van onze experten aan te vragen