fbpx

Vernietiging van wespennesten in Borsbeek

Heeft u een wespen- of hoornaarnest opgemerkt in uw tuin ?

Vreest u het bestaan van hoornaars in uw pijpleiding of ter hoogte van uw dak ?

Zodra een nest gevonden wordt, is een snelle verdelging vaak aangeraden. Een nest breidt zich snel uit en de ontstane drukte neemt toe op dezelfde manier. Zie op welke manier u nu kunt handelen met als doel deze invasie af te weren en over te gaan tot de verdelging van het wespen- of hoornaarnest.

face un nid de guêpes

Wat te doen als u een wespennest ontdekt?

Het bestaan van een wespennest thuis is uiteraard een reden tot ongerustheid.

VRAAG EEN INTERVENTIE AAN


Eerst en vooral, weet dat het in vele gevallen essentieel is om contact op te nemen met professionelen om een wespennest te doden. Alleen actie ondernemen wat betreft de verdelging van een nest is mogelijk zeer gevaarlijk!
Het is veelal aanbevolen om zich te wenden tot de brandweer om de behandeling van een wespennest uit te voeren. De laatste tijd worden de brandweerlieden van Borsbeek bedolven onder dit type oproepen. Ondanks de tarieven blijft men onophoudelijk gebruik maken van de brandweerlieden. Hierdoor hebben ze moeilijkheden om alle aanvragen te behandelen. Bijgevolg hebben vele brandweerzones beslist om het bedrag voor dit type noodoproepen op te trekken. Hiermee doet men een poging de ‘slachtoffers’ te ontmoedigen om zich rechtstreeks te wenden tot de brandweermannen en -vrouwen, ten voordele van onafhankelijke verdelgers. Zo kunnen de noodhulpdiensten zich voornamelijk richten op de meest dringende aanvragen die een gevaar voor de bewoners vormen. Dit impliceert niet dat u de behandeling van uw wespennest moet vergeten. Weet alleen dat een wespennest laten weghalen door de brandweerlieden niet altijd de beste oplossing is. Tegenwoordig is de meest ideale reactie om contact op te nemen met specialisten, waarvan de medewerkers een speciale opleiding gevolgd hebben, zoals Wespenvernietiging, dat een beroep doet op professionals dicht bij Borsbeek.

Onze interventiedomeinen

Naargelang de het ongedierte waarmee u geconfronteerd wordt, stellen we u een gespecialiseerde oplossing voor. Wij vernietigen hoofdzakelijk:

Guêpes

Wespen

Frelons asiatiques

Aziatische hoornaars

Frelons européens

Europese hoornaars

Wij zijn actief in heel België, zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel.

Aarzel dus niet langer om ons te contacteren om data voor een afspraak met een van onze professionals, die actief is in de regio rond Borsbeek, te bekomen.

Onze tarieven voor de vernieting van wespen- en hoornaarnesten

Het is belangrijk om te benadrukken dat het tarief voor de vernietiging van een wespen- of hoornaarnest over het algemeen varieert van 60 tot 170 euro. Deze prijsafwijking geldt ook als u een beroep doet op de brandweer of op een privaat bedrijf. Wespenvernietiging stelt u de verdelging van een wespen- of hoornaarnest voor aan een op voorhand vastgesteld tarief van 70 euro inclusief btw.
In tegenstelling tot andere bedrijven in de sector, is het onze wil om u een unieke prijs voor te leggen. Deze prijs om een wespennest te vernietigen, is zelfs van toepassing op de meest gecompliceerde gevallen, zoals nesten onder het dak of onder de grond. Als het niet haalbaar zou zijn om het nest te verdelgen (< 1% van de gevallen), zullen de verplaatsingskosten u niet verrekend worden en zullen wij u helpen om een andere oplossing te zoeken.

Onze garantie tegen wespen en hoornaars

Gebruik maken van de diensten van het bedrijf van Wespenvernietiging, is de zekerheid om profijt te hebben van:

De expertise van professionnals

Onze verdelgers hebben allemaal een opleiding bijgewoond waarbij ze alle speciale eigenschappen, die te maken hebben met de verdelging van nesten van hoornaars, geleerd hebben. Ze zijn geschoold, competent en staan garant voor een kwalitatief resultaat.

Een snel resultaat

Ons resultaat is verzekerd. Na ons werk bent u thuis ontdaan van alle sporen van vliesvleugeligen. Is het nest resistent en vereist het een volgende behandeling? Wij komen zonder extra kosten terug!

Een snelle interventie

Wij stellen u snel de diensten van een professionnal ter beschikking en dit in de buurt van uw woning. Wenst u dringend een uitroeiing? Spendeer 30 € meer en wij garanderen een interventie die voorrang krijgt ten opzichte van andere interventies.

De beste prijzen op de markt

Een duidelijke en vooraf afgesproken prijs. Via ons zullen er geen nare verrassingen zijn bij de facturatie.

Twijfel niet om
contact met ons op te nemen
zodat een van onze professionnals kan zorgen voor de vernietiging van uw hoornaarnest in Borsbeek.

Slachtoffer van een wespen- of hoornaarnest?

Wacht niet langer om een interventie van een van onze experten aan te vragen