fbpx

Vernietiging van wespennesten in Bocholt

Heeft u een wespen- of hoornaarnest gelokaliseerd in een kamer ?

Vermoedt u de aanwezigheid van wespen dicht bij uw schoorsteen of op uw dak ?

Op het moment dat een nest ontdekt wordt, is een onmiddellijke verwijdering vaak aangeraden. Een nest wordt snel groter en de ontstane drukte neemt toe op dezelfde manier. Ontdek hoe u nu iets kunt ondernemen met als doel deze aanval af te weren en overgaan tot de vernietiging van het wespen- of hoornaarnest.

face un nid de guêpes

Wat te doen als u een wespennest ontdekt?

Het bestaan van een wespennest thuis is nog een bron van zorgen.

VRAAG EEN INTERVENTIE AAN


Voorafgaand aan, wees u ervan bewust dat het dikwijls essentieel is om een beroep te doen op specialisten om een wespennest te vernielen. Zelf actie ondernemen wat betreft de vernietiging van een nest kan mogelijk gevaarlijk !
Het is over het algemeen aangeraden om zich te wenden tot brandweerlieden om de vernietiging van het wespennest uit te voeren. Recentelijk, worden de brandweerlieden van Bocholt overstelpt met dit type interventies. Hoewel men hiervoor moet betalen, blijft men non-stop een beroep doen op de brandweerlieden. Hierdoor hebben ze problemen om alle oproepen te beantwoorden. Bijgevolg hebben verschillende brandweerzones bepaalt om het bedrag voor dit type oproepen te vermeerderen. Op deze manier tracht men de burgers te ontraden om rechtstreeks contact op te nemen met de brandweer, ten voordele van private verdelgers. Zo kunnen de brandweermannen zich hoofdzakelijk richten op de meest problematische interventies die een echt gevaar voor de bewoners vormen.Dit betekent niet dat u de behandeling van het wespennest moet aan de kant zetten. Weet alleen dat een wespennest laten behandelen door de brandweermannen niet altijd de beste oplossing is.De beste oplossing blijft op dit moment om contact op te nemen met professionals, waarvan de medewerkers een speciale vorming gevolgd hebben, zoals Wespenvernietiging, dat een beroep doet op specialisten in de stad Bocholt.

Onze interventiedomeinen

Naargelang de de vliesvleugeligen die u het hoofd moet bieden, stellen we u een aangepaste interventie voor. Wij vernietigen hoofdzakelijk:

Guêpes

Wespen

Frelons asiatiques

Aziatische hoornaars

Frelons européens

Europese hoornaars

Wij zijn actief in heel België, zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel.

Twijfel dus niet langer om ons te een beroep te doen op ons om voorstellen voor een interventie vast te leggen met een van onze verdelgers die werkzaam is in de regio rond Bocholt.

Onze tarieven voor de vernieting van wespen- en hoornaarnesten

Het is belangrijk om te benadrukken het tarief voor de vernietiging verdelging van een wespen- of hoornaarnest normaal gezien varieert van 60 tot 170 euro. Deze prijsafwijking geldt ook als u een beroep doet op de brandweer of op een verdelgingsbedrijf. Wespenvernietiging stelt u de vernietiging van een wespen- of hoornaarnest voor een vast som van 70 euro inclusief belastingen.
In tegenstelling tot ondernemingen in de branche, hebben wij ervoor gekozen om u een vaste prijs te beloven . Dit tarief om een wespennest te vernietigen, is zelfs geldig voor de meest gecompliceerde situaties, zoals in de schoorsteen of in de grond. Als het ons niet zou lukken om het nest te vernietigen (< 1% van de gevallen), zal onze verplaatsing u niet verrekend worden en zullen wij samen met u een andere oplossing zoeken.

Onze garantie tegen wespen en hoornaars

Zich wenden tot de diensten van het bedrijf van Wespenvernietiging, is de zekerheid om profijt te hebben van:

De expertise van specialisten

Onze techniekers hebben allemaal een training bijgewoond tijdens dewelke ze alle bijzondere kenmerken, gelinkt aan de verwijdering van nesten van wespen, geleerd hebben. Ze zijn ervaren, performant en verzekeren u een kwalitatief resultaat.

Een snel resultaat

Ons succes is gegarandeerd. U bent thuis bevrijd van alle sporen van ongewenste insecten na ons werk. Is het nest resistent en vraagt het een volgend bezoek? Wij komen zonder extra kosten opnieuw langs!

Een snelle interventie

Wij stellen u snel de diensten van een expert ter beschikking en dit {dicht bij|in de buurt van uw woning. Heeft u dringend nood aan een verdelging? Betaal 30 € meer en wij zorgen voor een verplaatsing die voorrang krijgt ten opzichte van andere interventies.

De beste tarieven op de markt

Een duidelijk en vooraf afgesproken tarief. Als u van onze diensten gebruik maakt, zullen er geen onaangename verrassingen zijn bij de facturatie.

Wacht niet langer om
ons te contacteren
zodat een van onze experten kan overgaan tot de verwijdering van uw hoornaarnest in Bocholt.

Slachtoffer van een wespen- of hoornaarnest?

Wacht niet langer om een interventie van een van onze experten aan te vragen