fbpx

Vernietiging van wespennesten in Berlaar

Heeft u een wespen- of hoornaarnest gezien in uw tuin ?

Constateert u het bestaan van ongedierte dicht bij uw schoorsteen of ter hoogte van uw dak ?

Eenmaal een nest ontdekt wordt, is een onmiddellijke behandeling vaak aanbevolen. Een nest wordt zeer snel groter en de ontstane problemen nemen toe op dezelfde manier. Ontdek op welke manier u nu iets kunt ondernemen om deze aanval af te weren en over te gaan tot de verdelging van het wespen- of hoornaarnest.

face un nid de guêpes

Wat te doen als u een wespennest ontdekt?

Het bestaan van een wespennest in huis is uiteraard een oorzaak van problemen.

VRAAG EEN INTERVENTIE AAN


Weet bovenal dat het in vele gevallen verplicht is contact op te nemen met professionelen om een wespennest uit te roeien. Het heft in eigen handen nemen wat betreft de uitroeiing van een nest is mogelijk zeer riskant!
Het is veelal haalbaar om uw toevlucht te nemen tot de brandweer om de vernietiging van uw wespennest te realiseren. Vandaag worden de brandweermannen van Berlaar bedolven onder dit soort interventies. Ondanks de prijzen blijft men onophoudelijk gebruik maken van de brandweerlieden. Hierdoor hebben ze moeite om alle oproepen te beantwoorden. Daarom hebben verschillende brandweerzones bepaald om het bedrag voor dit type oproepen te verhogen. Op deze manier tracht men particulieren te ontraden om rechtstreeks een beroep te doen op de brandweermannen, ten voordele van private gespecialiseerde ondernemingen. Zo kunnen de brandweerlieden zich in de eerste plaats concentreren op de meest problematische interventies die een gevaar vormen voor de bewoners. Dit impliceert niet dat u de behandeling van het wespennest volledig moet negeren. Wees u ervan bewust dat een wespennest laten weghalen door de brandweermannen niet altijd de goede oplossing is. Het beste blijft op dit moment om contact op te nemen met een gespecialiseerd bedrijf, waarvan de medewerkers een speciale vorming gevolgd hebben, vergelijkbaar met Wespenvernietiging, dat een beroep doet op specialisten in de stad Berlaar.

Onze interventiedomeinen

In functie van de het ongedierte waarmee u geconfronteerd wordt, stellen we u een gespecialiseerde interventie voor. Wij vernietigen voornamelijk:

Guêpes

Wespen

Frelons asiatiques

Aziatische hoornaars

Frelons européens

Europese hoornaars

Wij verplaatsen ons in heel België, zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel.

Twijfel dus niet om ons op te bellen om data voor een interventie te bekomen met een van onze experten die werkzaam is in de regio rond Berlaar.

Onze tarieven voor de vernieting van wespen- en hoornaarnesten

Het is belangrijk om te benadrukken dat het tarief voor de vernietiging van een wespen- of hoornaarnest normaal gezien varieert van 60 tot 170 €. Dit prijsverschil geldt ook als u een beroep doet op de brandweer of op een vernietigingsbedrijf. Wij stellen u de verdelging van een wespen- of hoornaarnest voor aan een op voorhand vastgestelde som van 70 euro inclusief belastingen.
Anders dan andere firma’s in de branche, hebben wij de keuze gemaakt om u een unieke prijs voor te leggen . Dit tarief om een wespennest weg te nemen, is zelfs geldig voor de meest lastige situaties, zoals nesten onder het dak of onder de grond. Indien het niet mogelijk zou zijn om het nest te verdelgen (< 1% van de gevallen), zal ons huisbezoek u niet verrekend worden en zullen wij u helpen om een andere oplossing zoeken.

Onze garantie tegen wespen en hoornaars

Een beroep doen op de diensten van de verdelgers van Wespenvernietiging, is de belofte om profijt te hebben van:

De expertise van experten

Onze verdelgers hebben allemaal een training gevolgd tijdens dewelke ze alle speciale eigenschappen, die te maken hebben met de verwijdering van nesten van ongewenste insecten, geleerd hebben. Ze zijn ervaren, performant en garanderen u een kwalitatief resultaat.

Een direct resultaat

Ons succes is verzekerd. U bent bij u thuis bevrijd van alle sporen van ongewenste insecten aansluitend op onze interventie. Is het nest resistent en vereist het een tweede verstuiving? Wij komen zonder supplement opnieuw langs!

Een snelle interventie

Wij stellen u snel de diensten van een verdelger ter beschikking en dit dicht bij uw woonplaats. Wenst u dringend een verdelging? Spendeer 30 euro meer en wij garanderen een verplaatsing die voorrang krijgt ten opzichte van andere interventies.

De beste prijzen op de markt

Een duidelijk en vooraf afgesproken pakket. Bij ons zullen er geen nare verrassingen op het moment van facturatie.

Wacht niet langer om
contact met ons op te nemen
zodat een van onze verdelgers kan overgaan tot de verdelging van uw wespennest in Berlaar.

Slachtoffer van een wespen- of hoornaarnest?

Wacht niet langer om een interventie van een van onze experten aan te vragen