fbpx

Vernietiging van wespennesten in Balen

Heeft u een wespen- of hoornaarnest geconstateerd in een muur ?

Vermoedt u het bestaan van hoornaars dicht bij uw schoorsteen of op uw zolder ?

Wanneer een nest vastgesteld wordt, is een onmiddellijke vernietiging meestal aanbevolen. Een nest groeit zeer snel en de gecreërde drukte neemt toe in dezelfde richting. Zie hoe u onmiddellijk te werk kunt gaan met als doel deze invasie af te weren en over te gaan tot de vernietiging van het wespen- of hoornaarnest.

face un nid de guêpes

Wat te doen als u een wespennest ontdekt?

Het bestaan van een wespennest in eigen huis is uiteraard een bron van onrust.

VRAAG EEN INTERVENTIE AAN


Eerst en vooral, weet dat het vaak essentieel is om een beroep te doen op professionelen om een wespennest uit te roeien. Het heft zelf in handen nemen wat betreft de vernietiging van een nest kan zeer gevaarlijk zijn!
Het is meestal haalbaar om een beroep te doen op brandweermannen om de vernietiging van uw wespennest uit te voeren. De laatste tijd worden de brandweermannen van Balen overstelpt met dit soort interventies. Ondanks de prijzen blijft men overmatig een beroep doen op de brandweermannen. Hierdoor hebben ze moeilijkheden om alle aanvragen te beantwoorden. Daarom hebben een groot aantal kazernes bepaalt om de prijs voor deze vorm van noodoproepen te vermeerderen. Zo doet men een poging de aanvragers te ontmoedigen om rechtstreeks een beroep te doen op de brandweermannen, ten voordele van onafhankelijke verdelgingsbedrijven. Zo kunnen de brandweermannen zich vooral richten op de meest dringende interventies die een gevaar voor de bewoners vormen. Dit impliceert niet dat u de vernietiging van een wespennest moet negeren. Wees u ervan bewust dat een wespennest laten weghalen door de brandweermannen niet altijd een goede oplossing is. Het beste blijft momenteel om zich te richten tot experten, waarvan de medewerkers een speciale vorming gevolgd hebben, zoals Wespenvernietiging, dat een beroep doet op specialisten in de buurt van Balen.

Onze interventiedomeinen

Naargelang de insecten die u het hoofd moet bieden, stellen we u een unieke interventie voor. Wij vernietigen over het algemeen:

Guêpes

Wespen

Frelons asiatiques

Aziatische hoornaars

Frelons européens

Europese hoornaars

Wij zijn actief in heel België, zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel.

Twijfel dus niet langer om ons te contacteren om voorstellen voor een interventie met een van onze verdelgers die werkzaam is in de regio rond Balen, te bekomen.

Onze tarieven voor de vernieting van wespen- en hoornaarnesten

Wees u ervan bewust dat het tarief voor de vernietiging van een wespen- of hoornaarnest over het algemeen varieert van 60 tot 170 euro. Deze prijsafwijking geldt ook als u een beroep doet op de brandweermannen of op een vernietigingsbedrijf. Wespenvernietiging beantwoordt uw oproep voor de verdelging van een wespen- of hoornaarnest voor een op voorhand afgesproken tarief van 70 € inclusief btw.
In tegenstelling tot andere ondernemingen in de sector, hebben wij ervoor gekozen om u een unieke vast tarief voor te stellen. Dit tarief om een wespennest te vernietigen, is zelfs van toepassing op de meest lastige situaties, zoals nesten onder het dak of in de grond. Wanneer het ons niet haalbaar zou lijken om het nest te vernietigen (< 1% van de gevallen), zal ons huisbezoek u niet verrekend worden en zullen wij samen met u een alternatief zoeken.

Onze garantie tegen wespen en hoornaars

Een beroep doen op de diensten van het bedrijf van Wespenvernietiging, is de zekerheid om profijt te hebben van:

De expertise van experten

Onze verdelgers hebben allemaal een training bijgewoond tijdens dewelke ze alle bijzondere kenmerken, die te maken hebben met de verdelging van nesten van hoornaars, geleerd hebben. Ze zijn gekwalificeerd, performant en staan garant voor een verzorgd resultaat.

Een snel resultaat

Ons werk is verzekerd. U bent op uw eigendom verlost van alle sporen van ongewenste insecten aansluitend op onze interventie. Is het nest immuun en vereist het een nieuwe verstuiving? Wij komen zonder extra kosten terug!

Een snelle interventie

Wij stellen u snel de diensten van een expert ter beschikking en dit in de buurt van uw woning. Wenst u dringend een uitroeiing? Spendeer 30 € extra en wij garanderen een behandeling die met spoed behandeld wordt ten opzichte van andere interventies.

De beste tarieven op de markt

Een duidelijk en vooraf afgesproken pakket. Via ons zullen er geen nare verrassingen zijn bij de facturatie.

Twijfel niet om
ons te contacteren
zodat een van onze verdelgers kan overgaan tot de verwijdering van uw hoornaarnest in Balen.

Slachtoffer van een wespen- of hoornaarnest?

Wacht niet langer om een interventie van een van onze experten aan te vragen