fbpx

Vernietiging van wespennesten in Arendonk

Heeft u een wespen- of hoornaarnest gelokaliseerd op uw zolder ?

Vermoedt u het bestaan van ongedierte in uw schoorsteen of op uw zolder ?

Eenmaal een nest gelokaliseerd wordt, is een snelle verdelging in de meeste gevallen aangeraden. Een nest neemt zeer snel in omvang toe en de ontstane drukte zwelt aan volgens dezelfde proporties. Ontdek hoe u snel iets kunt ondernemen om deze invasie stop te zetten en over te gaan tot de verdelging van het wespen- of hoornaarnest.

face un nid de guêpes

Wat te doen als u een wespennest ontdekt?

De aanwezigheid van een wespennest bij u thuis is uiteraard een reden tot zorgen.

VRAAG EEN INTERVENTIE AAN


Het is belangrijk om te weten dat het dikwijls noodzakelijk is om een beroep te doen op erkende verdelgers om een wespennest uit te roeien. Zelf actie ondernemen wat betreft de behandeling van een nest kan mogelijk zeer riskant zijn!
Het is meestal makkelijk om zich te wenden tot brandweermannen om de vernietiging van het wespennest uit te voeren. Dit jaar worden de brandweerlieden van Arendonk bedolven onder dit soort interventies. Hoewel dit betalend is, blijft men non-stop contact opnemen met de brandweer. Hierdoor hebben ze problemen om alle noodoproepen te beantwoorden. Bijgevolg hebben verschillende kazernes beslist om het tarief voor dit type noodoproepen op te trekken. Op deze manier doet men een poging de ‘slachtoffers’ te ontraden om rechtstreeks contact op te nemen met de brandweer, ten voordele van private gespecialiseerde verdelgers. Zo kunnen de hulpdiensten zich in de eerste plaats concentreren op de meest dringende vernietigingen die een een reëel gevaar voor de bewoners vormen. Dit wil niet zeggen dat dat u de vernietiging van uw wespennest moet vergeten. Wees u ervan bewust dat een wespennest laten behandelen door de brandweerlieden niet altijd een goede oplossing is. Een van de beste oplossingen blijft vandaag de dag om contact op te nemen met een gespecialiseerd bedrijf, waarvan de medewerkers een speciale vorming gevolgd hebben, zoals Wespenvernietiging, dat een beroep doet op professionals rond Arendonk.

Onze interventiedomeinen

In functie van de insecten die u het hoofd moet bieden, stellen we u een unieke interventie voor. Wij verdelgen in het bijzonder:

Guêpes

Wespen

Frelons asiatiques

Aziatische hoornaars

Frelons européens

Europese hoornaars

Wij opereren in heel België, zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel.

Twijfel dus niet om contact met ons op te nemen om data voor een afspraak vast te leggen met een van onze verdelgers die actief is in de regio rond Arendonk.

Onze tarieven voor de vernieting van wespen- en hoornaarnesten

Het is belangrijk om te benadrukken dat de prijs voor de verwijdering van een wespen- of hoornaarnest doorgaans varieert van 60 tot 170 €. Deze prijsafwijking geldt ook als u een beroep doet op de brandweer of op een privaat bedrijf. Wespenvernietiging beantwoordt uw oproep voor de verwijdering van een wespen- of hoornaarnest voor een op voorhand afgesproken vaste prijs van 70 € inclusief btw.
In tegenstelling tot andere bedrijven in de sector, willen wij u een op voorhand afgesproken prijs voorleggen. Deze prijs om een wespennest te verdelgen, is zelfs geldig voor de meest lastige situaties, zoals in de schoorsteen of onder de grond. Indien het niet mogelijk zou zijn om het nest te vernietigen (< 1% van de gevallen), zal onze verplaatsing u niet gefactureerd worden en zullen wij samen met u een alternatief zoeken.

Onze garantie tegen wespen en hoornaars

Een beroep doen op de diensten van de verdelgers van Wespenvernietiging, is de garantie om te profiteren van:

De expertise van experten

Onze dienstverleners hebben allemaal een opleiding gevolgd tijdens dewelke ze alle bijzondere kenmerken, gelinkt aan de verwijdering van nesten van hoornaars, geleerd hebben. Ze zijn ervaren, deskundig en verzekeren u een kwalitatief resultaat.

Een direct resultaat

Ons succes is gegarandeerd. U bent thuis verlost van alle sporen van ongewenste insecten aansluitend op onze interventie. Is het nest resistent en vereist het een volgende verstuiving? Wij komen gratis terug bij u langs!

Een snelle interventie

Wij stellen u snel de diensten van een verdelger ter beschikking en dit in de buurt van uw woonplaats. Heeft u dringend nood aan een verdelging? Betaal 30 euro extra en wij garanderen een behandeling die voorrang krijgt ten opzichte van andere interventies.

De beste prijzen op de markt

Een duidelijk en vooraf afgesproken pakket. Via ons zullen er geen onaangename verrassingen zijn bij de facturatie.

Twijfel niet om
ons te contacteren
zodat een van onze professionnals kan overgaan tot de verwijdering van uw hoornaarnest in Arendonk.

Slachtoffer van een wespen- of hoornaarnest?

Wacht niet langer om een interventie van een van onze experten aan te vragen