fbpx

Vernietiging van wespennesten in Aartselaar

Heeft u een wespen- of hoornaarnest geconstateerd in uw tuin ?

Vermoedt u het bestaan van wespen in uw pijpleiding of op uw dak ?

Wanneer een nest gevonden wordt, is een snelle verdelging gewoonlijk aangeraden. Een nest breidt zich snel uit en de ontstane narigheid neemt toe in dezelfde richting. Ontdek op welke wijze u nu te werk kunt gaan met als doel deze invasie stop te zetten en over te gaan tot de vernietiging van het wespen- of hoornaarnest.

face un nid de guêpes

Wat te doen als u een wespennest ontdekt?

De ontdekking van een wespennest thuis is uiteraard een bron van zorgen.

VRAAG EEN INTERVENTIE AAN


Eerst en vooral, wees u ervan bewust dat het regelmatig noodzakelijk is om een beroep te doen op professionelen om een wespennest te vernielen. Het heft in eigen handen nemen wat betreft de uitroeiing van een nest is potentieel zeer riskant!
Het is meestal haalbaar om zich te wenden tot de brandweer om de vernietiging van het wespennest te realiseren. Dit jaar worden de brandweermannen van Aartselaar overdonderd met dit type noodoproepen. Hoewel dit betalend is, blijft men voortdurend gebruik maken van de brandweer. Hierdoor hebben ze problemen om alle noodoproepen te behandelen. Om deze reden hebben verschillende kazernes beslist om het tarief voor dit type interventies te vermeerderen. Zodoende tracht men de burgers te ontmoedigen om rechtstreeks contact op te nemen met de brandweerlieden, ten voordele van onafhankelijke verdelgingsbedrijven. Zo kunnen de noodhulpdiensten zich in de eerste plaats richten op de meest problematische verdelgingen die een gevaar voor de bewoners vormen. Dit betekent niet dat u de verdelging van uw wespennest moet vergeten. Weet gewoon dat een wespennest laten weghalen door de brandweer niet altijd de beste oplossing is. Een van de beste oplossingen blijft momenteel om zich te richten tot professionals, waarvan de medewerkers een speciale vorming gevolgd hebben, zoals Wespenvernietiging, dat een beroep doet op specialisten in de stad Aartselaar.

Onze interventiedomeinen

Op basis van de de vliesvleugeligen waarmee u geconfronteerd wordt, stellen we u een gespecialiseerde oplossing voor. Wij verdelgen hoofdzakelijk:

Guêpes

Wespen

Frelons asiatiques

Aziatische hoornaars

Frelons européens

Europese hoornaars

Wij verplaatsen ons in heel België, zowel in Wallonië, Vlaanderen als Brussel.

Aarzel dus niet om ons te contacteren om suggesties voor een afspraak vast te leggen met een van onze verdelgers die actief is in de regio rond Aartselaar.

Onze tarieven voor de vernieting van wespen- en hoornaarnesten

U moet weten dat de kostprijs voor de verwijdering van een wespen- of hoornaarnest normaliter varieert van 60 tot 170 euro. Dit geldt ook als u een beroep doet op de hulpdiensten of op een vernietigingsbedrijf. Wij stellen u de vernietiging van een wespen- of hoornaarnest voor aan een vast tarief van 70 € inclusief belastingen.
Anders dan andere firma’s in de branche, hebben wij ervoor gekozen om u een unieke prijs voor te stellen. Dit tarief om een wespennest te verwijderen is zelfs geldig voor de meest lastige gevallen, zoals nesten onder het dak of onder de grond. Stel dat het niet mogelijk zou zijn om het nest te verwijderen (< 1% van de gevallen), zal onze verplaatsing u niet aangerekend worden en zullen wij u helpen om een oplossing zoeken.

Onze garantie tegen wespen en hoornaars

Een beroep doen op de diensten van het bedrijf van Wespenvernietiging, is de zekerheid om te profiteren van:

De expertise van experten

Onze dienstverleners hebben allemaal een training bijgewoond tijdens dewelke ze alle speciale eigenschappen, die te maken hebben met de vernietiging van nesten van ongewenste insecten, geleerd hebben. Ze zijn geschoold, competent en garanderen u een kwalitatief resultaat.

Een snel resultaat

Ons werk is gegarandeerd. U bent thuis bevrijd van alle sporen van ongewenste insecten aansluitend op ons bezoek. Is het nest resistent en vraagt het een nieuwe behandeling? Wij komen gratis opnieuw langs!

Een snelle interventie

Wij stellen u snel de diensten van een verdelger ter beschikking en dit in de buurt van uw woonplaats. Heeft u dringend nood aan een vernietiging? Betaal 30 euro meer en wij garanderen een verplaatsing die voorrang krijgt ten opzichte van andere interventies.

De beste prijzen op de markt

Een duidelijke en vooraf afgesproken prijs. Als u van onze diensten gebruik maakt, zullen er geen nare verrassingen zijn bij de afrekening.

Aarzel niet langer om ons
op te bellen
zodat een van onze experten kan overgaan tot de vernietiging van uw hoornaarnest in Aartselaar.

Slachtoffer van een wespen- of hoornaarnest?

Wacht niet langer om een interventie van een van onze experten aan te vragen